Altra informació

Govern d'Espanya

Preguntes freqüents Govern d'Espanya per temàtiques: FAQ Govern

 

MESURES DE SUPORT A TREBALLADORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

 • 600 M€ per a servicis socials amb especial atenció a persones majors i dependents. Es faran transferències a les comunitats autònomes i ens locals per a finançar estes prestacions essencials.

 • Protecció dels subministraments d'energia i d'aigua per a garantir els servicis públics essencials.

 • Es garantiran els servicis de telecomunicacions.

 • Moratòria en el pagament d'hipoteques de la primera vivenda per a persones que hagen reduït els seus ingressos o estiguen en situació de desocupació pel coronavirus.

MESURES PER A FOMENTAR LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I MÈDICA

 • El Govern aprova 30 M€ destinats a la investigació científica per a fer front a la Covid-19. Estos nous recursos es destinaran als organismes públics d'investigació Institut de Salut Carles III i CSIC.

 • Mesures per a donar suport a la investigació científica en la cerca d'una vacuna.

 • Línia d'ajudes directes a l’R+D+I empresarial, lliures de garanties, amb una mobilització de 500 M€ per a pimes i empreses de fins a 1.500 treballadors, anunciada pel ministre de Ciència i Innovació

CONSUM

 • Es restringeix la publicitat del joc online durant el temps que dure l'estat d'alarma.
 • Moratòria del pagament de crèdits al consum per a persones en vulnerabilitat econòmica durant tres mesos ampliables.

ENERGIA

Les mesures energètiques per a fer front a les conseqüències del Covid-19 han sigut les següents dins del Pla d'Actuació contra el Covid-19 del Govern d'Espanya es troba:

 • Garantir el subministrament de llum, aigua o gas natural. És a dir, es prohibix a les distribuïdores tallar el subministrament a qualsevol ciutadà per impagament durant el confinament.
 • Pròrroga del Bo Social Elèctric així com la possibilitat als autònoms de poder sol·licitar-ho que hagen hagut de cessar la seua activitat o hagen reduït la seua facturació amb motiu del Covid-19.
 • La possibilitat de suspendre els pagaments de la factura de la llum a Autònoms i PIMES.
 • Supressió de la revisió del preu de GLP envasament (bombones de butà) i TUR de gas (Tarifa d'Últim Recurs) amb la finalitat de no augmentar la factura dels consumidors en estat d'alarma. El preu d'ambdues es revisa cada dos i tres mesos respectivament en condicions normals.

Informació addicional al BOE - https://www.boe.es/

Generalitat Valenciana

INFORMACIÓ COVID19 GENERALITAT VALENCIANA: http://infocoronavirus.gva.es/

 

TELETREBALL

 • Es crearà una línia de 800.000 euros destinada a les empreses per a l'establiment de mesures tècniques que permeten el teletreball.

IMPOSTOS GVA

 • Fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per a facilitar el seu abonament a les empreses, professionals i famílies en dificultats pel coronavirus.

MEDICAMENTS A DOMICILI

 • La Conselleria de Sanitat ha habilitat el telèfon 900 36 22 36 perquè les persones de grups de risc o amb símptomes de coronavirus puguen sol·licitar els seus medicaments a domicili, reduint així el risc de contagi.

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ

 • Es destinaran 2M€ a empreses i centres d'investigació del sistema valencià d'innovació que plantegen proposades de desenvolupament de productes innovadors per a la detecció, protecció i eliminació del virus que encara no es troben disponibles en el mercat per a contindre la propagació de la malaltia COVID-19 i per a cuidar a les persones afectades.
 • La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha impulsat una eina d'ajuda al diagnòstic, pronòstic i triatge de casos mitjançant l'aplicació d'Intel·ligència Artificial, amb la finalitat de detectar de manera primerenca casos de pneumònia causada pel Covid-19, la qual cosa permetrà detectar i previndre conseqüències greus en la salut dels pacients.

