Tallers d'Ocupació

 

        

 

TALLERS D’OCUPACIÓ 2022 APROVATS (Dirigits a persones desocupades majors de 18 anys)

TALLER D'OCUPACIÓ GASTRO VLC 2022 (FOTAE 2022 51 46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (290 hores)+ (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA. Nivell 1+2 (10 alumnes/as).

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (350 hores) + (HOTR0408) CUINA (810 hores). Nivell 1+2 (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Magúncia

SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU EN PLANIFICACIÓ

El procés selectiu es realitzará de conformitat a la Instrucció del Director General de LABORA- Servici Valencià de'Ocupació i Formació publicada en data 18 de juliol de 2022.

 

TALLERS D'OCUPACIÓ PENDENTS D'APROVACIÓ 

TALLER D'OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE II (FOTAE/2022/55/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2: (AGAU0110) Producció de llavors i plantes en viver (580 hores). Nivell 2. (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.

 

TALLER D'OCUPACIÓ ACTIVA’T (FOTAE/2022/53/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1.- (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (590 HORES). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2.- (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques: (370 HORES), Nivell 2. (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons

 

TALLER D'OCUPACIÓ INFORMACIÓ I MEDIACIÓ - CONVOCATÒRIA DONES. (FOTAEM/2022/39/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de crides de teleassistència (310 hores) + (SSCG0209) Mediació Comunitària (420 hores). Nivell 2+3. (10 alumnes/as).

Grup 2: (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant. (690 hores). Nivell 3. (10 alumnes)

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró

 

 

 

TALLERS EN EXECUCIÓ

TALLER D’OCUPACIÓ GASTROTURISME (FOTAE/2021/31/46)

Més informació

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE (FOTAE/2021/34/46)

Més informació

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ ASSISTÈNCIA A LA MEDIACIÓ (FOTAE/2021/49/46)

Més informació 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALLER D’OCUPACIÓ ESPORT I SALUT (FOTAE/2021/50/46)

NOVETAT!: NOU PROCÉS DE SELECCIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PER AL LLOC DE DOCENT PRIMERS AUXILIS (25/07/2022)

Més informació 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació General:

El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de dihuit o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolució de 29 de desembre de 2021, publicada el 17 de gener de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2022, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolució de 29 de desembre de 2021, publicada el 17 de gener de 2022, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació PER A DONES per a l'exercici 2022, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'este programa seran persones desocupades majors de 18 anys. Demandants d’ocupació, registrades en un servei públic. Ser desocupades, no ocupades o persones ocupades registrades en millora d’ocupació.

Duració

Els Tallers d'Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment.

Formació

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 1+ 2 o 2+3. En aquest cas la no superació del primer nivell significarà l'expulsió del projecte.

Contractació

A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació  i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Video tutorial Labora de com inscriure's:: https://www.youtube.com/watch?v=j-cbbAtvi4Y

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

Es publicaran les bases generals en la web del Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases específiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

Enllaç per a seguir informat:

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos