Categorías

Com preparar la teua entrevista de treball perquè siga un èxit

Les entrevistes de treball determinen les teues oportunitats en cada oferta d'ocupació. L'èxit d'aquestes reunions no sols depén de com es desenvolupen, sinó que va lligat, en gran manera, a una correcta preparació. A més de mantenir l'actitud adequada i tenir les competències essencials per al lloc, has d'assegurar-te de realitzar totes les accions necessàries abans de la trobada.

Una entrevista de treball és una cita que marcarà el teu futur laboral, així que has de donar-li la importància que té. Des del moment en el qual es concerte, has de cerciorar-te de conéixer l'hora i el lloc exactes, com arribar, on aparcar i totes les dades rellevants per a arribar puntual. De la mateixa manera, has de cuidar la teua aparença, des de l'elecció de la teua roba fins a la teua presència durant la conversa.

A més, hi ha una sèrie d'aspectes que convé tenir en compte abans de dur a terme l'entrevista, ja que és fonamental acudir amb un ampli coneixement de la pròpia trajectòria i de la informació relativa a l'empresa.

Què tenir en compte abans d'una entrevista de treball

El primer que has de repassar i assegurar abans d'assistir a una entrevista d'ocupació és el teu perfil: la teua formació, la teua experiència professional, les teues aptituds i els teus assoliments. Pots centrar-te a destacar els aspectes del teu currículum que més encaixen amb l'oferta per a la qual realitzes l'entrevista i relacionar-los amb competències requerides en ella.

És essencial que treballes la teua autoconcepció i que acudisques amb molta seguretat en tu mateix o mateixa, ja que resulta molt útil transmetre qualitats positives. Per a fer-ho, pots repassar els teus punts forts i tenir-los molt en ment per a esmentar-los i reforçar-los amb exemples o arguments.

Al seu torn, és important que penses també en les teues possibles febleses, per si et pregunten per elles o ixen a relluir per algun motiu. La millor manera de gestionar-ho és poder llevar-les pes i discutir-les, amb amabilitat i educació, transformant-les en coses positives en la mesura que siga possible. Per exemple, si un dels teus punts febles és que de vegades et porta més temps fer alguna tasca, pots argumentar el teu perfeccionisme i la seguretat que els teus treballs mai presenten errors.

D'altra banda, has de familiaritzar-te tant com pugues amb l'empresa contractant: explora en profunditat la seua pàgina web i les seues xarxes socials, coneix la seua història, la seua trajectòria, els seus valors, productes i serveis.

Les preguntes més freqüents en una entrevista de treball

Les principals preguntes que solen realitzar-se en una entrevista de treball estan estretament lligades als temes esmentats anteriorment; és a dir, qüestions sobre el teu perfil, la teua formació, la teua experiència i les teues competències, així com preguntes referents als teus coneixements sobre l'empresa.

Algunes de les més habituals en relació amb aquests ítems són:

  • Per què vas estudiar (el grau en qüestió)?
  • Quines funcions has exercit en altres empreses?
  • Per què t'agradaria treballar en la nostra empresa?
  • Què és el que més t'agrada de la nostra empresa?
  • Quines són les teues aficions i interessos?

A més, poden preguntar-te pel valor afegit que pots aportar a l'empresa, la raó per la qual haurien de contractar-te. Per a preparar una contestació a aquesta qüestió amb seguretat, confia en tu, recorda el teu currículum i els teus punts forts i basa't en ells.

Altres preguntes que solen estar presents en les entrevistes d'ocupació són les relacionades amb trets personals. Per exemple: "Com et definiries en tres paraules?" o "què és el que més destaques de tu mateix o mateixa?".

Si t'avances a totes aquestes preguntes i prepares, encara que siga mentalment, les possibles respostes, arribaràs a l'entrevista amb molt avançat i amb més opcions d'aconseguir l'ocupació.

Et recomanem preparar també alguna pregunta que pugues formular al final de l'entrevista per a demostrar atenció i interés. Per exemple, et suggerim preguntar per les teues funcions en el lloc o per qüestions més generals com quantes persones integren l'equip o quins són els seus perfils professionals.

Recorda que a València Activa t'oferim tota classe de consells per a tenir èxit en les entrevistes de treball i t'assessorem sobre diversos aspectes que cobren molta importància en aquest context, com la comunicació no verbal. Troba tota aquesta informació en el nostre blog.

Categorías