Tallers d'Ocupació

Normativa
Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Tallers d'Ocupació. 
 

Resolució de 15 de desembre de 2016 publicada el 23 de desembre, de la Direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació per a l'exercici 2017.

 

 

A qui van dirigits

Persones desocupades majors de 25 anys.

 

Duració 

Els Tallers d’Ocupació tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball.

 

Formació 

La formació que s’impartix és certificada. Són certificats de professionalitat de nivell 2 o 3. També es podran impartir itineraris de nivell 2 més nivell 3. En eixe cas la no superació del nivell 2 significarà l’expulsió del projecte.

 

Contractació 

A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal per mitjà d’un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment des de l’inici del projecte.

 

Per a accedir com a alumne/a 

Segons les bases publicades en la web del Servef, han d'estar inscrits en la seua oficina d'ocupació com persona aturada i sol·licitar la formació interessada. La selecció de l'alumnat anirà precedida de la tramitació d'oferta de serveis formatius pel corresponent centre *Servef.

 

Per a accedir com a personal directiu, docent i administratiu 

Mitjançant convocatòria publicada en el tauló d'edictes electrònic de l'Ajuntament de València. Les persones interessades han d'aportar la documentació necessària tantes vegades com places vulguen sol·licitar

 

 

TALLERS D'OCUPACIÓ APROVATS 2017

 

- Comunicació selecció oferta 

- Nota informativa

 

 

1º.- TALLERS D'OCUPACIÓ T’ATENEM (FOTAE 2017/13/46)

 

ACTES ALUMNAT

- Acta sel·lecció alumnat "Atenció sociosanitària a persones en el domicili"

Acta sel·lecció alumnat "Atenció sociosanitària a persones en institucions socials"

 

ACTES BAREMACIÓ EQUIP I DOCENTS

- Acta baremació Director/a

- Acta entrevista Director/a

- Acta final Director/a

 

- Acta baremació Personal Administratiu

- Acta entrevista Personal Administratiu

- Acta final Personal Administratiu

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Atenció sociosanitària a persones en el domicili" (SSCS0108)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Atenció sociosanitària a persones en el domicili" (SSCS0108)

- Acta final Professor/a especialitat "Atenció sociosanitària a persones en el domicili" (SSCS0108)

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials" (SSCS0208)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials" (SSCS0208)

- Acta final Professor/a especialidad "Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials" (SSCS0208)

 

- Acta baremació Professor/a de suport

- Acta entrevista Professor/a de suport

- Acta final Professor/a de suport

 

RESOLUCIÓ ALEGACIONS 30/11/17 (FOTAE/2017/13/46)

 

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA SELECCIÓ PERSONAL TALLER OCUPACIÓ T'ATENEM(30/10/2017)

BASES GENERALS ALUMNAT TALLER D'OCUPACIÓ T'ATENEM (Oferta de serveis formatius Servef)

 

 

2º.- TALLER D'OCUPACIÓ DINAMIZANT LA CIUTAT (FOTAE/2017/14/46)

 

ACTES ALUMNAT

- Acta sel·lecció alumnat "Dinamització Activitats de Temps Lliure, Educativa infantil i juvenil"

- Acta selecció alumnat "Dinamització comunitària"

 

ACTES BAREMACIÓ EQUIP I DOCENTS

- Acta baremació Director/a

- Acta entrevista Director/a

- Acta final Director/a

 

- Acta baremació Personal administratiu

- Acta entrevista Personal administratiu

- Acta final Personal administratiu

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Dinamització d'Activitats de Temps Lliure, Educatiu i Juvenil" (SSCB0209) + "Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals" (SSCB0110)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Dinamització d'Actividades de Temps Lliure, Educatiu i Juvenil" (SSCB0209) + "Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals" (SSCB0110)

- Acta final Professor/a especialitat "Dinamització d'Actividades de Temps Lliure, Educatiu i Juvenil" (SSCB0209) + "Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals" (SSCB0110)

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Dinamització Comunitària" (SSCB0109)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Dinamització Comunitària" (SSCB0109)

- Acta final Professor/a especialidad "Dinamització Comunitària" (SSCB0109)

 

- Acta baremació Professor/a de suport

- Acta entrevista Professor/a de suport

- Acta final Professor/a de suport

 

RESOLUCIÓ ALEGACIONS 30/11/17 (FOTAE/2017/14/46)

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA SELECCIÓ PERSONAL TALLER OCUPACIÓ DINAMIZANT LA CIUTAT(30/10/2017)

BASES GENERALS ALUMNAT TALLER D'OCUPACIÓ DINAMIZANT LA CIUTAT (Oferta de servicis formatius Servef)

 

3º.- TALLER OCUPACIÓ ATENCIÓ A LA CIUTADANÍA (FOTAE 2017/15/46)

 

ACTES ALUMNAT

- Acta sel·lecció alumnat "Promoció Turística Local i Atenció al Visitant"

- Acta sel·lecció alumnat "Prestació de Servicis Bibliotecaris"

- Acta sel·lecció alumnat "Atenció al Alumnat camb Necesitats Educatives Especials"

 

ACTES BAREMACIÓ EQUIP I DOCENTS

- Acta baremació Director/a

- Acta entrevista Director/a

- Acta final Director/a

2ª acta de selecció Director/a per cessament (16/02/2018)

- 2ª Acta d'entrevista Direcció TE (22/02/2018)

- 2ª Acta Final Direcció TE (22/02/2018)

 

- Acta baremació Personal Administratiu

- Acta entrevista Personal Administratiu

- Acta final Personal Administratiu

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Promoció Turística Local i Informació al Visitant" (HOTI0108)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Promoció Turística Local i Informació al Visitant" (HOTI0108)

- Acta final Professor/a especialitat "Promoció Turística Local i Informació al Visitant" (HOTI0108)

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Atenció al Alumnat amb Necesitats Educatives Especials ACNEE en Centres Educatius" (SSCE0112)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Atenció al Alumnat amb Necesitats Educatives Especials ACNEE en Centres Educatius" (SSCE0112)

- Acta final Professor/a especialitat "Atenció al Alumnat amb con Necesitats Educatives Especials ACNEE en Centres Educatius" (SSCE0112)

 

- Acta baremació Professor/a especialitat "Prestació de Servicis Bibliotecaris" (SSCB0111)

Acta 2 baremació Professor/a especialitat "Prestació de Servicis Bibliotecaris" (SSCB0111)

- Acta entrevista Professor/a especialitat "Prestació de Servicis Bibliotecaris" (SSCB0111)

- Acta final Professor/a especialitat "Prestació de Servicis Bibliotecaris" (SSCB0111)

 

- Acta baremació Professional de la Inserció i l'Orientació Laboral

- Acta entrevista Professional de la Inserció i l'Orientació Laboral

- Acta final Professional de la Inserció i l'Orientació Laboral

 

- Acta baremació Professor/a Anglés

Acta 2 baremació Professor/a Anglés

- Acta entrevista Professor/a d'Anglés

- Acta final Professor/a d'Anglés

 

RESOLUCIÓ ALEGACIONS 30/11/17 (FOTAE/2017/15/46)

 

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA SELECCIÓ PERSONAL TALLER OCUPACIÓ ATENCIÓ A LA CIUTADANÍA(30/10/2017)

BASES GENERALES ALUMNAT TALLER D'OCUPACIÓ ATENCIÓ A LA CIUTADANÍA (Oferta de servicis formatius Servef)

 

- Annex II: Sol·licitud general

- Annex III: Curriculo Vitae

- Annex IV: Barems per a la selecció de professionals 

 

MÉS INFORMACIÓ