Pla d'ocupació municipal 2020

 

 

ACTA DE SELECCIÓ PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 (11/12/2020)

ACTA BAREMACIÓ/LLISTATS PROVISIONALS (1/12/2020)

NOTA INFORMATIVA PER A AL·LEGACIONS (1/12/2020)

MODEL AL·LEGACIONS (1/12/2020)

NOTA INFORMATIVA (16/10/2020)

BASES PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 (16/10/2020)

PERFILS PROFESSIONALS (16/10/2020)

INSTRUCCIONS (2/11/2020)

FULL D'INSCRIPCIÓ (2/11/2020)

PROTECCIÓ DE DADES (2/11/2020)

CORRECCIÓ D'ERRORS DEL FULL D'INSCRIPCIÓ (9/11/2020)

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS

LLISTAT DE PERSONES A LES QUALS ES REQUEREIX DOCUMENTACIÓ (13/11/2020)

INDICACIONS ENTREGA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (13/11/2020)

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

Què es?

El Pla d’Ocupació Municipal 2020, amb finançament exclusivament municipal, te per objecte la contratació laboral temporal a jornada completa de 53 persones aturades, per un període de 9 mesos per mitjà de la modalitat contractual d’obra o servici determinat, amb destinació a diversos servicis municipals de l’Ajuntament de València.

Com accedir?

Els requisits que han de reunir les persones candidates, a la data d’aprovació de les bases del Pla d’Ocupació Municipal per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, són:

  • -Estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada en LABORA Servici Valencià d’Ocupació i Formació (d’ara en avant, LABORA) i en l’Agència d’Ocupació València Activa.
  • -Estar empadronada en el municipi de València, com a mínim un any, amb anterioritat a la data d’aprovació del Pla d’Ocupació Municipal.
  • -Estar en possessió de la titulació acadèmica soŀlicitada, inscrita en la titulació /ocupació i/o amb l’experiència requerida, segons el cas.
  • -Tindre l’edat requerida en cadascun dels perfils.