Formació per a l'ocupació

En base en l’Orde 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina el Programa de formació professional per a l’ocupació per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desempleades i la formació amb compromís de contractació, i en virtut de Resolució i Extracte de la Resolució de 28 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, s’han sol·licitat programes formatius.

 

ACCIONS FORMATIVES APROVADES:

 

Modalitat formació per a la inserció:

 

  • (HOTR0408) CUINA N2 +FCOO03+ FCOO04: 850hrs.

 

Modalitat formació col·lectius:

 

  • (AFDP0109) SOCORRISME INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES N2 + FCOO03+ FCOS01+ FCOO01+ FCOV05- N2 : 585 hrs

  • (ADGG0208) ACT. ADM RELACIÓ CLIENT N2 +FCOO03+ FCOO01 + FCOV05- N2 :1005 hrs

  • (HOTR0208) OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR N1 + FCOO03 + FCOS01+ FCOO01 + FCOM01 + FCOV05- N2: 515 hrs

  • (HOTR0408) CUINA N2 +FCOO03+ FCOO01: 835hrs.

 

Modalitat formació modular transversal:

 

  • (AGAU0110) PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER N2: MODULO MF0525_2: CONTROL FITOSANITARI: 120hrs

  • (AGAU0110) PRODUCCIÓ DE LLAVORS I PLANTES EN VIVER N2: MODULO MF0525_2: CONTROL FITOSANITARI: 120hrs

  • (HOTR0608 SERVICIS DE RESTAURANT N2) SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL EN HOSTALERIA: 60hrs

  • (HOTR0608 SERVICIS DE RESTAURANT N2) SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL EN HOSTALERIA: 60hrs.

 

Els cursos finalitzaran abans del 30 de juny de 2017. L’horari de l’alumnat en el centre formatiu ha d’estar comprés entre 4 i 6 hores diàries de dilluns a divendres.

 

Els sondejos s’efectuen pel SERVEF, excepte en la modalitat de col·lectius, que l’alumnat pot ser derivat pels Servicis Socials.