Estiu Segur

PROGRAMA EPLAYA 2021

 

 

CONTRACTACIÓ PERSONAL INFORMADOR I DE SUPORT A LA POBLACIÓ A LES PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL MARC DE LA RESPOSTA INSTITUCIONAL DAVANT LA PANDÈMIA COVID-19 (PROGRAMA EPLAYA 2021)

La Generalitat Valenciana concedirà a municipis valencians amb platges, mitjançant règim de concessió directa, ajudes destinades a cobrir les despeses de contractació de personal en el marc de la resposta institucional davant la pandèmia COVID-19.

Aquestes ajudes subvencionen la contractació, per un període de tres mesos per part dels ajuntaments beneficiaris, de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a aturades en els Espai LABORA de la Generalitat, per a prestar serveis d'interés general consistents en labors d'informació i suport a la població a les platges de la Comunitat Valenciana en coordinació amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i Turisme Comunitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana ha publicat la relació d'Ajuntaments amb platges als quals es concedeix aquesta subvenció en règim de concessió directa per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social, de conformitat amb l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública del sector Públic Instrumental i de Subvencions.

A l'Ajuntament de València li corresponen 68 contractacions. Les persones contractades seran donades d'alta en el grup 7 de cotització a la Seguretat Social. La contractació, que serà a jornada completa, haurà d'iniciar-se dins del període comprés entre el 15 de juny i el 19 de setembre de 2021. L'import de la subvenció concedida és de 303.270,48€. La retribució mensual bruta serà de 1.277,42€.

Els requisits a complir per les candidatures són:

Nivell acadèmic mínim: Graduat ESO o equivalent

Permís de conduir: B

Ocupació ofertada: Auxiliar d'informació C.N.O. 44121011

Aquestes subvencions són susceptibles de finançament amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU), mitjançant l'objectiu específic REACT-EU 2 “Donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i erradicació de la pobresa”.

El període de contractació serà de 3 mesos a jornada completa. Hauran d'iniciar-se i finalitzar dins del període comprés entre el 15 de juny i el 19 de setembre de 2021.

Aquesta actuació és susceptible de ser cofinançada pel Fons Social Europeu i el REACT-EU, com a recurs addicional de la UE en resposta a la pandèmia COVID-19, LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i l'Ajuntament de València.