Tallers d'Ocupació

Normativa

Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació. 

Ordre 18/2018 de 25 de octubre, de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç y Treball, por la qual es modifica la Ordre 11/2016 de 15 de julio.

Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada el 28 de març, de la Direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2018.

 

A qui van dirigits

Persones desocupades majors de 25 anys.

 

Durada 

Els Tallers d’Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball.

 

Formació 

La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.

 

Contractació 

A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment des de l’inici del projecte.

 

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

 

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

S'han publicat les bases generals en la web de Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases especifiques de cada Taller d’Ocupació en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora. 

 

 

PROJECTES APROVATS

 

1º.- TALLER D’OCUPACIÓ “T’ATENEM II” (FOTAE/2018/23/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grupo 1: (SSCS0108) Atenció Sociosanitaria a persones en el domicili: 600 horas. Nivel 2. 10 alumnos/as

Grupo 2:(SSCS0208) Atención Sociosanitaria a persones en institucions: 450 hores. Nivell 2. 10 alumnes/as

 

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'imparticióCMOF LLeons.

 

Actes de Baremació

Acta Baremació Direcció (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Personal Administratiu (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Professorat de Suport (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Atenció Socisanitaria a Persones en el Domicili (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Atenció Sociosanitaria a Persones en Institución Socials (data de publicació: 04/12/2018)

 

Actes entrevista

Acta entrevista Direcció (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Auxiliar Admnistratiu/iva (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent de Suport (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Atenció Sociosanitària a persones en el Domicili (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Atenció Sociosanitària  a persones en Institucions (data publicació 17/12/2018)

 

Actes finals

Acta final Direcció (data publicació 17/12/2018)

Acta final Auxiliar Admnistratiu/iva (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docent de Suport (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Atenció Sociosanitària a persones en el Domicili (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Atenció Sociosanitària  a persones en Institucions (data publicació 17/12/2018)

 

Acta d'Alegacions TE T'Atenem II (data publicació 12/12/2018)

 

Selecció Equip Directiu, Docent i de Suport

COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA TE T'ATENEM II (FOTAE/2018/23/46)

EDICTE I BASES GENERALS TE T'ATENEM II (FOTAE 2018/23/46)

ANNEX 1 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT TE T'ATENEM (FOTAE/2018/23/46)

CERTIFICAT DE PUBLICACIÓ EN TAULER D'EDICTES MUNICIPAL

IMPORTANT: Instruccions per a la presentació de documentació en la Selecció de Personal

 

Selecció Alumnat 

NOTA SELECCIÓ ALUMNAT

BASES GENERALS ALUMNAT

ANNEX 1 PLACES D'ALUMNAT TE T'ATENEM II (FOTAE/2018/23/46)

 

Acta selecció alumnat CP Atenció Sociosanitaria Institucions (data publicació 13/12/2018)

Acta selecció alumnat CP Atenció Sociosanitaria en Domicili (data publicació 13/12/2018)

 

 

2º.- TALLER D'OCUPACIÓ “ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA” (FOTAE/2018/26/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1:(SSCB0109) Dinamització Comunitària: (610 HORES). (10 alumnes/as). Nivell 3.

Grup 2:Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil(310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil(410 horas). (10 alumnes/as). Nivell 2+3.

 

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'impartició: CMOF Emili Baró. 

 

Actes de Baremació

Acta Baremació Direcció (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Personal Administratiu (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Professorat de Suport (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació CP Dinamització Activitats de Temps Lliure (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació CP Dinamització Comunitaria (data de publicació: 04/12/2018)

 

Actes entrevista

Acta entrevista Direcció (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Auxiliar Admnistratiu/iva (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent de Suport (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Dinamització Comunitària (data publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Dinamització Activitats Temps Lliure (data publicación 17/12/2018)

 

Actes finals

Acta final Direcció (data publicació 17/12/2018)

Acta final Auxiliar Admnistratiu/iva (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docent de Suport (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docente CP Dinamització Comunitària (data publicació 17/12/2018)

Acta final Docente CP Dinamització Activitats Temps Lliure (data publicació 17/12/2018)

 

Acta d'Alegacions TE Activitats per a la Ciutadania (data publicació 12/12/2018)

 

Selecció Equip Directiu, Docent i de Suport

COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA TE ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA (FOTAE 2018/26/46)

EDICTE I BASES GENERALS TE ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA (FOTAE 2018/26/46)

ANNEX 1 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A  EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT TE ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA (FOTAE 2018/26/46)

CERTIFICAT DE PUBLICACIÓ EN TAULER D'EDICTES MUNICIPAL

IMPORTANT: Instruccions per a la presentació de documentació en la Selecció de Personal

 

Selecció Alumnat 

NOTA SELECCIÓ ALUMNAT

BASES GENERALS ALUMNAT

ANNEX 1 PLACES D'ALUMNAT TE ACTIVITATS PER A LA CIUTADANIA (FOTAE 2018/26/46)

 

Acta selecció alumnat CP Itinerari Dinamització Activitats de Temps Lliure (data publicació 13/12/2018)

Acta selecció alumnat CP Dinamització Comunitària (data publicació 13/12/2018)

 

 

3º.- TALLER D'OCUPACIÓ “RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA” (FOTAE/2018/30/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR(290 hores) + (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA(640 hores) Nivell 1+2.

