Programa Impulsa: Comerciotur4.0

L'Ajuntament de València, a través, de València Activa, i en col·laboració amb la CEV, mesurarà el grau de maduresa digital de les seues pimes amb una eina de diagnòstic, que a més de realitzar aquest diagnòstic servirà de registre per a participar en el projecte Impulsa: Comerciotur4.0 inclosa en el marc de l'Estratègia del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Amb aquesta enquesta s'impulsarà la digitalització del comerç com a element clau per a millorar la competitivitat del sector i el foment de la innovació comercial mitjançant l'adaptació als nous hàbits de consum marcats per una societat digitalitzada.

 

Es tracta d'una eina de diagnòstic clau per a conéixer amb detall el nivell d'implantació de la digitalització en els comerços del centre històric, un dels districtes més afectats per la pandèmia, que s'emmarca dins del programa Impulsa: Comerciotur4.0. 

El programa Impulsa: *Comerciotur4.0 té per objecte la digitalització del comerç de proximitat en les zones turístiques del districte de Ciutat Vella i comprendrà el diagnòstic, acompanyament i formació individualitzada a 250 pimes i persones autònomes en la seua transformació digital.

Poden participar en aquest programa pimes o persones autònomes amb codi CNAE s'incloga dins del grup 45, 46 o 47. A més, el seu local de desenvolupament de l'activitat haurà de trobar-se en el districte de Ciutat Vella i en cas de no disposar de local de desenvolupament de l'activitat, el seu domicili fiscal haurà d'estar en aquest districte.

Per a poder accedir a aquesta enquesta clau per a establir un diagnòstic clar del grau de penetració de les tecnologies en el dia de les pimes cal accedir a aquest enllaç https://infovalenciactiva.typeform.com/mdigitalvactiva  i respondre a cada qüestió segons la situació real de l'empresa participant en el moment actual.