Viver d'empreses Germans Maristes

La futura obertura d'aquest viver especialitzat en treball autònom i economia social permetrà donar resposta una necessitat plantejada per moltes persones emprenedores en la ciutat de València, així com l'aprofitament d'unes instal·lacions municipals per al suport i l'engegada de projectes generadors d'ocupació.

Permetrà a les persones emprenedores que s'incorporen començar l'activitat en el mercat oferint un marc de suport favorable. A més, estaran sempre acompanyats per un equip de professionals. Així, els emprenedors podran comprovar de forma real si el seu projecte funciona i de quina forma pot ser viable, assumint menor risc.