Emprenedoria

Càpsules per a emprendre

Si estàs pensant a crear una nova empresa però no tens clar com dur a terme el teu pla de negoci, aquest és el curs ideal per a tu, perquè en un temps reduït t'ensenyarem a realitzar-lo i executar-lo.

Si per contra ja tens el teu pla d'empresa o has iniciat la teua marxa empresarial, però creus que necessites aprofundir en algun àrea determinada, aquest també és el curs ideal per a tu, perquè podràs triar entre realitzar el curs complet o únicament la càpsula que t'interesse.

Ens referim a les "Càpsules per a emprendre", una iniciativa de l'Ajuntament de València, que imparteix Cambra de Comerç de València, en la qual s'ofereix una formació a mesura de 7 setmanes de duració en matèries bàsiques i necessàries per al bon fi de les idees o projectes d'emprenedoria.

 

 

 

El programa té caràcter modular independent, de manera que pots optar per realitzar totes les càpsules o únicament les que et resulten d'interés.

MODALITAT: ONLINE

Horari:

Tres dies seguits de 10:00h a 14:00h.

Duració:

12 hores per mòdul excepte càpsula V 9 hores.

Per a inscriure't, prolsa durant el període d'inscripció en cadascuna de les càpsules que t'interessen i emplena el formulari.

 

PRIMERA FASE 2020

 

 

CÀPSULA I. Pràctic de gestió laboral, alta en RETA i alta treballadors/as. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins a l'1 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 3, 4 i 5 de novembre de 2020

Contingut:

- Característiques del treballador autònom.

- TRADE (treballador autònom econòmicament dependent).

- Enquadrament en la Seguretat social. Règim General o Règim Especial de treballadors autònoms (RETA).

- Protecció social i acció protectora.

- Retribució i costos de seguretat social.

- Responsabilitat empresarial.

 

CÀPSULA II. Pràctic d'obligacions fiscals i tributàries del negoci. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 3 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 5, 6 i 9 de novembre de 2020

Contingut:

- Introducció.

- Inici de l'activitat davant l'Administració. Tributària.

- Principals obligacions formals.

- Pagaments a compte.

- L'IRPF.

- Impost sobre el Valor Afegit.

 

CÀPSULA III. Màrqueting. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 8 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 10, 11 i 12 de novembre de 2020

Contingut:

- Pla de màrqueting. Segmentació i anàlisi de mercat.

- Comunicació i vendes en Internet.

- Màrqueting en xarxes socials.

- SEM: Search Engine Màrqueting.

- Com anunciar-se en google: conceptes bàsics.

- Introducció a Google Analytics: què és i per a què serveix.

- Introducció al SEU: conceptes i eines.

 

CÀPSULA IV. Definició de Models de Negoci i Gestió d'Empresa. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins a l'11 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 13, 16 i 17 de novembre de 2020

Contingut:

- Concepte de model de negoci.

- Mètode del “Llenç de Disseny”.

- Com construir un model de negoci.

- Elements d'un pla de negoci:

- Dades bàsiques del projecte empresarial.

- Anàlisi DAFO dels promotors.

- Definició del producte o servei.

- Anàlisi del mercat.

- Aprendre a fer el teu propi pla d'empresa.

 

CÀPSULA V. Presentacions eficaces. (9h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 15 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 17, 18 i 19 de novembre de 2020

Contingut:

- Elevator Pitch.

- Construcció i proposta de valor:

- A què ha de respondre.

- Tècniques de comunicació aplicades a la persuasió.

- Consells per a l'ús del Elevator Pitch.

 

CÀPSULA VI. Habilitats comercials per a la venda. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 19 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 23, 24 i 25 de novembre de 2020

Contingut:

- Conéixer al client.

- Comunicació cap al client. L'escolta activa.

- Fases del procés de venda:

- Presa de contacte.

- Detecció de necessitats concretes.

- Argumentació a mesura.

- Tractament d'objeccions: tècniques i tipus.

- Tècniques de tancament: aconseguir l'acord.

- Seguiment. Màrqueting relacional.

 

CÀPSULA VII. Gestió economicofinancera. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA fins al 25 de novembre de 2020

COMUNICACIÓ DE L'ENLLAÇ DE LA SESSIÓ (Per mail): el dia anterior a l'inici de la mateixa

REALITZACIÓ: 27 i 30 de novembre I 1 de desembre de 2020

Contingut:

- El pla financer de l'empresa.

- Previsions de tresoreria.

- Expansión i desenvolupament empresarial.