Grup 2:Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA(350 hores) + (HOTR0408) CUINA(810 hores). Nivell 1+2.

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'impartició: CMOF Magúncia. 

 

Actes de Baremació

Acta Baremació Direcció (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Personal Administratiu (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremación Professorat de Suport (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Itinerario CP Bar-Cafeteria (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Itinerario CP Cuina (data de publicació: 04/12/2018)

 

Actes entrevista

Acta entrevista Direcció (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Auxiliar Administratiu/iva (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent de Suport (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Itinerari Restaurant-Bar (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Itinerari Cuina (data de publicació 17/12/2018)

 

Actes finals

Acta final Direcció (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Auxiliar Administratiu/iva (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent de Suport (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Itinerari Restaurant-Bar (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Itinerari Cuina (data de publicació 17/12/2018)

 

Acta d'Alegacions TE Gastronomia i Restauració (data publicació 12/12/2018)

 

Selecció Equip Directiu, Docent i de Suport

COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA TE RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA (FOTAE/2018/30/46)

EDICTE I BASES GENERALS TE RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA (FOTAE/2018/30/46)

ANNEX 1 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT TE RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA (FOTAE/2018/30/46)

CERTIFICAT DE PUBLICACIÓ EN TAULER D'EDICTES MUNICIPAL

IMPORTANT: Instruccions per a la presentació de documentació en la Selecció de Personal

 

Selección Alumnado

NOTA SELECCIÓ ALUMNAT

BASES GENERALS ALUMNAT

ANNEX 1 PLACES D'ALUMNAT TE RESTAURACIÓ I GASTRONOMIA (FOTAE/2018/30/46)

 

Acta selecció alumnat CP Itinerari Cuina (data publicació 13/12/2018)

Acta selecció alumnat CP Itinerari Restaurant-Bar (data publicació 13/12/2018)

 

 

4º.- TALLER D'OCUPACIÓ “INFORMACIÓ PER AL TURISME (FOTAE/ 2018/32/46)

 

Certificats de Professionalitat

Grup 1:(HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant (690 HORES). (10 alumnes/as). Nivell 3.

Grup 2(COMT0110) ATENCIÓ Al CLIENT, CONSUMIDOR O USUARI(460 hores). (10 alumnes/as). Nivell 3.

 

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'impartició: CMOF LLeons.

 

Actes de Baremació

Acta Baremació Direcció (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Personal Administratiu (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremación Professorat de Suport (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Promoció Turística i Atenció al Visitant (data de publicació: 04/12/2018)

Acta Baremació Atenció al Client, Consumidor o Usuari (data de publicació: 04/12/2018)

 

Actes entrevista

Acta entrevista Direcció (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Auxiliar Administratiu/iva (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent de Suport (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Atenció al Client (data de publicació 17/12/2018)

Acta entrevista Docent CP Promoció Turística (data de publicació 17/12/2018)

 

Actes finals

Acta final Direcció (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Auxiliar Administratiu/iva (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent de Suport (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Atenció al Client (data de publicació 17/12/2018)

Acta final Docent CP Promoció Turística (data de publicació 17/12/2018)

 

Acta d'Alegacions TE Informació per al Turisme (data publicació 12/12/2018)

 

Selecció Equip Directiu, Docent i de Suport

COMUNICACIÓ CONVOCATÒRIA PÚBLICA TE INFORMACIÓ PER AL TURISME (FOTAE/2018/32/46)

EDICTE I BASES GENERALS TE INFORMACIÓ PER AL TURISME (FOTAE/2018/32/46)

ANNEX 1 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT TE INFORMACIÓ PER AL TURISME (FOTAE/2018/32/46)

CERTIFICAT DE PUBLICACIÓ EN EL TAULER D'EDICTES MUNICIPAL

IMPORTANT: Instruccions per a la presentació de documentació en la Selecció de Personal

 

Selecció Alumnat 

NOTA SELECCIÓ ALUMNAT

BASES GENERALS ALUMNAT

ANNEX 1 PLACES D'ALUMNAT TE INFORMACIÓ PER AL TURISME (FOTAE/2018/32/46)

 

Acta selecció alumnat CP Atenció al Client (data publicació 13/12/2018)

Acta selecció alumnat CP Promoció Turística (data publicació 13/12/2018)

 

 

Enllaços d’interés per a seguir informat

 

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/talleres-de-empleo

 

 

MÉS INFORMACIÓ