Competències digitals

 • - Iniciació informàtica i xarxa Internet (60 h)

  Perfil: Persones amb poc o nul contacte amb les noves tecnologies.
  Objectiu: Capacitar a les persones participants en el coneixement bàsic de l’ús de l’ordinador i de maneig d’Internet: cerca d’informació en la xarxa, el correu electrònic, ús de les xarxes per a la cerca de feina.

 •  

  - Ofimàtica nivell bàsic (60 h)

  Perfil: Persones amb poca o cap experiència en aplicacions de tractament de textos, fulles de càlcul i realització de presentacions.
  Objectiu: L’objectiu és familiaritzar-se amb els entorns de treball de Word, Excel i Powerpoint, així com conèixer els diferents portals d’ocupació.

 •  

  - Ofimàtica nivell mitjà (60 h) 

  Perfil: Persones que ja tenen algun coneixement de les aplicacions de tractament de textos, fulles de càlcul i presentacions.
  Objectiu: L’objectiu és adquirir destresa en el maneig dels entorns de treball de Word, Excel i Powerpoint, i en els portals d’ocupació.

 •  

  - Ofimàtica nivell superior (60 h)

  Perfil: Persones que es manegen en les aplicacions de tractament de textos, fulles de càlcul i bases de dades.
  Objectiu: L’objectiu és el coneixement i adquisició d’habilitats per a l’ús avançat de les ferraments de l’Office: Word, Excel i Acces.

 •  

  - Taller Xarxes Socials per a la recerca d’ocupació (10 h)

  Perfil: Persones amb nivell mitjà en coneixements en informàtica.
  Objectiu: En aquest taller s’orientarà cap a la cerca d’ocupació en les xarxes socials més conegudes, com Facebook, Twitter, i altres per tal d’incorporar-les a un pla de treball. Així mateix, es definiran els objectius i generaran contactes per a promocionar-se en la Xarxa utilitzant aquest tipus de ferramentes.

 •  

  - Taller Linkedin per a la recerca d’ocupació (10 h)

  Perfil: Persones amb nivell mitjà en coneixement d’informàtica i compte creat a Linkedin.
  Objectiu: Linkedin és una de les xarxes socials amb més persones usuàries registrades al món, a més de ser la xarxa social més utilitzada per seleccionadors de personal. En aquest taller es donaran a conèixer les funcionalitats i aplicacions més avançades d’aquesta plataforma amb la finalitat de gestionar la xarxa de contactes i accedir a diferents oportunitats professionals.

 •  

  - Taller Marca Personal per a la recerca d’ocupació (5 h)

  Perfil: Persones amb nivell mitjà/alt de coneixements d’informàtica i xarxes socials.
  Objectiu: La marca personal és l’acció de desenvolupar els valors i competències personals i professionals per tal de fer d’elles la principal basa en la cerca d’ocupació. “La marca personal” engloba tot allò que es fa i es diu sota la identitat en la Xarxa com en les relacions personals. En aquest taller es traçarà un pla d’acció basat en estratègies i objectius.

   

 • - Taller Vídeo CV (5 h)

  Perfil: Persones amb coneixement mitjà d’informàtica i xarxes socials.
  Objectius: Aquest taller vol donar a conèixer les principals claus estratègiques per a destacar en el mercat laboral amb la creació d’un video CV. Els objectius principals són: incrementar les possibilitats de trobar feina gràcies al video CV, treballar el contingut verbal i d’imatge per al video CV, distribuir adequadament el video CV i treure profit del mercat competitiu i de les ofertes a través de xarxes.

 

Més informació: 

CMOF Lleons: 962083660. Email: lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baro: 962083632. Email: emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella- Magúncia: 962087155. Email: magunciaocupacio@valencia.es