Servei d'Orientació Professional

Si el que desitges és una orientació personalitzada, expliquem en cada Barri per l’Ocupació amb personal tècnic d'Orientació Professional, que t'acompanyarà en el procés de cerca d'ocupació a través d'un itinerari personalitzat ajustat al teu perfil i necessitats.

El nostre objectiu és millorar I'empleabiliTAT de les persones demandants d'ocupació, promoure la seua carrera professional i facilitar la seua contractació.
 

El servei comprèn les següents activitats:

 

- Diagnòstic individualitzat i elaboració del perfil.

- Disseny de l'itinerari personalitzat per a l'ocupació: Identificació d'alternatives professionals, d'un itinerari formatiu i de les actuacions de cerca activa d'ocupació.

- Acompanyament personalitzat en el desenvolupament de l'itinerari i el compliment del compromís d'activitat.

- Assessorament i ajuda tècnica addicional para:
  o Definició currículum.
  o Aplicació de tècniques per a la cerca activa d'ocupació.

- Informació i assessorament addicional sobre:
  o Situació comprat laboral, polítiques actives d'ocupació i oferta dels serveis comuns i complementaris del SEPE, LABORA i València Activa.
  o Oferta formativa i programes de mobilitat per a la formació i qualificació europees.

- Intermediació laboral.

- Seguiment de la contractació.