Programa Inicia Jove: Itineraris d'Emprenedoria Juvenil

       

"Actuació financiada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil"

 

El Servei d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València va dur a terme des de finals de març de 2018 fins a finals de maig del mateix any el programa “Inicia Jove 2018”, amb 207 hores de duració.

Es tractava d'un Itinerari d'Emprenedoria Juvenil, dirigit a persones menors de 30 anys que es trobaven inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil, és a dir, persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, amb l'objectiu d'incorporar-les al mercat laboral per la via de l'emprenedoria, bé generant el seu propi lloc de treball, o millorant la seua ocupabilitat per a inserir-les al mercat laboral per compte d'altri.

Este programa va ser cofinançat per l'Ajuntament de València juntament amb el Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020. Es va desenvolupar un projecte molt innovador, adaptat a les característiques de l'alumnat, que unia la formació teòrica i pràctica en matèria empresarial i de competències clau per a la millora de l'ocupabilitat, amb la tutorización del projecte empresarial de l'alumnat, la metodologia del coaching i el seguiment personalitzat a posteriori de la situació de l'alumnat.

Es va pretendre així l'adaptació de les competències de les persones joves desocupades a les circumstàncies socioeconòmiques del mercat laboral, les necessitats del món empresarial, i els possibles nous nínxols d'ocupació per mitjà de tutories personalitzades que van anar adaptant i guiant les actuacions de les persones que van seguir l'itinerari en funció de les seues característiques personals i les necessitats del mercat laboral, portant de la mà a cada persona emprenedora a aconseguir el seu objectiu que no era un altre que la seua inserció sociolaboral.

Els resultats obtinguts en este programa van ser altament positius, tant per les dades recopilades en les enquestes de satisfacció realitzades com per l'elevada inserció aconseguida, ja que als 6 mesos de finalització del programa formatiu es va contactar amb 57 persones d’entre les 69 que iniciaren el curs i, d’aquestes, 43 es trobaven treballant (75%) i altres 14 estaven formant-se (25%).

FOTOS