CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 'AMUNT PERSIANES'

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 'AMUNT PERSIANES'

 

ENLLAÇ A SEU ELECTRÒNICA

Objecte: impulsar l'activitat econòmica i l'ocupació en els districtes i barris de València a través de la dinamització de locals buits en planta baixa i la cobertura de les despeses d'inversió de l'activitat empresarial

Termini de presentació de sol·licituds: TANCAT

Forma de presentació de sol·licituds:  Únicament per via telemàtica: ​https://sede.valencia.es/sede/ > Tràmits > Matèries > Activitat econòmica, ocupació i consum

 

 

 

Despeses subvencionables:

1. Inversió nova en adquisició del local
2. Inversió en rehabilitació i adequació del local
3. Inversió nova associada al funcionament operatiu de l'activitat objecte de subvenció:
        -Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
        -Mobiliari
        -Equips per a processos d'informació
        -Queden exclosos les despeses d'inversió en vehicles destinats al transport utilitzats per al funcionament de l'activitat

4. Inversions de caràcter immaterial (propietat industrial, obtenció de patents, marques i propietat intel·lectual, etc.)

Persones o entitats beneficiàries: Persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes

Requisits específics:

-Haver subscrit un contracte de compravenda, d'arrendament o de cessió del local on s'exercirà l'activitat o disposar d'una escriptura de propietat
-Que el local en planta es trobe en el terme municipal de València i es trobe buit

​Import total: 1.000.000€

Quantia: fins a 20.000€ per projecte

Màxim subvencionable: Se subvencionarà fins a un màxim del 80% del pressupost del projecte presentat destinat a despeses d'inversió

Quanties segons les zones identificades en l'informe elaborat per Pateco

-20.000€ (barris que tenen una desertització comercial severa): Benicalap, Ciutat Fallera, El Botànic, El Pilar, La Roqueta, Marxalenes, Nou Moles, Russafa, Soternes, Tormos i Torrefiel
-15.000€ (barris que presenten símptomes de desertització comercial): Aiora, Arrancapins, Beteró, El Calvari, El Carme, Els Orriols, En Corts, La Creu Coberta, La Petxina, La Seu, La Xerea, Mont-Olivet i Morvedre
-10.000€ (per als restants barris)

 

Criteris de selecció de les persones beneficiàries

La selecció de les persones beneficiàries es realitzarà atenent l'ordre de presentació de les sol·licituds i la valoració obtinguda, a partir de la memòria presentada. El projecte haurà de complir, com a mínim 5 d'aquests següents 7 criteris:

1. Viabilitat
2. Sostenibilitat
3. Experiència
4. Adequació a l'entorn
5. Contribució a l'impacte econòmic del territori
6. Creativitat, grau d'elaboració, innovació, originalitat, o interés de l'activitat o projecte
7. Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte

 

Enlaces de interés: