Tallers d'Ocupació

 

        

NOVETAT

TALLERS D'OCUPACIÓ 2020 APROVATS PER LABORA (Dirigits a persones desocupades majors de 25 anys)

Normativa:

Resolució de 30 de desembre de 2019, publicada el 31 de gener de 2020, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2020, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Durada: Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Persones destinatàries: Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 25 anys.

 

IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

1r.- TALLER D’OCUPACIÓ GASTRONOMIA VLC 2020 (FOTAE 2020/45/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (290 hores)+ (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA (640 hores). Total: 930 hores de les quals 770 hores són teoria-practica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoría/informática, 1 y 2 práctica).

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (350 hores) + (HOTR0408) CUINA (810 hores). Total: 1.160 hores, de les quals 1000 hores són teoria pràctica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoría/informática, 3 y 4 práctica).

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Magúncia

 

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT: 

- Comunicació convocatòria pública

- Annex 1 relació de llocs de treball

- Edicte publicació i bases generals per la selecció de personal directiu, docent i administratiu

Data publicació: 23/11/2020

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció:24/11/2020

Fi termini: 30/11/2020

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

Actes: 

Actes de baremació Gastronomia VLC 2020: 

-Acta baremació personal de direcció Gastronomia VLC 2020 (14/12/2020)

-Acta baremació auxiliar administratiu Gastronomia VLC 2020 (14/12/2020)

-Acta baremació docent operacions bàsiques de cuina + cuina Gastronomia VLC 2020 (14/12/2020)

-Acta baremació docent operacions bàsiques de restaurant + servicis de bar i cafeteria Gastronomia VLC 2020 (14/12/2020)

-Acta baremació docent de suport+anglés Gastronomia VLC 2020 (14/12/2020)

Termini d'al·legacions: tres dies hàbils des del dia següent a la publicació, des del 15/12/2020 fins al 17/12/2020

Presentació d'al·legacions: a través de la Seu Electrònica municipal en el següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.RQ.40

 

Actes d'al·legacions

- Acta d'al·legacions: tots els llocs (21/12/2020)

- Acta al·legacions: subsanació aux administratiu (21/12/2020)

- 2ª Acta resol_al·legacions_personal_adtv (28/12/2020)

 

Actes d'entrevista Gastronomia VLC 2020

-Actes d'entrevista: tots els llocs (21/12/2020) 

 

Actes finals Gastronomia VLC 2020

-Acta final Direcció del Taller (21/12/2020)

-Acta final Personal administratiu (21/12/2020)

-Acta final Docent de suport+anglés (21/12/2020)

-Acta final Docent d'Operacions bàsiques de cuina + Cuina (21/12/2020)

-Acta final Docent d'Operacions bàsiques de restaurant bar + Servicis de bar i cafeteria (21/12/2020)

 

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT:

Nota: La selecció de l'alumnat és precedida de tramitació d'ofertes de serveis formatius pel corresponent Espai Labora. 

- Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I- Places alumnat

- Comunicació selecció alumnat per a cubrir vacants en l'inici del CP de nivell 2, Servicis de Bar-cafeteria

 

ACTES:

Acta de selecció alumnat CP Operacions básiques de Cuina + Cuina (17/12/2020)

Acta de selecció alumnat CP Operaciones básiques de Restaurant-Bar + Servicis de Bar-Cafeteria (17/12/2020)

 

 

2n.- TALLER D'OCUPACIÓ OCI i CULTURA (FOTAE 2020/46/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCB0110) Dinamització, Programació i desenvolupament d'accions culturals (480 hores), de les quals 400 hores són teoria-pràctica i 80 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (CMOF Emili Baró)

Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (410 hores), de les quals 280 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (Aula 1 CMOF Emilio Baró)

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.

 

A) SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT:

- Comunicació convocàtoria pública 

- Annex 1: relació llocs de treball

- Edicte publicació i bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i administratiu 

Data publicació: 23/11/2020

Inici termini sol·licitud participació en el procés de selecció: 24/11/2020

Fi termini: 30/11/2020

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

ACTES:

Actes de baremació T.O. Oci i Cultura: 

-Acta baremació personal de direcció T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

-Acta baremació auxiliar administratiu T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

-Acta baremació docent Dinamització d'actividats de temps lliure, educatiiu, infantil i juvenil + Direcció i coordinació d'actividats de temps lliure educatiu infantil i juvenil T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

-Acta baremació docent Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

-Acta baremació docent de suport+anglés T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

-Acta d'incidències al lloc de PRL no convocat T.O. Oci i Cultura (14/12/2020)

Termini d'al·legacions: tres dies hàbils des del dia següent a la publicació, des del 15/12/2020 fins al 17/12/2020

Presentació d'al·legacions: a través de la Seu Electrònica municipal en el següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.RQ.40

 

Actes resolució d'al·legacions Oci i Cultura

- Acta d'al·legacions: tots els llocs (21/12/2020)

- Acta al·legacions: subsanació aux administratiu (21/12/2020)

 

Actes d' entrevista Oci i Cultura

-Actes d'entrevista: tots els llocs (21/12/2020)

 

Actas finales Oci i cultura

-Acta final Direcció del Taller (21/12/2020)

-Acta final Personal administratiu (21/12/2020)

-Acta final Docent de suport+anglés (21/12/2020)

-Acta final Docent Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiiu, infantil i juvenil + Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (21/12/2020)

-Acta final Docent Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (21/12/2020)

 

 

B) SELECCIÓ ALUMNAT: 

Nota: La selecció de l'alumnat és precedida de tramitació d'ofertes de serveis formatius pel corresponent Espai Labora. 

- Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant. 

- Annex I_Places alumnat

 

ACTES:

Acta selecció alumnat CP Dinamizació, Programació i desenvolupament d'accións culturals (17/12/2020)

Acta selecció alumnat CP Dinamizació d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil + Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil (17/12/2020)

 

Acta al·legacions:

Acta resolució d'al·legacions del CP Dinamizació d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil + direcció i coordinació d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil

 

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

 

Informació general

El programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació. 

Ordre 18/2018 de 25 de octubre, de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç y Treball, por la qual es modifica la Ordre 11/2016 de 15 de julio.

Resolució de 28 de desembre de 2018, publicada el 20 de febrer de 2019, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2019, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 25 anys.

Durada 

Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Formació 

La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.

Contractació 

A l’alumnat se’l contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment des de l’inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

Es publicaran les bases generals en la web de Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases especifiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.