Formació professional per a l'ocupació

Regulat per l'Ordre PRA/37/2018, de 16 de Gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de  persones vulnerables, i per la Resolució de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual s'aprova la convocatòria de 2018 d'ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables (APE-POEFE).

 

PROGRAMA POEFE FORMACCIÓ 2019-2021

Si es partix de la cerca d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, recollit en l'Estratègia Europa 2020, i dels instruments comunitaris i nacionals que la desenvolupen, el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), cofinançat amb càrrec al Fons Social Europeu, es configura com una eina que ha de contribuir a l'assoliment dels objectius marcats per aquesta Estratègia, especialment quant al creixement integrador.

L'objecte i contingut del projecte aprovat és l'execució de 16 itineraris integrats de formació, programats en dues edicions, una primera en 2020 i la segona en 2020-2021. En cadascun d'ells participaran 15 persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que suposen un total de 240 persones al llarg de les diferents edicions. Els 16 itineraris de formació van associats a certificats de professionalitat. Compten amb mòdul de pràctiques no laborals i mitjançant la formació transversal es fomenta la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'aprenentatge de noves tecnologies. Aquesta formació comprén també tutories i orientació laboral. El programa és gratuït per a les persones participants i percebran una ajuda econòmica mensual, si complixen els requisits per a percebre-la.

Així mateix es realitzaran dues jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

 

PERSONAL TÈCNIC

Bases generals per a la selecció de personal tècnic (13/12/2019) 

- Convocatòria per a la selecció de personal tècnic (20/12/2019)

 *Nota: Selecció mitjançant sondeig en l'Agència d'Ocupació de València Activa

 

 

ALUMNAT

- Bases reguladores per a la selecció de l'alumnat (03/04/2020)

- Convocatòria per a la selecció de l'alumnat (13/07/2020)

 

Avís:

LLISTES DEFINITIVES RESERVES ALUMNAT

Llista de reserves del Itinerari " Docència de la formació professional per a l'ocupació " ( 04/02/2021) 

Llista de reserves del itinerario " Atenció sociosanitària a personas dependients en Institucions socials " (04/02/2021)

Llista de reserves del Itinerari " Atenció sociosanitària a personas en el domicili " (04/02/2021)

Llista de reserves de Itinerari " Dinamització d'activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil y Juvenil ( 15/02/2021)

 

 

 

Avís: Es contactarà amb les persones seleccionades. 

La incorporació definitiva està condicionada a complir els requisits en el moment de l'inici de l'itinerari formatiu.

 

Per motiu de les limitacions d'aforament establides per la Resolució de 17 de juliol de 2020, i per la Resolució de 6 de novembre de 2020 (DOGV núm. 8946, de 06/11/2020), de la consellera de Sanitat universal i salut pública, s'establiran les dates d'inici i els horaris dels itineraris formatius, segons l'itinerari que es tracte i de la disponibilitat d'espais homologats.

 

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT OFERITS PEL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ (POEFE)  

Edició 1º - 2020

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Servicis Administratius i Generals NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2 (Fitxa de l'itinerari)

 

Edició 2º - 2021

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2 ​​