ECOVID 2021

AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS PROGRAMA ECOVID 2021

"Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

 

PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, PER ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà contractacions de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai LABORA de la Generalitat. Les persones a contractar hauran d'haver estat aturades el dia natural anterior al de l'inici del contracte. Quedaran excloses d’este contracte les persones que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l’Ajuntament de València en els sis mesos previs a la contractació i persones que hagen sigut contractades a l'empara del programa ECOVID 2020 en qualsevol entitat.

Es tracta d'una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Programa cofinançat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu (FSE) i l'Ajuntament de València.

 

***En el dia de hui, 09/12/2021, es publica ACTA DE SELECCIÓ del Programa ECOVID 2021.

ACTA TREBALL SOCIAL (10/12/2021)

ACTA RECTIFICADA (09/12/2021)

ACTA DE SELECCIÓ (09/12/2021)

Recordem a les candidatures que les persones destinatàries finals d'aquestes ajudes són persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai LABORA de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació. Qualsevol persona que no complisca estes condicions no serà contractada.

EL PRIMER DIA DE TREBALL ESTÀ PREVIST EL 30/12/2021. S'AVISARÀ PER SMS DEL DIA DE LA SIGNATURA DEL CONTRACTE, AQUEIX DIA HAURÀ D'APORTAR-SE EL JUSTIFICANT DE L'EMPLENAMENT DEL FORMULARI INICIAL D'INDICADORS, que s'obtindrà entrant en LABORA ECOVID 2021.

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:

  • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "POCV - Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana"
  • En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  • El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se

FORMULARI INICIAL D'INDICADORS

 

NOTA IMPORTANT:

  • - Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació de la persona treballadora contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
  • - El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona treballadora contractada.
  • - Ha de figurar un codi electrònic en la part inferior esquerra del justificant, assegurar-se que està i és llegible.

 

PERFILS DEMANDATS (19/10/2021)

INSTRUCCIONS LABORA SELECCIÓ DEL PROGRAMA ECOVID 2021

REBUIG OFERTA (si cal)