Pimes

MESURES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDES A PIMES DURANT AQUESTA CRISI

Govern d'Espanya

MESURES DE SUPORT A PIMES

 • Les empreses que presenten ERTO no pagaran quotes a la Seguretat Social, per a evitar que acomiaden a treballadors.

 • Creació d'una línia de 100.000 M € en avals i garanties públiques per a facilitar liquiditat a les empreses i mobilitzar així entre 150.000 i 200.000 M € en l'economia nacional

 • Línies d'avals addicionals de 2.000 M € per a empreses exportadores i PIMES

 • Mesurades per a facilitar la reestructuració de crèdits a explotacions agràries afectades per la sequera

 • Programes de suport a la digitalització i la I+D de les PIMES que facilitaran la implantació del teletreball

 • Règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per a evitar la pèrdua d'ocupació

 • El decret prohibeix les ofertes públiques d'adquisició (opa) des de fora de la Unió Europea a cotitzades espanyoles considerades estratègiques

 • Ajornament d'impostos

 • Línia de finançament de 400M€ per al sector turístic i activitats connexes

 • Ajornament del reembossament de préstecs de la SGIPYME

 • Línia extraordinària de cobertura asseguradora de fins a 2.000M€

 • Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres amb avals per un import màxim de 100.000 M€

 • Adopció per ICO de mesures per a flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l'accés al crèdit de les empreses.
 • Modificació del moment i termini per a aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució
 • Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME
 • Ajornament extraordinari del calendari de reembossament en préstecs concedits per CCAA i Entitats Locals
 • Criteris de graduació de possibles incompliments en programes de finançament de la SGIPYME
 • Dret de resolució de contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris
 • Ampliació de les bonificacions a la Seguretat Social en contractes fixos discontinus als mesos de març, abril, maig i juny de 2020.
 • Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.
 • Flexibilització de condicions d'ERTO en empreses turístiques greument afectades.
 • Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major
 • Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció
 • Mesures excepcionals en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes reducció de jornada per força major
 • Moratòria en el pagament de les cotitzacions a la Seg. Social durant 6 mesos.
 • Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020
 • EMPRENDETUR: Suspensió sense que, per un any, del pagament d'interessos i amortitzacions dels crèdits concedits
 • Devolució de quotes pagades al ICEX per empreses que anaven a participar en fires o altres activitats de promoció del comerç internacional.
 • Línia extraordinària de cobertura de CESCE per un import fins a 2.000 milions d'euros per a entitats financeres que atorguen nous crèdits de circulant.
 • Mesures per a impulsar la digitalització de les pimes, a través del programa Accelera Pime, dotat amb 250 milions d'euros, dirigits a ajudes per a I+D+i, i a finançar la inversió en adquisició d'equipament o solucions de treball no presencial.
 • Ajornament del reembosse de préstecs de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa a les empreses
 • Flexibilització procediments concessió ajudes de la Secretaria General d'Indústria i de la Pime i modificació del quadre d'amortització
 • Ajornament de pagaments de préstecs concedits per comunitats autònomes o entitats locals
 • Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat i gas natural per a autònoms i empreses
 • Empreses dels sectors de les arts escèniques, musicals i del cinematogràfic i audiovisual, en el cas de contractes temporals, el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplit quan el contracte s'extingisca per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no puga realitzar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació.

Pàgines d’interés:

Preguntes freqüents Govern d'Espanya per temàtiques: FAQ Govern

*S'ampliarà informació a mesura que s'habiliten els tràmits telemàtics

Generalitat Valenciana

La Conselleria d'Economia Sostenible ha habilitat el telèfon 900 35 31 35 (operatiu les 24 hores) per a assistir les empreses, persones autònomes i comerços per a resoldre dubtes empresarials i laborals sobre la situació d'estat d'alarma decretada pel Govern.

MESURES DE SUPORT A PIMES:

 • 40 M€ d’euros ampliables en crèdits participatius, a través de l'IVF, per a millorar la solvència de les empreses i que puguen sol·licitar préstecs als bancs amb l'aval del 50 per cent del Govern d'Espanya, tal com va anunciar este dimarts el president de l'executiu central.

 • Els crèdits participatius de l'IVF computaran com a capital de les empreses. El banc públic donarà una carència de tres anys a estos préstecs, que seran a 10 anys, per a garantir la recuperació de les empreses.

 • La línia de crèdit per a micropimes i autònoms de l'IVF passarà de l'1 per cent al 0 per cent d'interés i es podrà destinar a la liquiditat de les empreses.

 • L'IVF i la SGR rebaixaran les condicions d'accés al crèdit i els avals.

 • L'IVF aportarà al Fons de Provisions Tècniques d'Afí-SGR Comunitat Valenciana un total de 17M€ perquè aquesta entitat puga reforçar la labor de prestació d'avals que ve desenvolupant.

  Línia de finançament per a autònoms i pimes de fins a 750.000€ a tipus d'interés 0, sense comissió d'obertura i estarà avalada per la SGR.

 • Mesures per a implantar el teletreball allà on siga necessari. Es crearà una línia de 800.000 euros destinada a les empreses per a l'establiment de mesures tècniques que permeten el teletreball.
 • Subvencionar a les empreses que puguen veure afectada la seua producció industrial per casos de coronavirus per a evitar que es paralitze la seua producció. Demanarà a la UE que aquestes subvencions no estiguen subjectes a la limitació de minimis.
 • Fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per a facilitar el seu abonament a les empreses, professionals i famílies en dificultats pel coronavirus.
 • Exempció en el tram autonòmic de l'IRPF i se sol·licitarà per al tram estatal de les subvencions concedides per la Generalitat i el Govern amb motiu del coronavirus atorgant-los el mateix tractament que rep la prestació per maternitat.

Més informació: http://www.dogv.gva.es/es/inici

Finançament i préstecs

Ajuda per a la innovació de producte: INNOVAProD-CV COVID - SUBVENCIONS A PROJECTES D'INNOVACIÓ DE PRODUCTE PER A LA RESPOSTA A EMERGÈNCIES SANITÀRIAS 2020

 

Ajudes Turisme Comunitat Valenciana

 

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) posarà en marxa un servici de cerca de proveïdors alternatius, tant en mercats locals com exteriors, per a les empreses afectades per les limitacions de producció en altres països a causa de la Covid-19.

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Ajuntament de València

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

SUBVENCIÓ RE-ACTIVA VALÈNCIA

L'objecte de la subvenció RE-ACTIVA VALÈNCIA és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.

La subvenció està dotada amb un total de 3.760.000€ i es distribuirà de la següent forma:

 • 3.000€ per a persones autònomes i empreses afectades pel tancament d'establiments (RD 465/2020 de 17 de març)
 • 2.000€ per a persones autònomes i empreses que no s'han vist afectades pel tancament del seu establiment quan hagen patit una reducció de la seua facturació, des de la declaració de l'estat d'alarma, en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%*, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

*En cas de tindre persones treballadores al seu càrrec: Les quantitats anteriors s'incrementaran en 2.000 € (fins a 9 persones treballadores) o 3.000€ (fins a 49 persones treballadores).

Més informació sobre les condicions de les ajudes:

http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-empren/subvenciones-re-activa-valencia

 

Atenció telefònica i telemàtica dels servicis habituals:

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Estem treballant en noves ajudes per la COVID-19