Tallers d'Ocupació

 

        

 

TALLERS D'OCUPACIÓ 2021 APROVATS (Dirigits a persones desocupades majors de 18 anys)

Normativa:

Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Duració: Els Tallers d'Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Persones destinatàries: Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 18 anys.

 

PROJECTES APROVATS 2021

 

1r.- TALLER D'OCUPACIÓ GASTROTURISME (FOTAE/2021/31/46)

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) Operacions bàsiques de Restaurant Bar (290 hores)  + (HOTR0508) Serveis de Bar i Cafeteria (640 hores) Nivell 1 + Nivell 2. (10 alumnes/as)

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) Operacions Bàsiques de cuina (350 hores) + (HOTR0408) Cuina (810 hores). Nivell 1+ Nivell 2. (10 alumnes/as)

Grup 3: (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant (690 hores). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Total: 30 alumnes/as

Ubicació: CMOF Magúncia

COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ?

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU i DE SUPORT

- Comunicació convocatòria pública 

- Annex 1: relació dels llocs de treball

- Publicació Decret convocatòria i bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu

 

Data publicació: 23/07/2021

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 26/08/2021

Fi termini: 30/07/2021

 

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

- Presentació telemàtica sol·licituds en seu electrònica Ajuntament València:   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT:

PROCÉS PENDENT DE COMENÇAMENT 

Nota: La selecció de l'alumnat serà precedida de tramitació d´ofertes de servicis formatius per el corresponent Espai Labora

L´alumnat que conste en el llistat del sondeig de Labora haurà d'esperar a ser citat pel Servici d´Ocupació.

- Bases Generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I_ Places de l'alumnat-treballador

- Sol·licitud participació alumnat

 

2n.- TALLER D'OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE (FOTAE/2021/34/46)

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). Nivell 3. (10 alumnes/as)

Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (410 hores). Nivell 2+ Nivell 3. (10 alumnes/as)

Grup 3: (AGAU0110) Producció de llavors i plantes en viver (580 hores). Nivell 2. (10 alumnes/as)

Total: 30 alumnes/as

Ubicació: CMOF Emili Baró i Devesa Albufera

COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ?

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT

- Comunicació convocatòria pública 

- Annex 1: relació dels llocs de treball

- Publicació Decret de convocatòria i bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu

 

Data publicació: Pendent

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 26/07/2021

Fi termini: 30/07/2021

 

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

- Presentació telemàtica sol·licitud en seu electrònica Ajuntament València:   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT:

PROCÉS PENDENT DE COMENÇAMENT

Nota: La selecció de l'alumnat serà precedida de tramitació d´ofertes de servicis formatius pel correspondient Espai Labora

L´alumnat que conste en el llistat del sondeig de Labora haurà d'esperar a ser citat pel Servici d´Ocupació.

- Bases Generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I_ Places de l'alumnat-treballador

- Sol·licitud participació alumnat

 

3r.- TALLER D'OCUPACIÓ ASSISTÈNCIA A LA MEDIACIÓ (FOTAE/2021/49/46)

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència (310 hores) + (SSCG0209) Mediació Comunitària (420 hores) Nivell 2+ Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2: (SSCB0110) Dinamització d'Accions Culturals. (480 hores). Nivell 3.(10 alumnes/as)

Total: 20 alumnes

Ubicació: CMOF Emili Baró

COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ?

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT

- Comunicació convocatòria pública 

- Annex 1: relació de llocs de treball

- Publicació Decret de convocatòria i bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu

 

Data publicació: 23/07/2021

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 26/07/2021

Fi termini: 30/07/2021

 

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

- Presentació telemàtica sol·licituds en seu electrònica Ajuntament València:   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT:

PROCÉS PENDENT DE COMENÇAMENT

Nota: La selecció de l'alumnat serà precedida de tramitació d´oferta de servicis formatius pel corresponent Espai Labora

L´alumnat que conste en el llistat del sondeig de Labora haurà d'esperar a ser citat pel Servici d´Ocupació.

- Bases Generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I_ Places de l'alumnat-treballador

- Sol·licitud participació alumnat

 

4t.- TALLER D'OCUPACIÓ ESPORT I SALUT (FOTAE/2021/50/46)

Grup 1.- (AFDA0211) Animació Físicoesportiva i Recreativa (590 HORES). Nivell 3. (10 alumnes/as).

Grup 2.- (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques: (370 HORES). Nivell 2. (10 alumnes/as).

Total: 20 alumnes

Ubicació: CMOF LLeons

COM ÉS EL PROCES DE SELECCIÓ?

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT

- Comunicació convocatória pública 

- Annex 1: relació de llocs de treball

- Publicació Decret de convocatòria i bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu

 

Data publicació: 23/07/2021

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 26/07/2021

Fi de termini: 30/07/2021

 

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

- Presentació telemàtica sol·licituds en sede electrònica Ajuntament València:   https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT:

PROCÉS PENDENT DE COMENÇAMENT

Nota: La selecció de l'alumnat serà precedida de tramitació d´oferta de servicis formatius pel corresponent Espai Labora

L´alumnat que conste en el llistat del sondeig de Labora haurà d'esperar a ser citat pel Servici d´Ocupació.

- Bases Generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I_ Places de l'alumnat-treballador

- Sol·licitud participació Alumnat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informació General:

El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de dihuit o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 18 anys.

Duració

Els Tallers d'Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment.

Formació

La formació que s'imparteix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 1.2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 1+ 2 o 2+3. En aquest cas la no superació del primer nivell significarà l'expulsió del projecte.

Contractació

A l'alumnat se'l contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent des de l'inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com a persona desocupada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu

Es publicaran les bases generals en la web del Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases específiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

Enllaç per a seguir informat:

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos