Emprenedoria

Convocatòria València Activa Patrocini Esdeveniments 2021

 

Des de València Activa llancem una nova convocatòria de les Ajudes València Activa Patrocini d'Esdeveniments 2021 destinada a patrocinar la realització d'esdeveniments, fires, exposicions o xarrades eminentment divulgatius de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar a la ciutat com un referent en l'economia del coneixement.

 

 

Es destinaran un total de 250.000 euros, concretament 150.000 euros es dirigeixen a persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica i 100.000 euros a entitats sense ànim de lucre.

L'import del patrocini s'establirà sobre la base d'una puntuació i no podrà ser superior al 40% de l'import total del pressupost de l'esdeveniment, impostos inclosos. Cada esdeveniment, rebrà un import de patrocini entre 2.000 i 8.000 euros segons la puntuació obtinguda.

Així mateix, els projectes hauran de complir amb els següents requisits:

- Desenvolupar directament les activitats patrocinades en el municipi de València.
- Hauran de realitzar-se abans de finalitzar l'any en curs i després de l'adjudicació del contracte menor privat de patrocini amb la persona o entitat adjudicatària.

El termini de sol·licitud: 

Fins al 27 de setembre de 2021

Les sol·licituds es presentaran a través de l'email convocatories@valenciactiva.es o en la seu de la Fundació València Activa situiada al carrer Guilllem de Castro 37, 46007 de València.

PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES

INFORME PER A LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES

MODEL DE SOL·LICITUD

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

INFORME PER A LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

MODEL DE SOL·LICITUD

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE