Programa Beta Joven

 

Programa de qualificació i experiència laboral per a joves finançat a través del fons de recuperació Next Generation EU.

Aquest programa innovador de LABORA amb la col·laboració de València Activa té la missió de millorar l'ocupabilitat de les persones joves en situació de vulnerabilitat, a través de plans formatius individualitzats per a l'entrenament de competències que milloren l'ocupabilitat, amb l'acompanyament de mentors/as laborals de l'Oficina Beta i Beques de formació pràctica i remunerada en empreses.

 

PER A JOVES:

En què consisteix?

Programa Beta Jove ofereix un pla d'acció integral:

- Orientació i acompanyament individualitzat.
- Formacions grupals per a desenvolupar habilitats d'ocupabilitat i competències transversals.
- Beques de formació pràctica i remunerada en empreses amb una dedicació de 5 hores diàries, de dilluns a divendres ().
- Remuneració de 729,17 euros bruts mensuals, durant els 5 mesos de duració del programa.
- Desenvolupament d'un pla de formació en empresa sota la supervisió de persones tutores amb la finalitat de garantir l'aprenentatge pràctic.
- Seguiment i acompanyament en el procés de cerca d'ocupació.

(*) La persona beneficiària serà donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social (Reial decret 1493/2011 de 24 octubre).

Requisit de participació per a joves:

- De 18 a 29 anys, empadronat/a en el terme municipal de València.
- Complir alguna o les dues condicions següents:
- Persones desocupades de llarga duració: figurar inscrit/a com a demandant d'ocupació en els Espais LABORA durant almenys 12 mesos (360 dies) en els últims 18 mesos (540 dies).
- Joves amb nivell educatiu màxim de Formació professional de Grau Mitjà, ESO o certificats de professionalitat de nivell 2.
- El perfil de la persona demandant s'adequarà al perfil oferit per l'empresa.

Apunta't per a participar:

Envia un email a aixa.cortes@valenciactiva.es amb el teu Currículum, DARDE i una breu descripció dels teus interessos professionals, abans del divendres 27 de maig de 2022.

PER A EMPRESES I MICROEMPRESES:

1. Per a empreses

Programa de qualificació i experiència laboral per a joves finançat per la Unió Europea–Next Generation EU.

Facilitar la incorporació de talent jove que contribuïsca als reptes estratègics de transformació i futur, mitjançant pràctiques professionals finançades de 4 mesos i 25 hores setmanals que responguen al repte formatiu i de millora de l'ocupabilitat de joves en situació de vulnerabilitat.

Requisit de participació per a empreses:

- Oferir plans amb interés formatiu i assumir el compromís de tutoritzar a la persona participant.
- No estar en ERTO o ERE en el moment de la incorporació.
- Seu en el terme municipal de València.

Borsa d'ajuda màxima de 950€ per cada jove amb el qual col·labore en el desenvolupament de competències.
 

2. Per a emprenedoria i microempreses

Programa d'enfortiment i impuls a les microempreses, a l'emprenedoria i manteniment de l'ocupació en autònoms, finançat per la Unió Europea–Next Generation EU.

El programa consta de 3 fases:

1. Assessoria en el disseny de plans de millora d'empresa, basat en el model de Gestió Avançada i estructurat sobre la base dels 4 elements fonamentals del programa: Gestió global, Innovació, Transició ecològica i Transformació digital.
2. Formació: catàleg de formacions vinculades al desenvolupament i implementació del Pla de Millora.
3. Networking i jornades: es facilitaran oportunitats per a participar i establir contactes amb el teixit empresarial valencià.   

 Les empreses participants podran rebre subvencions directes de 3.000 euros, sent requisit indispensable disposar del certificat de participació emés després de completar 3 fases de l'itinerari.

Criteris d'accés:

- Ser autònom/a o microempresa (màxim 9 treballadors/as) en el terme muniipal de València.
- Motivació per a innovar i impulsar accions de millora en matèria de transició ecològica i transformació digital.
- Major conscienciació i compromís amb aspectes socials i mediambientals vinculats a l'activitat empresarial.
 

 

Termini de sol·licitud obert fins al 25 de setembre de 2022.

SOL·LICITUD D'ACCÉS