Tallers d'Ocupació

Normativa

Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada el 28 de marzo de 2018, de la Direcció General del Servici Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació Tallers d’ocupació per a l’exercici 2018, en aplicació de la ordre. 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores dels Tallers d’Ocupació.

 

A qui van dirigits

Persones desocupades majors de 25 anys.

 

Durada 

Els Tallers d'Ocupació tenen una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. 

 

Formació 

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En aqueix cas la no superació del nivell 2 significarà l'expulsió del projecte. 

 

Contractació 

A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l'inici del projecte.

 

Per a accedir com a alumne/a

S'haurà de sol·licitar la formació interessada en el seu centre Servef. L'entitat adjudicatària sol·licitarà del Servef, prèvia comunicació al personal tècnic de formació que actue d'enllaç, la preselecció dels participants inscrits prèviament com a aturats en el seu centre Servef i que reunisquen els requisits exigibles en cadascun dels certificats de professionalitat.

 

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

Fins que no estiga aprovat el projecte no tindrem les bases de selecció, tant podrà ser per convocatòria pública, o per oferta genèrica, o ambdues al mateix temps.

 

 

PROJECTES PRESENTANTS EN 2018 I PENDENTS D'APROVACIÓ

 

1º.- TALLER D’OCUPACIÓ “T’ATENEM II” (FOTAE/2018/23/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1: (SSCS0108) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI: 600 hores, de les que 480 hores són de formació teoricopràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2

Grup 2: (SSCS0208) ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS: 450 hores, de les que 370 hores són de formació teoricopràctica i 80 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons.

 

 

2º.- TALLER D'OCUPACIÓ “ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA” (FOTAE/2018/26/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1: (SSCB0109) Dinamització Comunitària: (610 HORES), de les quals 490 hores són de formació teòric-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). Nivell 3.

Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Adreça i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

La formació teòric pràctica de tot l'itinerari, inclosa la complementària, és de 865 hores. 

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró. 

 

 

3º.- TALLER D'OCUPACIÓ “CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL” (FOTAE/2018/29/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1: (AGAU0110) PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER: 580 hores. (500 de teoria més 80 de pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació). Sent el certificat de professionalitat de nivell de competència 2 (10 alumnes) 

Grup 2: (SEAG0109) INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL: 500 hores. (420 de teoria pràctica més 80 de pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació). Nivell 3.

Total: 20 alumnes 

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró nº 89 i Devesa.

 

 

4º.- TALLER D'OCUPACIÓ “RESTAURACIÓ I *GASTRONOMIA” (FOTAE/2018/30/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR + (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA + (HOTR0408) CUINA

Total: 20 alumnes 

Lloc d'Impartició: CMOF Maguncia

 

 

5º.- TALLER D'OCUPACIÓ “ATENCIÓ I INFORMACIÓ TURÍSTCA” (FOTAE/ 2018/32/46) 

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1: (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant (690 HORES), de les quals 570 hores són de formació teòric-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). (Aula 1 o 4 de Lleons). Nivell 3.

Grup 2: (COMT0110) ATENCIÓ Al CLIENT, CONSUMIDOR O USUARI (460 hores), de les quals 420 hores són de formació teòric-pràctica i 40 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). (Aula 2 o 3 de Lleons). Nivell 3.

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons.

 

 

MÉS INFORMACIÓ