Tallers d'Ocupació

El Programa de Tallers d'Ocupació, es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació. 

Ordre 18/2018 de 25 de octubre, de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç y Treball, por la qual es modifica la Ordre 11/2016 de 15 de julio.

Resolució de 28 de desembre de 2018, publicada el 20 de febrer de 2019, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2019, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 25 anys.

Durada 

Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Formació 

La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.

Contractació 

A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment des de l’inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

S'han publicat les bases generals en la web de Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases especifiques de cada Taller d’Ocupació en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora. 

TALLERS D'OCUPACIÓ EN EXECUCIÓ:

Començament: 28 de desembre de 2018.

Finalització: 27 de desembre de 2019.

T.E. ‘Gastronomia i Restauració’.

T.E.’ T’Atenem II’.

T.E. ‘Activitats per a la Ciutadania’.

T.E. ‘Informació per al turisme’.

PROJECTES  PENDENTS D'APROVACIÓ PRESENTATS EN L'EXERCICI 2019

1r.- TALLER D’OCUPACIÓ “GASTRONOMIA VLC 2019”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (290 hores)+ (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA (640 hores). Total: 930 hores de les quals 770 hores són teoria-pràctica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoria/informàtica, 1 y 2 pràctica).

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (350 hores) + (HOTR0408) CUINA (810 hores). Total: 1.160 hores, de les quals 1000 hores són teoria-pràctica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoria/informàtica, 3 i 4 pràctica).

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Magúncia

2n.- TALLER D'OCUPACIÓ “OCI SOSTENIBLE”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). (420 de teoria pràctica més 80 de pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació). Nivell 3 (aula 5 CMOF Emili Baró)

Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (410 hores), de les quals 280 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (Aula 1 CMOF Emili Baró)

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.

3r. - TALLER D’OCUPACIÓ “CUIDA’M”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCS0108) Atenció sociosanitària a persones en el domicili (600 hores), de les quals 480 hores són  teoria-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2 (aules 9 teoria i 8 pràctica)

Grup 2: (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450 hores), de les quals 370 hores són  teoria-pràctica i 80 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2 (aules 9 teoria i 8 pràctica)

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons.

4t.- TALLER D'OCUPACIÓ “INFORMACIÓ I CULTURA”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCB0110) Dinamització, Programació i desenvolupament d'accions culturals (480 hores), de les quals 400 hores són teoria-pràctica i 80 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (aules 1 i 4 CMOF Lleons)

Grup 2: (ADGG0208) Activitats administratives en la relació amb el client (800 hores) de les quals 680 són teoria-pràctica i 120 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (aules 1,2 i 4 CMOF LLeons)

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Lleons

5.- TALLER d’OCUPACIÓ “MEDIACIÓ PER A LA IGUALTAT”

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCG0209) Mediació Comunitària: (420 hores), de les quals 340 hores són  teoria-pràctica i 80 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). Nivell 3. (aules 4 i 5 d'Emili Baró; o aula 1 de Lleons).

Grup 2: (SSCE0212) Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes (570 hores), de les quals 450 són de formació teoria-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). Nivell 3 (aules 1 i 4 Lleons).

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos