Tallers d'Ocupació

 

        

El programa de Tallers d'Ocupació, es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

Normativa

Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació. 

Ordre 18/2018 de 25 de octubre, de la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç y Treball, por la qual es modifica la Ordre 11/2016 de 15 de julio.

Resolució de 28 de desembre de 2018, publicada el 20 de febrer de 2019, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2019, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

A qui van dirigits

Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 25 anys.

Durada 

Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Formació 

La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.

Contractació 

A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment des de l’inici del projecte.

Per a accedir com a alumne/a

Segons les bases que es publicaran en la web de Labora, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre Labora.

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

Es publicaran les bases generals en la web de Labora. Una vegada reunida la comissió mixta es publicaran les bases especifiques dels Tallers d'Ocupació aprovats en el tauler d'anuncis de l'entitat promotora.

 

TALLERS D'OCUPACIÓ PRESENTATS EN L'EXERCICI 2020 PENDENTS D'APROVACIÓ (Dirigits a persones desocupades majors de 25 anys)

Normativa:

Resolució de 30 de desembre de 2019, publicada el 31 de gener de 2020, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2020, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació.

Durada: Els Tallers d'Ocupació tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Persones destinatàries: Les persones destinatàries d'aquest programa seran persones desocupades majors de 25 anys.

 

S'ha considerat presentar davant Labora-Servef els següents projectes per a la seua aprovació:

 

1r.- TALLER D’OCUPACIÓ GASTRONOMIA VLC 2020 (FOTAE 2020/45/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: Itinerari formatiu (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR (290 hores)+ (HOTR0508) SERVEIS DE BAR I CAFETERIA (640 hores). Total: 930 hores de les quals 770 hores són teoria-practica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoría/informática, 1 y 2 práctica).

Grup 2: Itinerari formatiu (HOTR0108) OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (350 hores) + (HOTR0408) CUINA (810 hores). Total: 1.160 hores, de les quals 1000 hores són teoria pràctica i 160 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació (aula 5 teoría/informática, 3 y 4 práctica).

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF Magúncia

 

2n.- TALLER D'OCUPACIÓ OCI i CULTURA (FOTAE 2020/46/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCB0110) Dinamització, Programació i desenvolupament d'accions culturals (480 hores), de les quals 400 hores són teoria-pràctica i 80 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (1 i 4 CMOF Lleons)

Grup 2: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (410 hores), de les quals 280 són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (Aula 1 CMOF Emilio Baró)

Total: 20 alumnes/as

Lloc d'Impartició: CMOF Emili Baró.

 

3r. - TALLER D’OCUAPCIÓ “CUIDA’M” (FOTAE 2020/48/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SSCS0108) Atenció sociosanitària a persones en el domicili (600 hores), de les quals 480 hores són de formació teòric-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2 (aules 9 teoria i 8 pràctica)

Grup 2: (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450 hores), de les quals 370 hores són de formació teòric-pràctica i 80 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. Nivell 2 (aules 9 teoria i 8 pràctica)

Total: 20 alumnes

Lloc d'Impartició: CMOF LLeons.

 

 

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos