VI Pacte per a L'Ocupació de la Ciutat de València

VI Pacte per a l'Ocupació de la Ciudat de València

 

El Pacte per a l’Ocupació és un instrument fonamental que ha servit per a posar en marxa nombrosos projectes, plans i accions de foment de l’ocupabilitat des que arrancà l’any 2001. No obstant això, la delicada situació econòmica i social actual ha fet necessària una resposta conjunta i coordinada dels interlocutors socials més representatius. Això s’ha traduït en l’aprovació del conveni de col·laboració, en el marc del VI Pacte per a l’Ocupació vigent fins a desembre de 2020, entre l’Ajuntament de València i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) i la Unió Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV), per a la creació d’ocupació i el foment de la iniciativa empresarial.

La seua finalitat és servir com a marc de diàleg i cooperació per a afavorir totes les actuacions integrals de creació d’ocupació i convertir-se en una estratègia que aglutine totes les polítiques a escala local, perquè així es maximitze la seua eficiència i es puguen desenvolupar noves i múltiples accions dirigides al creixement i la innovació tecnològica.

Els objectius del VI Pacte per a l’Ocupació estan inspirats en les recomanacions i línies d’actuació de l’estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador Europa 2020, i en les directius integrades de la UE.

 

Objectius 

 

Té com a missió principal la consecució d’ocupació per a totes les dones i homes de la ciutat de València, i especialment en els seus sectors més característics, potenciats per una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per a poder aconseguir esta meta, s’han plantejat els objectius següents:

 

1. Aprofundir en el coneiximent de la realitat socioeconòmica de València i detecció i potenciació de nous jaciments d'ocupació.

 

2. Fomentar la inserció laboral i la permanènca en el mercat laboral.

 

3. Contribuir a la generació de nova ocupació, potenciant l'empleabilitat i la gestió del talent, així com la consolidació de l'existent.

 

4. Afavorir la col·laboració i coordinació de les actuacions dutes a terme pels signants.

 

5. Fomentar la promoció de l'ocupaciói desenvolupamet empresarial, a través de diverses línies d'acció: Generalitat Valenciana, Administració Estatal i UE.

 

6. Fomentar la incorporació en el mercat laboral a les dones i col·lectius que pateixen major desocupació, a través de l'adquisició d'habilitats relacionades amb idiomes, innovació i els plans d'ocupació directa.

 

7. Impulsar que les iniciatives emprenedores es convertisquen en productes i serveis que generen creiximent econòmic i ocupació de qualitat.

 

8. Fomentar i orientar sobre el reconeiximent de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de les vies no formals de formació.

 

Text del VI Pacte per a l’Ocupació en la ciutat de València 2018-2020