Tallers d'Ocupació

 

        

 

TALLERS D’OCUPACIÓ 2022 APROVATS (Dirigits a persones desocupades majors de 18 anys)

 

NOU PROCÉS DE SELECCIÓ

 

ACTA DE RESOLUCIÓ BAREMACIÓ Y CONVOCATORIA FASE ENTREVISTA

PUBLICACIÓ TAULER EDICTES (22/03/2023)

 

 

ACTA BAREMACIÓ DOCENT PRIMERS AUXILIS. 

PUBLICACIÓ TAULER EDICTES AJUNTAMENT (10/03/2023)

TERMINI PREVIST PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS del 13 al 15 de març de 2023

 

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER AL LLOC DE DOCENT PRIMERS AUXILIS

Contractació laboral temporal, a jornada parcial de 25 hores/setmanals, durant 1 mes, per a la impartició del mòdul formatiu “MFO272-2: primers auxilis”, en cadascuna de les dues especialitats del Taller d'Ocupació Activa´t: Animació Físic Esportiva i Recreativa (AFDA0211) i Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques (AFDP0109).

 

INSTRUCCIONS A LES PERSONES INTERESSADES A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ D'UN/A DOCENT PRIMERS AUXILIS

Per a poder participar en el procés de selecció del Taller d'Activa´t de l'Ajuntament de València, es deu:

LA DOCUMENTACIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR PREFERENTMENT DE MANERA TELEMÀTICA  PER SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ae.em.50

 

TERMINI PREVIST PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 27 de febrer a les 00:00h al 3 de març a les 23:59h

 

Presentar la sol·licitud en model normalitzat juntament amb el curriculum vitae (ANNEX III) i la documentació acreditativa, degudament escanejada que s'indica en lel document de "Instruccions de Labora per a la selecció del personal"publicades en la web de Labora www.labora.es  Programes mixtos de formació i ocupació: Tallers d'ocupació i en aquesta web municipal https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/talleres-de-empleo  

 

TALLER D'OCUPACIÓ GASTRO VLC 2022 (FOTAE 2022 51 46)

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT

SELECCIÓ ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

2º SELECCIÓN ALUMNAT CP N2

Per a accedir com a alumne/a, segons les bases publicades en la web de Labora https://labora.gva.es/es/programas-formativos, ha de ser demandant d'ocupació, registrat en un servei públic d'ocupació, i haver sol·licitat la formació dels certificats que s'impartiran en el Taller:

          - Operacions bàsiques de Restaurant Bar (Nivell 1) + Serveis de Bar i Cafeteria (Nivell 2) HOTR0208) +(HOTR0508)          -

          - Operacions Bàsiques de cuina (Nivell 1) + Cuina (Nivell 2): (HOTR0108)+ (HOTR0408)

La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Per a apuntar-se als tallers d'ocupació com a alumne/a deure inscriure's en la seua oficina de Labora ja que la selecció es realitza previ sondeig de labora

Instrucció del Director General de Labora_Servici Valencia d´Ocupació i Formació per a la selecció de l´alumnat treballador

Anexo I Places alumnat- treballador

Model renúncia alumnat CP Cuina

Model renúncia alumnado CP Restaurant-Bar

Video tutorial Labora de com inscriure´s: https://www.youtube.com/watch?v=j-cbbAtvi4Y

 

NOU¡¡¡

PUBLICADA ACTA PROVISIONAL ALUMNAT/ TREBALLADOR (22/02/2023)

- Cuina  (HOTR0408)

Enllaç sede electrònica

PUBLICADA ACTA DEFINITIVA ALUMNAT/ TREBALLADOR (28/02/2023)

Enllaç sede electrònica

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D'OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE II (FOTAE/2022/55/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2: (AGAU0110) Producció de llavors i plantes en viver (580 hores). Nivell 2. (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.

 

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT

SELECCIÓ ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D'OCUPACIÓ ACTIVA’T (FOTAE/2022/53/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1.- (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (590 HORES). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2.- (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques: (370 HORES), Nivell 2. (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons

 

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT

SELECCIÓ ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

 

NOVETAT!: NOU PROCÉS DE SELECCIÓ  PER AL LLOC DE DOCENT PRIMERS AUXILIS 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER AL LLOC DE DOCENT PRIMERS AUXILIS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D'OCUPACIÓ INFORMACIÓ I MEDIACIÓ - CONVOCATÒRIA DONES. (FOTAEM/2022/39/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de crides de teleassistència (310 hores) + (SSCG0209) Mediació Comunitària (420 hores). Nivell 2+3. (10 alumnes/as).

Grup 2: (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant. (690 hores). Nivell 3. (10 alumnes)

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró

 

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU: PROCÉS FINALITZAT

SELECCIÓ ALUMNAT: PROCÉS FINALITZAT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLERS EN EXECUCIÓ

TALLER D’OCUPACIÓ GASTRO VLC 2022 (FOTAE/2022/51/46)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE II (FOTAE/2022/54/46)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ INFORMACIÓ Y MEDIACIÓ (FOTAEM/2022/39/46)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ ACTIVA'T (FOTAE/2022/53/46)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació General:

El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de dihuit o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolució de 29 de desembre de 2021, publicada el 17 de gener de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2022, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolució de 29 de desembre de 2021, publicada el 17 de gener de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació PER A DONES per a l'exercici 2022, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'este programa seran persones desocupades majors de 18 anys. Demandants d’ocupació, registrades en un servei públic. Ser desocupades, no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.

Duració

Els Tallers d'Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment.

Formació

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 1+ 2 o 2+3. En aquest cas la no superació del primer nivell significarà l'expulsió del projecte.

Contractació

A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació  i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Video tutorial Labora de com inscriure's:: https://www.youtube.com/watch?v=j-cbbAtvi4Y

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

Es publicaran les bases generals en la web del Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases específiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

Enllaç per a seguir informat:

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos