Oficina Re-Activa València

Les Administracions Públiques estan adoptant mesures econòmiques per a pal·liar, en alguna mesura, l'impacte negatiu que la situació generada per la COVID19 està produint sobre la pròpia supervivència de les empreses i l'ocupació. 

En allò que afecta la competència de l'Ajuntament de València, s'han anat aprovant diferents mesures, com la creació de l'Oficina RE-ACTIVA València, com a element clau de suport a l'economia de la ciutat i l'ocupació. En l' Oficina RE-ACTIVA es pot trobar assessorament i informació que permeten a autònoms/as, pimes i empreses conéixer a quina mena d'ajudes poden accedir des de les diferents administracions i entitats públiques.

A més, es varen habilitatr les ajudes RE-ACTIVA per a proporcionar liquiditat a les empreses de la ciutat amb l'objectiu de contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions i manteniment de l'activitat i ocupació. Es pretén protegir l'interés general de la ciutadania de València, donant suport al teixit productiu i social, per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica i contribuir a la reactivació de l'economia.

La informació recollida en aquest web està en constant actualització pel que poden trobar-se dades o informacions sense actualitzar. Preguem disculpen les molèsties i els possibles errors en la informació recopilada.

 

Si considera que hi ha informació no recollida en aquesta oficina, per favor, faça'ns-ho saber enviant un email a reactiva@valenciactiva.es

Informació Ajudes Parèntesi - Pla Resistir 2021