Formació en FPO

        

ACCIONS FORMATIVES DIRIGIDES PRIORITÀRIAMENT A PERSONES DESOCUPADES I LA FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà una acció formativa en el marc de la RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

Consisteix en la impartició del certificat de professionalitat de NIVELL 1:

(ADGG0408) Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 hores) + (FCOO03)  Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere.

Total acció formativa: 440 hores

Inici previst: 22 de desembre de 2021

Fi prevista: juny de 2022

Horari: previsiblement de 16 a 20.30 h

Lloc d'impartició: CMOF Emili Baró, c/ Emili Baró 89, València

 

SELECCIÓ PERSONAL TÈCNIC

La documentació es presenta prioritàriament per Seu Electrònica, en el següent tràmit:

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/NC.NC.10

sense perjudici de poder presentar-la en el CMOF Emili Baró, c/ Emili Baró 89, València, en horari de 8.30 a 14.30 h.

El termini per a presentar la sol·licitud i documentació serà fins al 8 de novembre de 2021.

 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (12/11/2021)

Llistat de documentació requerida

Termini de presentació: fins el dimarts 16/11/2021 a les 17:00.

Tràmit Seu Electrònica: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

 

LLISTATS PROVISIONALS (18/11/2021)

Llistat provisional lloc Coordinació, avaluació de qualitat i suport tècnic

Llistat provisional lloc Docència i tutoria

Per complir l'apartat quart de la Convocatòria, s'obri un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.

Termini d'al·legacions: fins el 23/11/2021

Tràmit Seu Electrònica: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.AD.10

 

LLISTATS DEFINITIUS PERSONAL (24/11/2021)

Llistat definitiu lloc Coordinació, avaluació de qualitat i suport tècnic

Llistat definitiu lloc Docència i tutoria

 

 

ALUMNAT

Requisits per a ser alumnat:

· Trobar-se inscrit en un servei públic d'ocupació en el moment de presentar la sol·licitud.

· Trobar-se en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials de l'Administració Pública.

· No es requereix cap formació específica prèvia.

Les sol·licituds de participació i la documentació es presentaran en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Emili Baró, amb cita prèvia que es facilitarà en el telèfon 96 208 36 32 o en el mateix Centre.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de desembre de 2021.

 

Bases per a la selecció de l'alumnat

Sol·licitud de participació

Declaració responsable de baixa qualificació
 

Documentació a adjuntar:

 DNI en vigor o documentació acreditativa equivalent.

 Curriculum vitae

 Certificat d'empadronament o autorització per a la consulta en el formulari de sol·licitud.

 Autorització per a la consulta de trobar-se en situació o risc d'exclusió social acreditada pels Servicis Socials, a omplir en el formulari de sol·licitud.

 DARDO actualitzat

 Documentació que justifique els criteris de baremació aplicables

 

LLISTAT PROVISIONAL ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROJECTE FPE 2021 (15/12/2021)

Llistat provisional d'alumnat

S'obri un termini de 3 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions, que es presentaran en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació Emili Baró, en horari de 9.00 a 14.00, fins el 20/12/2021.

 

LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT PARTICIPANT (21/12/2021)

Llistat definitiu d'alumnat