Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació

 

Què es?

L'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació, naix davant la necessitat de disposar d'una eina eficaç d'anàlisi que permeta seguir detectant necessitats actuals i tendències de futur de les empreses de la ciutat de València en el camp de la qualificació dels recursos humans. A més, detectar necessitats per a la inserció sociolaboral de les persones aturades i, especialment, l'estabilitat en l'ocupació dirigida a joves, dones, persones aturades i aturades de llarga durada, així com persones amb discapacitat per a la posterior concreció i disseny de programes específics de formació i inserció que s'ajusten a les dades obtingudes.

 

Com naix?

Per acord del Consell Institucional del Pacte per l'Ocupació a la ciutat de València amb data 18 de maig de 2016, es crea en el si del V Pacte i, per tant, s'integra dins de l'estructura del mateix Pacte per a l'Ocupació, l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de la Ciutat de València, com a òrgan de caràcter consultiu, de participació i proposta respecte a les mesures i polítiques que desenvolupa o puga desenvolupar l'Ajuntament de València en l'àmbit de l'ocupació, la formació i el desenvolupament econòmic local. 

Aquest Observatori està compost per la Regidoria d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de València, la Fundación València Activa del Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València - Comunitat Valenciana, la Confederació Empresarial Valenciana, UGT, CC.OO. i USO.  Participen com a entitats convidades LABORA, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.

 

Què fa?

La unitat tècnica analitza diferents variables sociològiques, econòmiques, demogràfiques, legislatives i tecnològiques que interactuen sobre el mercat de treball; i és l'encarregada de l'elaboració del Diagnòstic del mercat de treball de la ciutat de València (Programa AVALEM Territori de LABORA), que cerca tindre un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per tal d'adequar les polítiques d'ocupació al territori. L'objectiu general de l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació és arreplegar, analitzar i difondre informació relativa al comportament del Mercat de Treball Local, així com fer seguiment de les accions en matèria d'ocupació i l'emprenedoria. Entre els seus objectius específics es troben:

 

 1. -Analitzar les mesures i polítiques desenvolupades en la ciutat de València relacionades amb el mercat de treball.
 2. -Recopilar la informació estadística municipal disponible en altres fonts per a la seua anàlisi i estudi.
 3. -Estudiar l'estructura i evolució del mercat de treball local.
 4. -Difondre i facilitar l'accés a la informació als agents implicats en el desenvolupament de les accions i estratègies que afavoreixen la creació d'ocupació, així com a la ciutadania i institucions en general.
 5. -Elaborar indicadors descriptius i analítics per l'avaluació de les polítiques actives d'ocupació i formació en la Ciutat.
 6. -Realitzar la prospecció d'iniciatives econòmiques per la generació d'ocupació en l'àmbit local.
 7. -Coordinar les seues actuacions amb altres observatoris relacionats amb l'Ocupació i la Formació.
 8. -Identificar i promoure la coordinació entre els diferents sistemes d'ocupació, formació, emprenedoria, promoció econòmica i desenvolupament local existents en la Ciutat.
 9. -Utilitzar les dades actuals i projeccions per a la planificació dels Planes i Programes a desenvolupar.
 10. -Qualsevol altra que contribuïsca a millorar les polítiques actives d'ocupació en la ciutat de València.
 11.  

 

Informes:

Informes temàtics específics

Dones: 

Jóvens:

Majors de 54 anys: 

 

Persones desocupades de llarga durada: 

 

Informe Mercado de Trabajo: Movimiento laboral Registrado en la Ciudad de València (LABORA)

 

2017:

Abril 2017 - Maig 2017 - Maig 2017 - Juny 2017 - Juliol 2017 - Agost 2017 - Setembre 2017 - Octubre 2017 - Novembre 2017 - Desembre 2017

 

2018:

Gener 2018 - Febrer 2018 - Març 2018 - Abril 2018 - Maig 2018 - Juny 2018 - Juliol 2018 - Agost 2018 - Setembre 2018 - Octubre 2018 - Novembre 2018 - Desembre 2018

Informe anual 2018 

 

2019: 

Gener 2019 - Febrer 2019 - Març 2019 - Abril 2019 - Maig 2019 -  Juny 2019 - Juliol 2019 - Agost 2019 - Setembre 2019 - Octubre 2019 - Novembre 2019 - Desembre 2019 

Informe anual 2019 

 

2020:

Gener 2020 - Febrer 2020 - Març 2020 - Abril 2020 - Maig 2020 - Juny 2020 - Juliol 2020  - Agost 2020 - Setembre 2020 - Octubre 2020 - Novembre 2020 - Desembre 2020

Informe anual 2020

 

2021:

Gener 2021 - Febrer 2021 - Març 2021 - Abril 2021 - Maig 2021 - Juny 2021 - Juliol 2021 - Agosto 2021 - Setembre 2021 - Octubre 2021 - Novembre 2021 - Desembre 2021

Informe anual 2021

 •  

2022: 

Gener 2022 - Febrer 2022 - Març 2022 - Abril 2022 - Maig 2022 - Juny 2022 - Setembre 2022 - Octubre 2022 - Novembre 2022 - Desembre 2022

 

2023

Gener 2023  - Febrer 2023 - Març 2023 - Abril 2023Maig 2023 - Juny 2023 - Juliol 2023 - Agost 2023 - Setembre 2023 - Octubre 2023 - Novembre 2023 - Desembre 2023

 

2024

Gener 2024 - Febrer 2024 -  Març 2024 - Abril 2024 - Maig 2024 - Juny 2024

 

Informe Indicadors Socioeconòmics de la Ciutat de València (EPA)

1r Trimestre 2017     1r Trimestre 2018        1r Trimestre 2019       1r Trimestre 2020      

2n Trimestre 2017    2n Trimestre 2018       2n Trimestre 2019      2n Trimestre 2020      

3r Trimestre 2017     3r Trimestre 2018        3r Trimestre 2019       3r Trimestre 2020

4t Trimestre 2017     4t Trimestre 2018        4t Trimestre 2019       4t Trimestre 2020

    

1r Trimestre 2021

2n Trimestre 2021

3r Trimestre 2021

4t Trimestre 2021

 

1r Trimestre 2022

2n Trimestre 2022

3r Trimestre 2022

4t Trimestre 2022

 

1er Trimestre 2023

2n Trimestre 2023

3r Trimestre 2023

4t Trimestre 2023

 

 

Fonts estadístiques

  - EPA 

  - SEPE 

  - LABORA

  - Oficina estadística. Ajuntament de València

 

Informes d'Agents Socials i Econòmics pertanyents al Pacte per l'Ocupació

  - UGT-PV 

  - CC.OO. País Valencià

  - Confederaciò Empresarial Valenciana