Autónoms/ònomes

MESURES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDES A AUTÒNOMS/ES DURANT AQUESTA CRISI

Govern d'Espanya

MESURES DE SUPORT A PERSONES AUTÒNOMES:

Per a autònoms se suavitza l'accés a la prestació extraordinària per cessament d'activitat quan hagen hagut de tancar els seus establiments o suspendre els seus servicis. Afectarà professionals que vegen caure la seua facturació un 75 per cent en relació amb el semestre anterior. Esta prestació serà compatible amb l'exoneració del pagament de quotes.

 • Línia de finançament de 400M€ per al sector turístic i activitats connexes.
 • Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres amb avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros.
 • Ajornament extraordinari del calendari de reembossament en préstecs concedits per CCAA i Entitats Locals.
 • Adopció per ICO de mesures per a flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l'accés al crèdit de les empreses.
 • Prestació extraordinària per cessament de l'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.
 • Moratòria en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social durant 6 mesos.
 • Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2020.
 • Ajornament dels deutes tributaris corresponent a declaracions- liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitze fins al dia 30 de maig de 2020.
 • Suspensió de terminis en l'àmbit tributari.
 • Mesures de flexibilització dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTOs) per causa de força major
 • S'estén la moratòria hipotecària de tres mesos a aquells autònoms que hagen patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seua facturació d'almenys un 40%.
 • Ajornament de pagaments de préstecs concedits per comunitats autònomes o entitats locals
 • Flexibilització dels contractes de subministrament d'electricitat i gas natural per a autònoms i empreses
 • AJORNAMENTS

  • Ajornament d'impostos sense interessos durant tres mesos.
  • Fins a 30.000 euros sense cost.
  • Es podran ajornar retencions d'IRPF o quotes d'IVA

Pàgines d'interés:

Dubtes freqüents Autònoms/es: FAQ Mincotur

 

SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) - http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html

 • Les oficines de prestacions tanquen l'atenció presencial, les formes de contacte amb el SEPE són:

 • S'interrompen els terminis en els procediments, també en el cas de la sol·licitud de la prestació, per la qual cosa ningú veurà reduïda la seua prestació per presentar la sol·licitud passats els 15 dies hàbils.

*El SEPE ha indicat que no importa si et retardes en la presentació de la sol·licitud de prestació. No perdràs dies de dret.

 • Baixes en cas de coronavirus (detecció i quarantenes):

  • El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions considera totes les baixes mèdiques de treballadors malalts per coronavirus, i les quarantenes preventives seran computades baixes.

  • Les persones aïllades com a infectades pel coronavirus passen a percebre, des de l'endemà de la baixa laboral, el 75 per cent de la base reguladora, a càrrec de l'Administració. Així doncs, les empreses no tindran costos socials.

Preguntes freqüents Govern d'Espanya per temàtiques: FAQ Govern

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Generalitat Valenciana

La Conselleria d'Economia Sostenible ha habilitat el telèfon 900 35 31 35 (operatiu les 24 hores) per a assistir les empreses, persones autònomes i comerços per a resoldre dubtes empresarials i laborals sobre la situació d'estat d'alarma decretada pel Govern.

MESURES DE SUPORT A PERSONES AUTÒNOMES:

 • 40 M€ d’euros ampliables en crèdits participatius, a través de l'IVF, per a millorar la solvència de les empreses i que puguen sol·licitar préstecs als bancs amb l'aval del 50 per cent del Govern d'Espanya, tal com va anunciar este dimarts el president de l'executiu central.

 • Els crèdits participatius de l'IVF computaran com a capital de les empreses. El banc públic donarà una carència de tres anys a estos préstecs, que seran a 10 anys, per a garantir la recuperació de les empreses.

 • 57M€, a través de la Conselleria d'Economia, per a actuar a favor dels autònoms, en coordinació amb l'IVF i els agents econòmics i socials.

 • La línia de crèdit per a micropimes i autònoms de l'IVF passarà de l'1 per cent al 0 per cent d'interés i es podrà destinar a la liquiditat de les empreses.

 • L'IVF i la SGR rebaixaran les condicions d'accés al crèdit i els avals.

 • L'IVF aportarà al Fons de Provisions Tècniques d'Afí-SGR Comunitat Valenciana un total de 17M€ perquè aquesta entitat puga reforçar la labor de prestació d'avals que ve desenvolupant.

  Línia de finançament per a autònoms i pimes de fins a 750.000€ a tipus d'interés 0, sense comissió d'obertura i estarà avalada per la SGR.

 • Mesures per a implantar el teletreball allà on siga necessari. Es crearà una línia de 800.000 euros destinada a les empreses per a l'establiment de mesures tècniques que permeten el teletreball.
 • Subvencionar a les empreses que puguen veure afectada la seua producció industrial per casos de coronavirus per a evitar que es paralitze la seua producció. Demanarà a la UE que aquestes subvencions no estiguen subjectes a la limitació de minimis.
 • Fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per a facilitar el seu abonament a les empreses, professionals i famílies en dificultats pel coronavirus.
 • Exempció en el tram autonòmic de l'IRPF i se sol·licitarà per al tram estatal de les subvencions concedides per la Generalitat i el Govern amb motiu del coronavirus atorgant-los el mateix tractament que rep la prestació per maternitat.
 • LABORA tramitarà ajudes de 750 i 1.500 € per a autònoms de la Comunitat Valenciana afectats per la crisi del coronavirus

Més informació: http://www.dogv.gva.es/es/inici

 

Ajudes directes: 

Finançament i préstecs

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Ajuntament de València

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

SUBVENCIÓ RE-ACTIVA VALÈNCIA

L'objecte de la subvenció RE-ACTIVA VALÈNCIA és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el terme municipal de València, atorgant liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produïsca al més prompte possible una reactivació de l'economia de la nostra ciutat, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades.

La subvenció està dotada amb un total de 3.760.000€ i es distribuirà de la següent forma:

 • 3.000€ per a persones autònomes i empreses afectades pel tancament d'establiments (RD 465/2020 de 17 de març)
 • 2.000€ per a persones autònomes i empreses que no s'han vist afectades pel tancament del seu establiment quan hagen patit una reducció de la seua facturació, des de la declaració de l'estat d'alarma, en el mes anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció d'almenys el 75%*, en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

*En cas de tindre persones treballadores al seu càrrec: Les quantitats anteriors s'incrementaran en 2.000 € (fins a 9 persones treballadores) o 3.000€ (fins a 49 persones treballadores).

Més informació sobre les condicions de les ajudes:

http://valenciactiva.valencia.es/va/valencia-empren/subvenciones-re-activa-valencia

 

Atenció telefònica i telemàtica dels servicis habituals:

 • PAE (Punt d'Atenció a l’Emprenedoria)

*S'ampliarà informació de manera periòdica

Sol·licitud d'ajudes de l'Ajuntament de València pel COVID-19

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'Ajuntament de València per via telemàtica a través de:

Instància oficial: Veure ací.

Termini obert per a presentar sol·licituds