Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses

Publicat l'extracte de la CONVOCATÒRIA DISTINCIONS A PROJECTES DE L'ITINERARI PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES 2018 (29/11/2018)

 

L'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses està destinat a recolzar i fomentar la creació d'empreses de caràcter innovador. Les persones promotores dels projectes seleccionats realitzaran un curs de formació empresarial a fi d'adquirir coneixements, entre altres, financers, jurídics, fiscals, de màrqueting…

 

Podran presentar projectes empresarials per a poder accedir a l’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses les persones que complisquen els requisits següents:

 

1. Que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l’hagen constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.

2. Que l’empresa tinga el domicili fiscal al municipi de València, o en cas de no estar constituïda, una de les persones promotores del projecte estiga empadronada al municipi de València, en els dos casos amb una antelació mínima de tres mesos a la data de presentació de sol·licitud.

3. Que no hagen participat en cap edició anterior de l’Itinerari per a la Creació i Consolidació d’Empreses.

 

La formació és impartida per l'equip tècnic del CEEI València, té una duració de 100 hores i combina sessions de contingut teòric i sessions d'acompanyament i orientació pràctica.

Com a treball de curs i per a garantir-ne l'assistència, les persones promotores dels projectes presentaran un Pla d'Empresa de la seua idea de negoci, el termini d’entrega del qual és de deu dies hàbils des de la finalització de la formació.

Els projectes que finalitzen el curs de formació en gestió empresarial podran optar a una distinció amb dotació econòmica que, després de la convocatòria pertinent, serà atorgada als 6 millors projectes participants que hagen iniciat la seua activitat empresarial.

 

CONVOCATÒRIA ITINERARI PER A LA CREACIÓ Y CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES

 

PUBLICACIÓ PROJECTES SELECCIONATS, RESERVES I NO ADMESOS TAULER D'EDICTES 18/06/2018

 

CONVOCATÒRIA DE LES DISTINCIONS A PROJECTES DE L'ITINERARI PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES (22/10/2018)

 

SOL·LICITUD I TRÀMITS DE LES DISTINCIONS A PROJECTES DE L'ITINERARI PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D'EMPRESES (29/11/2018)

 

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de novembre al 19 de desembre del 2018