Escoles d'Ocupació Et Formem

Normativa
Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

 

A qui van dirigits

Persones aturades majors de 18 anys i col·lectius preferents referits en l’article 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

 

a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga durada.

 

Durada 

6 mesos equivalents a 960 hores de formació en alternança amb el treball.

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

 

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades en la web del *Servef, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre *Servef. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà d'oferta d'ocupació elaborada per la comissió mixta i tramitada per GVAjobs. 

 

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos