Escoles d'Ocupació Et Formem

Normativa
Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d’Ocupació Et Formen, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. 

Resolució de 24 de juliol de 2017, publicada el 26 de juliol, del Director General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació *Escoles d’*Ocupació *Et Formen destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa *Ooperativo *Comunitat Valenciana (*POCV), per a l'exercici pressupostari 2017.

 

A qui van dirigits

Persones aturades majors de 18 anys i col·lectius preferents referits en l’article 4 de l'ordre:

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyent a col·lectius vulnerables:

 

a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, especialment les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en atur de llarga durada.

 

Durada 

4 mesos equivalents a 640 hores de formació en alternança amb el treball.

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

 

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades en la web del *Servef, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre *Servef. L'alumnat seleccionat haurà de pertànyer a algun dels col·lectius que estableix l'ordre reguladora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

El procés de selecció per a l'equip directiu, docent i administratiu és per mitjà d'oferta d'ocupació elaborada per la comissió mixta i tramitada per GVAjobs. 

 

MÉS INFORMACIÓ

 

TALLER APROVAT

Escola d’ocupación ET FORMEM ADAPTACIÓ DE PECES TRADICIONALS (FETFO/2017/7/46)

Grup únic de 10 alumnes: Arranjaments i Adaptacions de Peces i Articles en Tèxtil i Pell (*TCPF0109): 450 hores. (370 de teoria pràctica més 80 de pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació). Sent el certificat de professionalitat de nivell de competència 1. A més s'impartirà segons l'ordre de referència els següents mòduls: Inserció laboral, sensibilització mitjà ambiental i en igualtat de gènere, codi FCOO03, de 10 hores de durada; Bàsic de prevenció de riscos laborals, codi FCOS02, de 30 hores de durada.
La formació teòric-pràctica és de 410 hores, a causa de la inclusió de les pràctiques no laborals en el contracte de treball.

 

- OBRA O SERVEI A REALITZAR:

 El servei a prestar, entre uns altres, consistirà en l'adequació i recuperació de la indumentària relacionada amb les nostres festes culturals, Corpus. Es coordinarà amb el Servei de Festes i Cultura Popular.

 

- LLOC DE *REALIZACION:

En el Centre de Formació *Malvarrosa, c/ Gran Canària nº 2: el certificat de professionalitat Arranjaments i Adaptacions de Peces i Articles en Tèxtil i Pell. Nº de cens de la Generalitat 4600002039.

 

- DURACIÓ I PREVISIÓ INICI:

 El taller té una durada de 4 mesos (640 hores) i la data prevista d'inici és el 29 de desembre de 2017.

 

COMUNICACIÓ OFERTA "ET FORMEM"

BASES GENERALS ALUMNAT

BASES GENERALS EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

 

ACTES BAREMACIÓ EQUIP I DOCENTS

Acta baremació personal de direcció

Acta baremació personal administratiu

Acta baremació docent del CP Arranjaments i Adaptació de peces en tèxtil i pell

 

DIRECCIÓ

ACTA ENTREVISTA DIRECCIÓ (18/12/2017)

ACTA PUNTUACIÓ FINAL DIRECCIÓ (18/12/2017)

 

PERSONAL ADMINISTRATIU

ACTA ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIU (18/12/2017)

ACTA PUNTUACIÓ FINAL PERSONAL ADMINISTRATIU (18/12/2017)

 

DOCENT DEL CP ARRANJAMENTS I ADAPTACIONS DE PECES EN TÈXTIL I PELL​

ACTA ENTREVISTA DOCENT (18/12/2017)

ACTA PUNTUACIÓN FINAL DOCENT (18/12/2017)

 

ALUMNAT

ACTA SEL.LECCIÓ ALUMNAT (18/12/2017)