Programes d'orientació, formació i inserció laboral

Programa d'ocupació per a joves amb i sense qualificació: anem!

 

 

Programa d'Orientació Formació i Inserció Laboral per a persones amb Diversitat Funcional. Gener/Desembre 2017
Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral de persones amb discapacitat física, orgànica, mental, intel·lectual i sensorial, que es troben en cerca activa d'ocupació. 
Localització Germans Maristes 19. Tel. 962087255

 

Programa d'Orientació Formació i Inserció Laboral per a dones Víctimes Violència de Gènere. Agost/ Desembre 2017
Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral de m.v.v.g, que es troben en cerca activa d'ocupació.

 

Programa d'Orientació Formació i Inserció Laboral per a joves sobrequalificats, amb baixa qualificació i/o en situació o risc d'exclusió social. Juny/Desembre 2017
Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral dels/as joves amb molta o poca qualificació que es troben en cerca activa d'ocupació. Localització Germans Maristes 19. Tel. 962087452// 962087385

 

Programa d'Orientació i Formació Laboral per a Immigrants refugiats/as i/o sol·licitants d'asil internacional. Juny/ Desembre 2017
Objectiu: Millorar el coneixement del mercat laboral i els recursos en matèria d'ocupació i formació de les persones immigrants que manquen de permís de treball, facilitant-los formació en matèria d'ocupació, emprenedoria i habilitats laborals per a facilitar el seu accés al mercat laboral una vegada regularitzada la la seua situació. Localització Germans Maristes 19. Tel. 962087115

 

Projecte LAMBDA d'Orientació i Formació Laboral per a població LGTB. Gener/ Desembre 2017.

Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral de les persones LGTB en cerca activa d'ocupació derivades per LAMBDA COL.LECTIU. Posant l'accent principalment en aquelles que es troben en situació i o risc de vulnerabilitat social. Localització Germans Maristes 19. Tel. 962087115

 

Programa de Formació i Inserció Laboral per a dones. Setembre/ Desembre 2017
Objectiu: Fomentar la inserció laboral de dones que es troben en diferents sectors de vulnerabilitat social, posant l'accent principalment en la població gitana i gitana romaní, mitjançant la formació en matèries especifiques, com a reciclatge, restauració i costura, amb la finalitat de proporcionar-los els coneixements necessaris en matèria d'ocupació i emprenedoria que juntament amb la formació adquirida i el treball en habilitats personals els permeta iniciar el seu propi projecte empresarial. 

INTEGREM. Gener/ Julio 2017

Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral de les m.v.v.g En cerca activa d'ocupació, mitjançant orientació laboral i accions formatives, encaminades a incrementar les seues possibilitats d'inserció en el mercat laboral.
Programa Subvencionat el Servef i el Fondo Social Europeu, gestionat en implementat per FCVPE València Activa. 

 

Programa d'Orientació Formació i Inserció Laboral per a dones en situació i o risc d'excussió social. Novembre 2016/Desembre 2017
Objectiu: Fomentar la Inserció Laboral de les dones amb situacions concretes de vulnerabilitat social, derivades des de Caritas, Metges del Món, Villateresita, Apip Acam, LAMBDA, Adoratrices i CMSS.
Programa Subvencionat per la Regidoria d'Inserció Sociolaboral, gestionat en implementat per FCVPE València Activa.