Què és València Activa

València Activa sorgix amb l’objectiu de coordinar les estructures existents a l’Ajuntament de València en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació, el Servici d’Ocupació i Emprenedoria i la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per l’Ocupació, potenciar les sinergies i aprofitar els avantatges i oportunitats que ens oferix la cooperació i la capacitat de complementar-se de les dues estructures en un projecte comú, augmentar la seua eficàcia i eficiència i prestar un servici de més qualitat a la ciutadania i a les empreses.

 

València Activa és un instrument de l’Ajuntament de València que compta amb la participació dels agents econòmics i socials més representatius i té la missió d’impulsar i coordinar les polítiques d’ocupació i desenvolupament econòmic local a la ciutat de València, amb una capacitat d’actuació ràpida i eficaç que garantix un servici de qualitat a la ciutadania i a les empreses.

 

 

València lidera el principal mercat de treball de la Comunitat Valenciana i està començant a definir una política d'ocupació transversal, innovadora i amb identitat pròpia que no s'ha dut a terme en els anys precedents i que es va a executar amb accions eficaces.

Des d'aquesta àrea s'executen accions eficaces, mitjançant la col·laboració dels agents econòmics i socials per al compliment dels objectius del Pacte per l'ocupació de la Ciutat de València, garantint serveis de qualitat a la ciutadania en matèria d'ocupació.

Aquesta àrea inclou accions i programes per a persones en cerca activa d'ocupació a través dels següents serveis:

- Servei d'Informació i assessorament - Barris per l'ocupació: Aquest servei té per objecte informar a totes les persones en cerca activa d'ocupació de València, acostant els nostres serveis municipals a la ciutadania dels diferents barris de la nostra ciutat.

- Servei de Col·locació i Assessorament a Empreses: Aquest servei permet identificar i gestionar ofertes d'ocupació, localitzar i desenvolupar noves oportunitats d'ocupació per als demandants que millor s'ajusten a elles, en funció del seu perfil i competències mitjançant l'Agència d'Ocupació València Activa. Al seu torn, ofereix assessorament empresarial i formació adhoc especifica per a la cobertura de llocs de treball.

- Espai de Cerca d'Ocupació: Espai habilitat per a aquelles persones que tenen dificultats i no disposen d'accés online per a la cerca d'ocupació, permet fer consultes de la seua inscripció, cerca d'ofertes, serveis complementaris, accés a l'oferta formativa, etc.

- Servei d'Orientació professional: És un servei d'orientació personalitzat que té per objecte ajudar i acompanyar en el desenvolupament de les competències personals, socials i laborals mitjançant un itinerari personalitzat per a les persones en cerca d'ocupació, així com l'adaptació al lloc de treball. Aquest servei contempla en primer lloc, la xarxa d'orientació "Barris *per l'Ocupació"; en segon, un servei centralitzat d'atenció a col·lectius específics en el centre de Germans Maristas; i, en tercer, diversos punts d'orientació laboral en diferents col·lectius de la nostra ciutat.

- Servei de Coaching: És un servei que té per objecte acompanyar, instruir i entrenar a un grup de persones per a complir metes o reptes professionals i desenvolupar habilitats especifiques. Cada persona que participe d'aquest servei desenvoluparà al màxim tot el seu potencial, prendrà consciència, aprendrà a identificar i definir els seus objectius comprometent-se a engegar un pla d'acció que li porte a aconseguir amb èxit les seues metes.

Desenvolupem els diferents programes a través de polítiques actives d'ocupació: programes d'ocupació municipals (Programa Anem), programes mixts d'ocupació i formació (Tallers d'ocupació, T´'Avalem Garantia Juvenil), programes foment d'ocupació pública (EMCORD, SALARI JOVE, EMCOLD), programes d'ocupació dirigits a col·lectius específics, programa Llançadora d'ocupació i emprenedoria.

I engeguem la línia de subvenció -València Activa Empra- Ajudes municipals per a fomentar l'ocupació estable i de qualitat, destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com a fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball.

