Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria "Petxina"

PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA PER A L’AUTORITZACIÓ D’ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS SITUATS AL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D’EMPRENEDORIA PETXINA (07/08/2018)

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: inici 10 de setembre de 2018

 

El Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria "Petxina", situat al Passeig de la Petxina 15, obri les seues portes amb la finalitat de facilitar l'establiment, arrancada i consolidació de noves empreses que generen ocupació en la ciutat de València.

 

El centre disposa de 8 despatxos amb la capacitat per a albergar 13 empreses. L'Ajuntament cedix l'ús dels despatxos a favor de les persones adjudicatàries, que tindran un ús temporal per una duració de 12 mesos prorrogables per altres 12 mesos addicionals, quedant aquestes obligades a reembossar un cànon mensual.

 

ADJUDICACIÓ D´ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS/LOCALS UBICATS EN EL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D´EMPRENEDORIA “PETXINA” (02/12/19)

ADJUDICACIÓ D´ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS/LOCALS UBICATS EN EL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D´EMPRENEDORIA “PETXINA”  (12/07/19)

ADJUDICACIÓ D´ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS/LOCALS UBICATS EN EL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D´EMPRENEDORIA “PETXINA” (07/05/19)

ADJUDICACIÓ D´ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS/LOCALS UBICATS EN EL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D´EMPRENEDORIA “PETXINA” (25/01/19)

 

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUD I TRÀMITS