VII Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València 2021-2024

VII Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València 2021-2024​

 

El Vll Pacte per a l'ocupació a la ciutat de València 2021-2024 part del principi i convenciment que les millors polítiques són les que es basen en acords i aliances nascudes del consens entre les administracions públiques, agents econòmics i socials i altres entitats més representatives de la ciutat. La seua principal meta és la millora de les oportunitats d'aquelles persones o col·lectius, amb més dificultats d'ocupabilitat o per a trobar ocupació, mitjançant el desenvolupament de polítiques actives d'ocupació i compromisos privats dirigits al desenvolupament de l'orientació, la formació, la inserció laboral i l'emprenedoria adaptats a la realitat local.

 

Objectius 

 

Té com a missió principal la consecució d’ocupació per a totes les dones i homes de la ciutat de València, i especialment en els seus sectors més característics, potenciats per una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per a poder aconseguir esta meta, s’han plantejat els objectius següents:

 

1. Aprofundir en el coneiximent de la realitat socioeconòmica de València i detecció i potenciació de nous jaciments d'ocupació.

 

2. Fomentar la inserció laboral i la permanènca en el mercat laboral.

 

3. Contribuir a la generació de nova ocupació, potenciant l'empleabilitat i la gestió del talent, així com la consolidació de l'existent.

 

4. Afavorir la col·laboració i coordinació de les actuacions dutes a terme pels signants.

 

5. Fomentar la promoció de l'ocupaciói desenvolupamet empresarial, a través de diverses línies d'acció: Generalitat Valenciana, Administració Estatal i UE.

 

6. Facilitar y fomentar la incorporació en el mercat laboral a les dones i col·lectius que pateixen major desocupació, a través de l'adquisició d'habilitats relacionades amb idiomes, innovació i els plans d'ocupació directa.

 

7. Impulsar que les iniciatives emprenedores es convertisquen en productes i serveis que generen creiximent econòmic i ocupació de qualitat.

 

8. Fomentar i orientar sobre el reconeiximent de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de les vies no formals de formació.

 

Text del VII Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València 2021-2024