València Activa Expres

La Regidoria de Formació i Ocupació, a través de València Activa, posa en marxa com cada any el programa formatiu València Activa Exprés, aprovat per acord de la Junta de Govern local de data 25 de maig de 2018.

El programa té per finalitat millorar el nivell general de competències de les persones demandants d'ocupació, reduir el seu desajustament formatiu i dotar d'eines per a potenciar els seus recursos personals, tot això a través de la realització de cursos de formació adaptats a les seues necessitats i a les demandes emergents del mercat laboral. Per a dur-ho a terme es precisa, d'una banda, una ràpida detecció de les noves necessitats del mercat i per una altra, una planificació ajustada a les mateixes des de plantejaments de màxima flexibilitat i adaptació als escenaris laborals.

Totes les actuacions planificades en el programa s'orienten, per tant, a la reducció de la desocupació a la ciutat i a la promoció de les persones interessades a millorar els seus propis itineraris laborals i, per tant, la seua ocupabilitat.

Aquest programa comptarà amb més de 100 cursos sobre competències professionals tècniques, competències digitals, competències lingüístiques, formació per a majors de 55 anys, emmarcada en el programa Oportunitats, i formació específica per a dones, i permetrà que fins 2.200 persones de la ciutat romanguen en contínua formació.

Temàtica dels cursos:

  • - Bloc genèric: 

- Cursos de competències professionals tècniques (manipulació d'aliments, aparadorisme, carretó elevador, prevenció de riscos laborals i primers auxilis)

- Cursos de competències digitals (ús i maneig de dispositius mòbils, informàtica Office nivell bàsic, informàtica Office nivell mitjà i informàtica Office nivell superior)

- Cursos de competències lingüístiques (anglés general, anglés intensiu, valencià, iniciació al xinés, iniciació a l'alemany)

  • - Bloc majors de 55 anys (emmarcada en el programa Oportunitats +55): es troben els cursos de superació de la bretxa digital a través del telèfon mòbil i anglés per a majors de 55 anys

 

  • - Bloc dones (emmarcada en la plataforma Treballem Iguals): informàtica, anglés comercial, gestió empresarial, gestió de magatzem i logística, certificatde professionalitat d'atenció al client i persones usuàries, certificat de professionalitat de creació i gestió de microempreses, o cursos per a obtindre el graduat en ESO..

Com sol·licitar accions formatives

Accedir a través dels enllaços i registrar-se en la plataforma.

Per a realitzar els cursos és requisit estar empadronat/a en el terme municipal de València.

Més informació en el correu electrònic gestiocursos@valencia.es o en el telèfon 962081725