Taller d’ocupació Oci Sostenible

 

TALLER D’OCUPACIÓ OCI SOSTENIBLE (FOTAE/2021/34/46)

Certificats de Professionalitat:

Grup 1: (SEAG0109) Interpretació i educació ambiental (500 hores). Nivell 3

Grup 2: (AGAU0110) Producció de llavors i plantes en viver (580 hores). Nivell 2

Grup 3: Itinerari formatiu (SSCB0209) Dinamització d’activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0211) Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (410 hores). (Nivell 2+3)

 

Total: 30 alumnes

Lloc d’impartició: CMOF Emili Baró

Data inici: 30/12/2021

Data fi: 29/12/2022