Competències profesionals tècniques

- Manipulació d'aliments (10 h)

Perfil: Persones interessades a obtenir el carnet de manipulador d'aliments.
Objectius: L'objectiu és oferir una formació útil per al desenvolupament de l'activitat en llocs de treball de diversa naturalesa, amb un curs d'higiene alimentària al Col·lectiu de Manipuladors i Manipuladores d'Aliments, per considerar aquest un curs general d'ampli espectre, d'utilitat en diferents llocs de treball.

 

- Operador/a carretó elevador (17 h) 

Perfil: Persones que desitgen adquirir els coneixements i les competències necessàries per a l'ús i maneig segur de carretons elevadors, contribuint així a la prevenció d'accidents. Requisits: persones majors de 18 anys i amb permís de conduir.
Objectiu: L'objectiu és oferir una formació útil per al desenvolupament de l'activitat en llocs de treball de diversa naturalesa, amb el curs de formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 Kg segons UNE 58451, per considerar aquest un curs general d'ampli espectre, d'utilitat en diversos llocs de treball.

 

- Operador/a plataforma elevadora mòbil (14 h)

Perfil: Persones que desitgen adquirir els coneixements i les competències necessàries per a l'ús i maneig segur de plataformes elevadores mòbils de personal contribuint així a la prevenció d'accidents. Requisits: persones majors de 18 anys i amb permís de conduir.
Objectiu: L'objectiu és millorar les seues possibilitats d'inserció al mercat laboral. Mitjançant aquesta formació l'alumnat adquirirà les competències necessàries per conduir i usar de forma segura les plataformes elevadores mòbils de personal.

 

- Prevenció riscos treballs en obra de paleta (20 h)

Perfil: Persones amb experiència en l'àmbit de la construcció.
Objectiu: L'objectiu d'aquest curs és que la persona que ho realitza puga adquirir bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat en l'entorn de treball i podrà contribuir al control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguen derivar-se. A més, es podrà tramitar l'obtenció de la Targeta Professional de la Construcció (TPC) per a qui finalitze amb aprofitament el curs.

 

- Prevenció riscos treballs en pintura (20 h)

Perfil: Persones amb experiència en l'àmbit de treballs de pintura.
Objectiu: L'objectiu d'aquest curs és que la persona que ho realitza puga adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l'ofici de “Pintor”. D'aquesta manera, la persona que realitza el curs adquirirà bones pràctiques preventives aplicables a la seua activitat en l'entorn a treball i podrà contribuir al control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguen derivar-se.

 

- Prevenció riscos per a instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica (20 h)

Perfil: Persones amb experiència en l'àmbit de la fusteria metàl·lica.
Objectiu: L'objectiu d'aquest curs és que la persona que ho realitza puga adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l'ofici “Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàl·liques, serralleria i fusteria metàl·lica”. D'aquesta manera, la persona que realitza el curs adquirirà bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat a l'entorn de treball i podrà contribuir al control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguen derivar-se.

 

- Prevenció risc electricitat: muntatge i instal·lacions d'alta i baixa(20 h)

Perfil: Persones amb experiència en l'àmbit de treballs en instal·lacions elèctriques.
Objectiu: L'objectiu d'aquest curs és que la persona que ho realitza puga adquirir els coneixements bàsics necessaris per poder identificar els riscos derivats de l'ofici “Treballs d'electricitat, muntatge i manteniment d'instal·lacions d'alta tensió (A.T.) i baixa tensió (B.T.)”. D'aquesta manera, la persona que realitza el curs adquirirà bones pràctiques preventives aplicables a la seua activitat a l'entorn de treball i podrà contribuir al control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que puguen derivar-se.

 

Més informació: 

CMOF Lleons: 962083660. Email: lleonsocupacio@valencia.es

CMOF Emili Baro: 962083632. Email: emilibocupacio@valencia.es

CMOF Castella- Magúncia: 962087155. Email: magunciaocupacio@valencia.es