Formació professional per a l'ocupació

Regulat per l'Ordre PRA/37/2018, de 16 de Gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de  persones vulnerables, i per la Resolució de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual s'aprova la convocatòria de 2018 d'ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables (APE-POEFE).

 

PROGRAMA POEFE FORMACCIÓ 2019-2021

Si es partix de la cerca d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, recollit en l'Estratègia Europa 2020, i dels instruments comunitaris i nacionals que la desenvolupen, el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), cofinançat amb càrrec al Fons Social Europeu, es configura com una eina que ha de contribuir a l'assoliment dels objectius marcats per aquesta Estratègia, especialment quant al creixement integrador.

L'objecte i contingut del projecte aprovat és l'execució de 16 itineraris integrats de formació, programats en dues edicions, una primera en 2020 i la segona en 2020-2021. En cadascun d'ells participaran 15 persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que suposen un total de 240 persones al llarg de les diferents edicions. Els 16 itineraris de formació van associats a certificats de professionalitat. Compten amb mòdul de pràctiques no laborals i mitjançant la formació transversal es fomenta la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'aprenentatge de noves tecnologies. Aquesta formació comprén també tutories i orientació laboral. El programa és gratuït per a les persones participants i percebran una ajuda econòmica mensual, si complixen els requisits per a percebre-la.

Així mateix es realitzaran dues jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

 

PERSONAL TÈCNIC

Bases generals per a la selecció de personal tècnic (13/12/2019) 

- Convocatòria per a la selecció de personal tècnic (20/12/2019)

 *Nota: Selecció mitjançant sondeig en l'Agència d'Ocupació de València Activa

 

 

ALUMNAT

- Bases reguladores per a la selecció de l'alumnat (03/04/2020)

- Convocatòria per a la selecció de l'alumnat (13/07/2020)

 

LLISTATS PROVISIONALS D'ALUMNAT EN ELS ITINERARIS FORMATIUS (15/10/2020)

- Llistat provisional Itinerari "Docència de la formació professional per a l'ocupació"

- Llistat provisional Itinerari "Operacions auxiliars de servicis administratius i generals"

- Llistat provisional Itinerari "Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents"

- Llistat provisional Itinerari "Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil"

- Llistat provisional Itinerari "Atenció sociosanitària a persones en el domicili"

- Llistat provisional Itinerari "Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials"

 

Termini de presentació d'al·legaciones: des del 16/10/20 fins al 22/10/20. Les al·legacions es presentaran en el Centre Municipal d´Ocupació i Formació Lleons en el C/ Lleons 9 de València, en horari de 9:30-13:30 h.

 

La selecció definitiva està condicionada a complir els requisits en el moment de l'inici de l'itinerari formatiu.

 

Per motiu de les limitacions d'aforament establides per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 8861, de 18/07/2020), els itineraris formatius s'establiran en horari de matí o en horari de vesprada, depenent de l'itinerari que es tracte i de la disponibilitat de espacis homologats.

 

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT OFERITS PEL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ (POEFE)  

Edició 1º - 2020

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)

 

Edició 2º - 2021

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2 ​​