MESURES SOCIALS

 • Exoneració durant 3 mesos del pagament del lloguer al 100% dels inquilins dels habitatges que formen part del parc públic.
 • S'ha acordat la moratòria de 3 mesos per al lloguer dels locals públics (propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl) destinats a pimes i autònoms.
 • Els Centres Dona 24 hores mantenen la seua atenció via telefònica i només presencial en casos urgents.
 • Es garanteixen, durant l'Estat d'Alarma, les funcions de tramitació de la dependència i la renda valenciana d'inclusió.
 • Es prorroga un any la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat.
 • S'ha posat en marxa el Programa de Suport Psicològic, amb l'objectiu de cobrir les necessitats d'atenció emocional sol·licitades pels professionals que estan dia a dia treballant amb aquesta pandèmia (professionals sanitaris, seguretat, emergències), que també s'ha obert a tota la ciutadania a través del telèfon 961 040 112.
 • S'ha llançat l'aplicació gratuïta “Generalitat Respon” per a resoldre els dubtes no sanitaris sobre la crisi del coronavirus. Soluciona dubtes relacionats amb el treball, amb la mobilitat i la circulació, l'educació o tràmits relacionats amb l'Administració pública.
 • La Generalitat impulsa un projecte pilot per a reduir la bretxa digital de les famílies amb menys recursos que resideixen en habitatges públics. Es repartiran 700 encaminadors per a habitatges amb menors en edat escolar per a facilitar la seua activitat educativa.
 • Ajudes lloguer: Informació i trámit 

MESURES EDUCACIÓ

 • Tots aquells alumnes/as que tingueren el 100% de la beca menjador, incloent als d'educació especial, percebran un bo de compra per a gastar en la cadena Consum.
 • Es repartiran 14.000 tauletes tàctils amb connexió a internet per a tots aquells alumnes/as que no disposen d'accés a internet.
 • La DG de Cultura i Patrimoni ha ampliat el nombre de llibres que es poden descarregar de manera gratuïta en “eBiblio”.
 • La Generalitat i les universitats valencianes acorden mantenir tota la docència en format online en el que resta del curs 2019-2020.
 • Ajudes econòmiques als centres d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf

Informació addicional en DOGV - https://www.dogv.gva.es/es/

Ajuntament de València

INFORMACIÓ COVID19 AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: https://coronavirus.valencia.es/

 

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

IMPOSTOS I PAGAMENTS

 • S'ha accelerat el temps de pagament, passant de dos dies a la setmana diàriament, a proveïdors amb l'objectiu de millorar la liquiditat dels proveïdors de l'Ajuntament.
 • Incrementar la partida destinada a les subvencions de les comissions falleres fins als 4.600.000 euros a efecte que les comissions puguen fer front als seus pagaments a proveïdors, autònoms, Pimes, etc, especialment als artistes fallers per a poder celebrar la festa de les Falles, tal com ha proposat el món faller, i sempre que siga possible, del 15 al 19 de juliol de 2020.
 • Prorrogar l'ordre de cobrament d'impostos, taxes i tributació en general. Es prorrogarà:
  • Fins al 10 de juliol el període voluntari de pagament dels següents tributs:
   • Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
   • Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials
   • Taxa d'entrada de vehicles
   • Taxa per a quioscos en la via pública
   • Taxa de caixers automàtics en vies públiques
 • Retardar el cobrament dels rebuts domiciliats dels tributs abans esmentats del 30 de març al 30 d'abril. En cas d'estar domiciliat el pagament de l'IBI en tres pagaments, el primer pagament es retarda del 30 de març al 30 d'abril.
 •  Procedir a la devolució íntegra de les taxes cobrades per ocupació de via pública en el referit a parades, quioscos, etc., amb motiu de les festes falleres.
 • Suspendre, per al seu estudi, la possible anul·lació del cobrament de la taxa d'ocupació de la via pública de taules i cadires del padró corresponent a l'exercici 2020. En atenció al fet que s'ha produït el tancament de l'activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/2020, coincidint amb la denominada temporada extra d'hostaleria.
 • Suspendre, per al seu estudi, la possible anul·lació del cobrament de la taxa per prestació del servei de mercats i les aplicables a mercat extraordinaris, mercats ambulants, mercats de segona mà (rastres) i qualsevol altre tipus de venda no sedentària durant els pròxims bimestres, per a aquells subjectes passius que han vist cessada la seua activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/20200.

VIVENDA

 • Les persones que viuen en pisos d'Aumsa i acrediten que s'han quedat en una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària podran acollir-se també a una moratòria sobre el pagament del lloguer dels seus habitatges, en línia amb el Reial decret del Govern d'Espanya en matèria d'habitatge públic
 • L'Ajuntament de València el telèfon 900 929 010 per a resoldre els dubtes de persones inquilines i propietàries d'habitatges durant l'estat d'alarma.

ACOLLIMENT DE PERSONES SENSE LLAR

 • S'han habilitat diferents espais de la Fundació Esportiva Municipal per a acollir a les persones sense sostre. Espais com Petxina II i el Poliesportiu del Cabanyal.

​​Informació addicional en BOP - https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/

Estem treballant en noves ajudes per la COVID-19