 

Des de l'àrea de “Emprèn” ens marquem com a objectiu promoure la iniciativa emprenedora i acompanyar a les persones emprenedores en el procés, des de la idea de negoci fins a l'engegada de l'empresa. El procés de convertir una idea de negoci en una empresa té més garanties d'èxit si es tenen tots els coneixements necessaris per a fer-ho i si es duu a terme amb el suport d'un equip expert.

L'àrea d'emprenedoria de València Activa comprèn dos serveis diferenciats:

Servei d'autoocupació i l'emprenedoria: És un servei de suport que té per objecte promoure iniciatives emprenedores i generadores d'ocupació i autoocupació, amb especial atenció al treball autònom. S'ofereix un servei de qualitat i personalitzat per a l'autoocupació i l'emprenedoria, que comprèn les actuacions d'informació i assessorament necessari en les fases prèvies a la constitució de l'empresa, així com l'acompanyament i suport una vegada constituïda.

Algunes de les accions i programes que es desenvolupen són:

  • Actividades económicas de Impacto Social: Des de l'Àrea de València Activa Emprén, ens marquem com a repte desenvolupar l'emprenedoria social en la Ciutat de València. L'emprenedoria social, inclou a aquelles empreses que tenen com a objectiu principal aconseguir una incidència social que resolga necessitats de la població. En elles predomina una missió social, proporcionen béns i serveis de manera empresarial innovadora, però també una visió empresarial de generació de benefici econòmic. Programes com “Agrosolidaris”, són la nostra aposta en aquestes accions.
  • Assessorament  per a l'autoocupació i l'emprenedoria - Assessorament a persones interessades a emprendre en la definició de la iniciativa empresarial, pla de negoci, tràmits, etc; realització dels tràmits administratius d'alta en el REPTA o constitució de la societat a través del Document Únic Electrònic; programes formatius de gestió empresarial i temàtica emprenedora; el Centre de Recursos Empresarials i de *Emprendimiento “Petxina”, que permet la instal·lació de professionals i empreses de recent creació, en el qual persones que inicien la seua activitat poden accedir a serveis de suport durant un termini de temps limitat, durant el qual tenen la possibilitat d'introduir-se en el mercat i establir les relacions necessàries per a desenvolupar-se.
  • Impuls de centres de coworking i centres d'empreses: Centre de Recursos empresarials i d'emprenedoria “Petxina”. Pròximament, noves obertures.
    Programa de subvencions per l'emprenedoria i la consolidació empresarial en la ciutat (Ajudes municipals “València Activa Emprén”, València Activa “*Impuls Econòmic” i València Activa “Crea”)​

Servei de l'emprenedoria i innovació: És un servei per a les persones emprenedores que exerceixen un rol fonamental en la innovació i  sorgeix  a través d'idees de persones que observen el mercat i identifiquen noves oportunitats de negocis innovadors. Per tant la innovació és la implementació de novetats i millores significatives, per a açò comptem amb VITEMPRENDE la xarxa d'emprenedors innovadors de València que té per objecte ajudar i recolzar a aquelles persones que tenen una idea i volen convertir-la en un negoci rendible. La principal eina amb la qual treballa aquesta xarxa és el “networking” local, nacional i internacional. Té com a objectiu el desenvolupament dels sectors empresarials innovadors a València. Les seues activitats estan encaminades a fomentar la creació d'empreses i llocs de treball qualificat, el desenvolupament de nous productes i serveis tecnològics, oferir oportunitats de participar en projectes nacionals i internacionals als emprenedors valencians, promocionar a tots els membres que formen part de la xarxa, donar resposta a les necessitats tecnològiques i atraure inversió que genere oportunitats de negoci.

La formació és un dels pilars fonamentals de les Polítiques Actives d'Ocupació. Per açò, a través de València Activa Express realitzem cursos de formació orientats tant a l'adquisició de competències clau (idiomes, informàtica, habilitats socials) com a les competències professionals.

 

D'altra banda, també disposem d'una àmplia oferta en certificats de professionalitat, tractant-se d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones aturades i la formació amb compromís de contractació. També disposem de formació per a aquelles persones que desitgen emprendre, afavorint l'èxit en la implementació del seu negoci.