Formació professional per a l'ocupació

Ordre PRA/37/2018, de 16 de Gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de  persones vulnerables. Aprovada la convocatòria 2018 d'ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE) , destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables (AP-POEFE) .

Resolució de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual s'aprova la convocatòria de 2018 d'ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables(APE-POEFE)

 

PROGRAMA FORMACCIÓ 2019-2021

Partint de la cerca d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, recollit en l'Estratègia Europa 2020, i dels instruments comunitaris i nacionals que la desenvolupen, el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), cofinançat amb càrrec al Fons Social Europeu, es configura com una eina que ha de contribuir a l'assoliment dels objectius marcats per aquesta Estratègia, especialment quant al creixement integrador.

L'objecte i contingut del projecte aprovat és l'execució de 14 itineraris integrats de formació, programats en dues edicions, una primera en 2020 i la segona en 2020-2021. En cadascun d'ells participaran 15 persones pertanyents a col·lectius vulnerables, suposant un total de 240 persones al llarg de les diferents edicions. Els 14 itineraris de formació van associats a certificats de professionalitat. Compten amb mòdul de pràctiques no laborals i mitjançant la formació transversal es fomenta la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, l'aprenentatge de noves tecnologies i d'anglés. Aquesta formació comprén també tutories i orientació laboral. El programa és gratuït per a les persones participants i percebran una ajuda econòmica mensual.

Així mateix es realitzaran dues jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques en 2021.

 

Bases generals per a la selecció de personal tècnic (13/12/2019) 

- Convocatòria per a la selecció de personal tècnic (20/12/2019)

 *Nota: Selecció mitjançant sondeig en l'Agència d'Ocupació de València Activa

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT OFERITS PEL PROGRAMA PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ (POEFE)  

 

Edició 1º - 2020

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2

 

Edició 2º - 2020 - 2021

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2

 

   ​​