Categorías

Emprendre després dels 45 anys

El fet que els treballadors de més de 45 anys hagen sigut un dels col•lectius més afectats per la desocupació no ha frenat a aquest sector de la societat sinó tot el contrari: s'han convertit en emprenedors. De fet, segons l'últim informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que constitueix la xarxa mundial més important sobre l’emprenedoria, més de la meitat dels emprenedors potencials es troben en uns rangs d'edat entre els 35 i 44 anys, i de 45 a 54 anys. Quant als empresaris ja consolidats, la franja d'edat més important es troba entre els 45 i 54 anys i la seua mitjana d'edat és de 47,8 anys.

Pot semblar que a mesura que es compleixen anys hi ha menor intenció d'emprendre a causa de raons com la cerca de major estabilitat laboral, la proximitat de la jubilació, la pèrdua d'energia o la dificultat d'aprendre a utilitzar les noves tecnologies. No obstant açò, d'acord amb un article publicat en la revista Harvard Business Review, els emprenedors d'èxit majors de 50 anys quasi dupliquen als menors de 25 que aconsegueixen triomfar. 

Aquesta àmplia diferència es deu, principalment, a la major experiència que posseeixen les persones conforme compleixen anys, que és fonamental a l'hora de prendre decisions importants. A més els majors de 45 són més hàbils a l'hora d'identificar i explotar les oportunitats de negoci, així com valorant les fortaleses i febleses pròpies. Finalment, encara que no sempre siga d'aquesta manera, els majors de 45 solen tenir una major seguretat financera, que és fonamental sobretot en els primers mesos de creació de l'empresa, fins que aquesta es consolide.

Davant la dificultat de començar de zero a l’hora de crear un nou negoci i la necessitat dels emprenedors de formar-se contínuament, València Activa ofereix Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), així com accions formatives i espais o ajudes per a emprenedors, que converteixen la decisió d'emprendre en una més senzilla de prendre.
 

Categorías