Formació professional per a l'ocupació

Regulat per l'Ordre PRA/37/2018, de 16 de Gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de  persones vulnerables, i per la Resolució de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, per la qual s'aprova la convocatòria de 2018 d'ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables (APE-POEFE).

 

PROGRAMA FORMACCIÓ 2019-2021

Si es partix de la cerca d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, recollit en l'Estratègia Europa 2020, i dels instruments comunitaris i nacionals que la desenvolupen, el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE), cofinançat amb càrrec al Fons Social Europeu, es configura com una eina que ha de contribuir a l'assoliment dels objectius marcats per aquesta Estratègia, especialment quant al creixement integrador.

L'objecte i contingut del projecte aprovat és l'execució de 16 itineraris integrats de formació, programats en dues edicions, una primera en 2020 i la segona en 2020-2021. En cadascun d'ells participaran 15 persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que suposen un total de 240 persones al llarg de les diferents edicions. Els 16 itineraris de formació van associats a certificats de professionalitat. Compten amb mòdul de pràctiques no laborals i mitjançant la formació transversal es fomenta la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i l'aprenentatge de noves tecnologies. Aquesta formació comprén també tutories i orientació laboral. El programa és gratuït per a les persones participants i percebran una ajuda econòmica mensual, si complixen els requisits per a percebre-la.

Així mateix es realitzaran dues jornades informatives d'activació i intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

 

PERSONAL TÈCNIC

Bases generals per a la selecció de personal tècnic (13/12/2019) 

- Convocatòria per a la selecció de personal tècnic (20/12/2019)

 *Nota: Selecció mitjançant sondeig en l'Agència d'Ocupació de València Activa

 

ACTES DEFINITIVES PROGRAMA FORMACCIÓ 2019-2021 (POEFE)

- Acta definitiva PERSONAL ESPECIALISTA EN NOVES TECNOLOGIES (24/02/2020)

Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA-TUTORIA ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS I A PERSONES EN DOMICILI (02/03/2020)

- Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC EN ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I INSERCIÓ LABORAL (12/03/2020)

- Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA - TUTORIA EN OPERACIONS D'ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES (24/07/2020)

- Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA - TUTORIA OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (24/07/2020)

- Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA - TUTORIA DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU, INFANTIL I JUVENIL (27/07/2020)

- Acta definitiva PERSONAL TÈCNIC DOCÈNCIA - TUTORIA DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ (27/07/2020)

- Acta definitiva PERSONAL SUPORT I CONTROL DE LA QUALITAT DE LA DOCÈNCIA (27/07/2020)

- Acta definitiva PERSONAL GESTOR ECONÒMIC I ADMINISTRATIU (29/07/2020)

 

 

ALUMNAT

- Bases reguladores per a la selecció de l'alumnat (03/04/2020)

- Convocatòria per a la selecció de l'alumnat (13/07/2020)

- Sol·licitud de participació per a l'alumnat

 

Termini de presentació de sol·licituds per als itineraris "Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili" i "Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials": del 17 al 30 de juliol.

Les sol·licituds es presentaran, junt a la resta de la documentació requerida, mitjançant cita prèvia. Pot sol·licitar-se cita prèvia en els telèfons 96 208 36 60 o 96 208 36 61.

 

Nota: el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la resta dels itineraris s'obrirà pròximament.

 

 

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT OFERITS PEL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ (POEFE)  

Edició 1º - 2020

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2

 

Edició 2º - 2021

 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació I NIVELL 3
 •  
 •     Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació II NIVELL 3
 •  
 •     Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents I NIVELL 1
 •  
 •     Operacions d'Enregistrament i Tractament de Dades i Documents II NIVELL 1
 •  
 •     Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu, Infantil i Juvenil NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili NIVELL 2
 •  
 •     Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials NIVELL 2 ​​