Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria "Petxina"

PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA PER A L’AUTORITZACIÓ D’ÚS TEMPORAL DELS DESPATXOS SITUATS AL CENTRE DE RECURSOS EMPRESARIALS I D’EMPRENEDORIA PETXINA (07/08/2018)

 

TERMINI DE SOL·LICITUD: inici 10 de setembre de 2018

 

El Centre de Recursos Empresarials i d'Emprenedoria "Petxina", situat al Passeig de la Petxina 15, obri les seues portes amb la finalitat de facilitar l'establiment, arrancada i consolidació de noves empreses que generen ocupació en la ciutat de València.

 

El centre disposa de 8 despatxos amb la capacitat per a albergar 13 empreses. L'Ajuntament cedix l'ús dels despatxos a favor de les persones adjudicatàries, que tindran un ús temporal per una duració de 12 mesos prorrogables per altres 12 mesos addicionals, quedant aquestes obligades a reembossar un cànon mensual.

 

 

CONVOCATÒRIA

 

SOL·LICITUD I TRÀMITS