Categorías

El Coaching, ferramenta per assolir els teus fins

Des de València Activa es posen en funcionament moltes iniciatives perquè els aturats puguen trobar feina, tinguen formació o emprenguen els seus negocis. Però per a realitzar aquestes accions, és imprescindible tindre clars els objectius que es persegueixen i l’estratègia que cadascun ha d’utilitzar per assolir eixa finalitat que es proposa. Amb un objectiu clar, el desenvolupament personal i professional, es quan apareix el terme Coaching, un anglicisme que involucra matèria d’entrenament, però que portat al terreny que ens involucra, implica també acompanyament i instrucció.

L’objectiu està clar: obtenir un treball. Els beneficis també, aconseguir donar independència a les persones i ferramentes que els permeten obtenir el treball que persegueixen. Els nostres “coachs” treballen en dos formats, sessions grupals i a més, individuals per adaptar-se a les característiques particulars de cadascun. En eixa finalitat, el treball psicològic és fonamental i per això prenen com a finalitat que els inscrits als cursos milloren en aquests aspectes: Definició d’objectius, prendre decisions, accessibilitat a processos de selecció, millorar actitud, seguretat, autoestima i coneixement de les habilitats.

Què aporten els professionals del Coaching de València Activa? En primer lloc el mètode DAFO (Debilitats, Amenaces, fortaleses i oportunitats), que serviran per a veure des de quin punt partim per aconseguir eixa meta fixada. El mètode MARTE analitzarà si aquest objectiu es pot dur a terme, per això interrogarà si es Mesurable, Assolible, Rellevant, definit en el Temps i Específic. Un altre mètode és el GROW, amb la meta a assolir (Goal), la situació de la persona (Reality), identificar i contemplar les possibilitats per aplegar al propòsit (Options) i finalment desenvolupar el pla d’acció (Will What When).

A més, amb l’objectiu de realitzar una metàfora sobre el nostre punt en la vida es traça la Línia del Temps, on podem visibilitzar el passat, present i futur. També com a tècnica similar està La Roda de la Vida, que posa en pla tots els aspectes personals per a realitzar una avaluació i treballar-los per a millorar. Una última tècnica de la qual vos parlem i que apliquen els nostres professionals és el mètode Merlín, que permet imaginar com volem veure’ns en dos o tres anys següents i retrocedir fins al present per a veure com efectuar els passos i arribar a aquest somni.

En definitiva, el Coaching permet traure el màxim potencial a cada persona i més en casos d’atur on l’autoestima es troba més vulnerable i la por al fracàs s’accentua. Això es traduirà en major seguretat i lideratge per a prendre decisions i anteposar-se a les dificultats que poden eixir. Per tant, si et trobes en aquesta situació, València Activa t’invita a participar en les sessions amb els nostre equip d'experts certificats pel Col.legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana.

 

Categorías