Projecte educatiu "Educant per a emprendre"

"Educant per a emprendre" és un programa educatiu promogut per la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València, juntament amb la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València - Comunitat Valenciana.

El programa s'imparteix al llarg de tot el curs escolar en diversos centres docents públics de la ciutat de València, i està dirigit a l'alumnat de Primària (4º, 5º i 6º), Secundària (1º, 2º, 3º i 4º de l'ESO), de Batxillerat i F.P.

L'educació és un canal bàsic per a transmetre valors, principis i fomentar el desenvolupament del pensament autònom, a través de la imaginació, la creativitat, la capacitat d'innovació, la responsabilitat i el sentit crític.

 

El programa consta de dues sessions: per als grups de Primària els continguts en funció del grup d'edat; i per als grups de Secundària, Batxillerat i F.P. les sessions consistixen en:

- Sessió 1: "Vocabulari Emprenedor". Té com a objectiu familiaritzar a l'alumnat amb els conceptes bàsics de l’emprenedoria, treballant-los amb exemples clars de la vida quotidiana, adaptats a la seua realitat a través de la visualització d'un Power Point.

- Sessió 2: "A emprendre!". Persegueix afermar l'aprenentatge practicant els conceptes treballats. La mecànica de la citada sessió és la següent: l'alumnat, mitjançant el treball en equip, realitza un joc de rols en el qual assumeix el paper de diferents departaments dins de l'empresa, incrementant la dificultat segons l'edat. Aquesta activitat permet comprovar fins a quin punt s'han interioritzat els conceptes i la seua aplicació i implicació pràctica.
 

Els objectius que persegueix "Educant per a Emprendre" són:
• Acostar a l'alumnat la terminologia i els conceptes propis de l’emprenedoria, adaptant-los als diferents grups d'edat.

• Treballar el "Emprendre" com a actitud, a través de la creativitat i la innovació, en un context escolar, on es gesten els futurs/es emprenedors/es.

• Treballar el pensament divergent, aprenent a pensar a través de la creativitat, en diferents possibilitats i solucions.

• Fomentar el treball en equip i la seua coordinació.

• Prendre consciència de la importància de la motivació com a factor intern determinant a l'hora d'aconseguir objectius.

Les escoles interessades en este programa podran sol·licitar la participació cada curs escolar dins dels terminis que s'establisquen i que es publicitaran, a través de la web municipal, en l'àrea de Benestar Social, Educació i Esport, en l'apartat Projectes Educatius.