Categorías

por fundacion
Les entrevistes de treball telefòniques són un altre sistema de selecció, un recurs cada vegada més utilitzat per les empreses. A més, amb la incorporació de la nova tecnologia, en els últims temps s'ha anat incorporant l'entrevista interactiva a través de skype, una modalitat que permet entrevistes a persones d'altres províncies i fins i tot d'altres països. La manera de contestar i interactuar...

Categorías