Altra informació

Govern d'Espanya: 

Pla de digitalització de les Administracions Públiques 2020-2021

Pretén que Espanya puga fer un pas més en el desenvolupament de l'Administració digital per a respondre a les necessitats dels ciutadans de forma més àgil i efectiva.

Aquest pla contempla un conjunt de reformes i inversions públiques de 2.600 milions d'euros. Per al seu desenvolupament s'han establit tres eixos d'actuació que al seu torn contemplen 17 mesures. El primer és la transformació digital de l'Administració, el segon inclou els projectes tractors de digitalització i que afecten àmbits com el sanitari i la Justícia, i el tercer eix gira al voltant de la transformació digital i la modernització del ministeri de Política Territorial, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Informació addicional al BOE - https://www.boe.es/

---

L'Executiu també ha estés les ajudes als autònoms fins al 31 de maig i ha ampliat les pròrrogues dels contractes de lloguer i la moratòria de les rendes de lloguer d'habitatge fins al dia 9 d'aqueix mes.

 

Pròrroga dels contractes i moratòria de les rendes de lloguer d'habitatge

S'amplia fins al 9 de maig, data de finalització de l'estat d'alarma, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda del lloguer d'habitatge quan l'arrendador siga un propietari de més de 10 immobles urbans o una entitat pública.

S'estenen fins a la mateixa data els contractes d'arrendament d'habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor.

 

Generalitat Valenciana: 

INFORMACIÓ COVID19 GENERALITAT VALENCIANA: http://infocoronavirus.gva.es/

IMPOSTOS GVA

 • Fraccionament, ajornament o, en el seu cas, bonificació del pagament dels impostos gestionats per l'Agència Tributària Valenciana per a facilitar el seu abonament a les empreses, professionals i famílies en dificultats pel coronavirus.

MEDICAMENTS A DOMICILI

 • La Conselleria de Sanitat ha habilitat el telèfon 900 36 22 36 perquè les persones de grups de risc o amb símptomes de coronavirus puguen sol·licitar els seus medicaments a domicili, reduint així el risc de contagi.

MESURES SOCIALS

 • Informació sobre ajudes al lloguer. Per a persones inquilines d'habitatges de AUMSA, pot cridar al telèfon 963371101. S'ha acordat la moratòria de 3 mesos per al lloguer dels locals públics (propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl) destinats a pimes i autònoms.
 • Els Centres Dona 24 hores mantenen la seua atenció via telefònica i només presencial en casos urgents.
 • Es prorroga fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut de totes les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat expedits a la Comunitat Valenciana. Més informació.
 • S'ha llançat l'aplicació gratuïta “Generalitat Respon” per a resoldre els dubtes no sanitaris sobre la crisi del coronavirus. Soluciona dubtes relacionats amb el treball, amb la mobilitat i la circulació, l'educació o tràmits relacionats amb l'Administració pública. Més informació.

 

ESAFOM

Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social en la C. Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de l'economia social

Termini de presentació de sol·licituds: 28-01-2021 al 30-03-2021

Tramitació de l'ajuda

Més informació

 

Informació addicional en DOGV - https://www.dogv.gva.es/es/

Ajuntament de València: 

INFORMACIÓ COVID19 AJUNTAMENT DE VALÈNCIA: https://coronavirus.valencia.es/

Pot enviar els seus dubtes o sol·licitar més informació a través del web xat d'aquesta pàgina o enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

 

IMPOSTOS I PAGAMENTS

 • S'ha accelerat el temps de pagament, passant de dos dies a la setmana diàriament, a proveïdors amb l'objectiu de millorar la liquiditat dels proveïdors de l'Ajuntament.
 • Incrementar la partida destinada a les subvencions de les comissions falleres fins als 4.600.000 euros a efecte que les comissions puguen fer front als seus pagaments a proveïdors, autònoms, Pimes, etc, especialment als artistes fallers per a poder celebrar la festa de les Falles, tal com ha proposat el món faller, i sempre que siga possible, del 15 al 19 de juliol de 2020.
 • Prorrogar l'ordre de cobrament d'impostos, taxes i tributació en general. Es prorrogarà:
  • Fins al 12 de juliol de 2021 el període voluntari de pagament dels següents tributs:
   • Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
   • Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials
   • Taxa d'entrada de vehicles
   • Taxa per a quioscos en la via pública
   • Taxa de caixers automàtics en vies públiques
 • Procedir a la devolució íntegra de les taxes cobrades per ocupació de via pública en el referit a parades, quioscos, etc., amb motiu de les festes falleres.
 • Suspendre, per al seu estudi, la possible anul·lació del cobrament de la taxa d'ocupació de la via pública de taules i cadires del padró corresponent a l'exercici 2020. En atenció al fet que s'ha produït el tancament de l'activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/2020, coincidint amb la denominada temporada extra d'hostaleria.
 • Suspendre, per al seu estudi, la possible anul·lació del cobrament de la taxa per prestació del servei de mercats i les aplicables a mercat extraordinaris, mercats ambulants, mercats de segona mà (rastres) i qualsevol altre tipus de venda no sedentària durant els pròxims bimestres, per a aquells subjectes passius que han vist cessada la seua activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/20200.

 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els bars i restaurants, i locals d'hostaleria en general poden ampliar de manera temporal les seues terrasses en un 50%. La tramitació de les sol·licituds s'efectuarà en les Juntes Municipals de Districte i quedaran sense efecte en el moment en què es permeta el 100% de l'ocupació.

 

VIVENDA

 • Les persones que viuen en pisos d'Aumsa i acrediten que s'han quedat en una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària podran acollir-se també a una moratòria sobre el pagament del lloguer dels seus habitatges, en línia amb el Reial decret del Govern d'Espanya en matèria d'habitatge públic
 • L'Ajuntament de València el telèfon 900 929 010 per a resoldre els dubtes de persones inquilines i propietàries d'habitatges durant l'estat d'alarma.

​​Informació addicional en BOP - https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll/

Informació Ajudes Parèntesi - Pla Resistir 2021