Escoles d'Ocupació Et Formem

Les Escoles d'Ocupació Et Formem són  programes mixtos d'Ocupació-Formació destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral dels seus participants mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa
Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

A qui van dirigits

Persones aturades majors de 18 anys i col·lectius preferents referits en l’article 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

           a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga durada.

Durada 

12 mesos equivalents a 1920 hores de formació en alternança amb el treball.

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. 

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades en la web de LABORA, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre LABORA. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà d'oferta d'ocupació elaborada per la comissió mixta i tramitada per GVAjobs. 

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

PROGRAMES ET FORMEN PRESENTATS EN L'EXERCICI 2019 PENDENTS D'APROVACIÓ. (2a CONVOCATÒRIA)

1r.- ET Formem “Oportunitats”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu:(ADGG0508) Operacions de gravació i tractament de dades i documents + (ADGG0208) Activitats Administratives en relació amb el client (800 hr): de les que 680 són de formació teoricopràctica i 120 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2 (aula 5 CMOF Magúncia, nivell 1 i 2, o (aula 3,4 o 5 Emili Baró, Nivell 1). NÚM. Cens de la Generalitat: 460002108, CMOF Magúncia c/ Pl Magúncia núm. 3 (Aula 5).  NÚM. Cens de la Generalitat: 460002051, CMOF Emili Baró c/Emili Baró, 89 (Aula 3,4 o 5). CMOF Lleons: 4600002039, C/ Lleons 9-11 (Aula 1,2 o 4).

Grup 2: (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques: (370 HORES), de les que 290 hores són de formació teoricopràctica i 80 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Se`ls impartirà formació MF1659_3: Esdeveniments, activitats i jocs per a animació físic esportiva i recreativa, 150 hores, especialitats homologades en el Centre de Formació Lleons. La formació teòric pràctica, inclosa la complementària, és de 730 hores, a causa de la inclusió de les pràctiques laborals en el contracte de treball. (10 alumnes). Nivell 2.

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons

2n.- ET Formem Temps Lliure”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (410 hores), de les que 280 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (Aula 1 CMOF Emili Baró)

Total: 10 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.