Taller d’ocupació Assistència a la Mediació

 

TALLER D’OCUPACIÓ ASSISTÈNCIA A LA MEDIACIÓ (FOTAE/2021/49/46)

Certificats de professionalitat

 

Grup 1: Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència (310 hores) + (SSCG0209) Mediació Comunitària (420 hores) Nivell 2 + Nivell 3. (10 alumnes). 

Grup 2: (SSCB0110) Dinamització d’Accions Culturals. (480 hores). Nivell 3. (10 alumnes) 

 

Total: 20 alumnes

Ubicació: CMOF Emili Baró

Data inici: 30/12/2021

Data fi: 29/12/2022

 

SELECCIÓ EQUIP DOCENT, DIRECTIU I DE SUPORT 

2ª Convocatòria_2ª selecció Docent de l’Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació Comunitària 

- Comunicació convocatòria pública (29/12/2021)

- Annex 1: relació de llocs de treball (29/12/2021)

Publicació Decret de convocatòria i bases generals per a la selecció de personal docent Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació comunitària (29/12/2021)

Enllaç Tauler d’Edictes electrònic

 

Presentació sol·licituds: Del 30/12/2021 al 5/01/2022

- Informació de la documentació a presentar: http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos

- Presentació telemàtica de sol·licituds en la seu electrònica de l’Ajuntament de València: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AD.IS.20

Actes:

1_Acta baremació Docent de l’Itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació Comunitària (13/01/2022)

2_Acta resolució al·legacions Docent de l’itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació Comunitària (19/01/2022)

3_Acta entrevista Docent de l’itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació Comunitària (20/01/2022)

4_Acta final Docent de l’itinerari formatiu (SSCG0111) Gestió de telefonades de teleassistència + (SSCG0209) Mediació Comunitària (25/01/2022))