Competències profesionals: Certificats professionalitat

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l'àmbit de l'administració laboral.

Estos certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constituïsca regulació de l'exercici professional.

Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

 

S'obtenen a través de dos vies:

- Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.

- Seguint els procediments establits per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

  •  

Més informació: 

CMOF Lleons: 962083660. Email: lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baro: 962083632. Email: emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella- Magúncia: 962087155. Email: magunciaocupacio@valencia.es