Comunicació llengua estrangera

 • - Anglès per a comerç (50h)

  Perfil: Persones interessades en rebre formació en anglès específic en l’àmbit del comerç.
  Objectiu: Capacitar a l’alumnat per a entendre i produïr expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb l’atenció al públic. Es posarà l’accent en el vocabulari i expressions típiques en l’atenció al client i el comerç.

 •  

  - Anglès per a l’hosteleria (50h)

  Perfil: Persones interessades en rebre formació en anglès específic en l’àmbit de l’hosteleria.
  Objectiu: Capacitar l’alumnat per a entendre i produir expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb l’hosteleria. Es posarà l’accent en vocabulari i expressions típiques del sector.

 •  

  - Anglès Bàsic(60 h)

  Perfil: Persones amb poca o nul.la formació en anglès.
  Objectiu: Capacitar a l’alumnat per tal d’entendre i produir expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb la llengua anglesa.

 •  

  - Anglès mitjà (60 h)

  Perfil: Persones amb un nivell mitjà d’anglès.
  Objectius: Que l’alumnat desenvolupe habilitats (recepció oral i escrita, producció oral i escrita i interacció oral i escrita) per assolir una competència comunicativa en anglès satisfactoria i amb això poder interactuar en diferents escenaris personals, laborals i professionals.

 •  

  - Anglès superior(60 h)

  Perfil: Persones amb nivell avançat d’anglès.
  Objectiu: Entendre les idees principals de textos complexos que tracten temes concrets i abstractes. Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa. Produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals.

 •  

  - Francès Bàsic(60 h)

  Perfil: persones amb poca o nul.la formació en francès.
  Objectiu: Capacitar l’alumnat per a entendre i produir expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb la llengua francesa.

 •  

  - Francès mitjà (60 h)

  Perfil: Persones amb nivell mitjà de francès.
  Objectiu: Que l’alumnat desenvolupe habilitats (recepció oral i escria, producció oral i escrita i interacció oral i escrita) per tal d’assolir una competència comunicativa en francès satisfactòria i poder interactuar en diversos escenaris personals, laborals i professionals.

 •  

  - Alemany bàsic (60 h)

  Perfil: Persones amb poca o nul.la formació en alemany.
  Objectiu: Capacitar a l’alumnat per a entendre i produir expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb la llengua alemanya.

 •  

  - Alemany mitjà (60h)

  Perfil: Persones amb nivell mitjà d’alemany.
  Objectiu: Que l’alumnat desenvolupe habilitats (recepció oral i escrita, producció oral i escrita i interacció oral i escrita) per tal d’assolir una competència comunicativa en alemany satisfactòria i així poder interactuar en diversos escenaris personals, laborals i professionals.

 •  

  - Castellà per a estrangers (60 h) 

  Perfil: Persones estrangeres amb nivell bàsic de la llengua castellana.
  Objectiu: Capacitar a l’alumnat per tal d’entendre i produir expressions bàsiques orals i escrites relacionades amb la llengua castellana.

 •  

  - Taller de redacció CV i entrevista de feina en anglès (10 h) 

  Perfil: Persones amb nivell mitjà/alt d’anglès.
  Objectiu: L’objectiu d’aquest taller serà que l’alumnat puga redactar el CV, carta de presentació i prepare una entrevista de feina en anglès.

 

Més informació: 

CMOF Lleons: 962083660. Email: lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baro: 962083632. Email: emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella- Magúncia: 962087155. Email: magunciaocupacio@valencia.es