Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 20 d'octubre de 2020

NOVETAT: FORMAT ONLINE

L'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses està destinat a secundar i fomentar la creació d'empreses. Les persones promotores dels projectes seleccionats realitzaran un curs de formació empresarial amb la finalitat d'adquirir coneixements, entre altres, financers, jurídics, fiscals, de màrqueting…

Per al desenvolupament d'aquesta acció formativa s'utilitzarà una metodologia que a uneix continguts teòrics amb aplicació pràctica a través de dinàmiques empresarials i de grup, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament dels projectes emprenedors.

Per a això s'apliquen eines de gestió empresarial com el Business Model Generation - Canvas, Lligen Startup, Disseny de Producte Mínim Viable (MVP), Design Thinking aplicat, Segmentació de clients, Cash Management, etc.

Podran presentar projectes empresarials per a poder accedir a el “Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses”, aquelles persones que complisquen amb els següents requisits:

1r.- Que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l'hagen constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

2n.- Que l'empresa tinga el domicili fiscal en el municipi de València, o en cas de no estar constituïda, que una de les persones promotores del projecte estiga empadronada en el municipi de València, en tots dos casos amb una antelació mínima de tres mesos a la data de presentació de sol·licitud.

3r.- Que no hagen participat en cap edició anterior del “Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses”.

Aquesta formació gratuïta és impartida de manera online per l'equip tècnic de CEEI València, tenint una duració de 100 hores, combinant sessions de contingut teòric i sessions d'acompanyament i orientació pràctica. Es configurarà una comunitat virtual per als participants on podran accedir a les sessions online, materials, xats, eines. 

Com a treball de curs i per a garantir l'assistència, les persones promotores dels projectes presentaran un Model de Negoci i un Pla d'Empresa sobre la base de la seua idea de negoci

 

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