Curs formatiu “Pla d'empresa, emprén amb éxit"

ACCIÓ FINALITZADA

 

A fi d'afavorir a les persones emprenedores interessades a iniciar una activitat empresarial, des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València es realitzarà, junt amb l'Associació SECOT, un curs gratuït que proporcione a qui assistisca una explicació dels fonaments bàsics i necessaris per a la posada en marxa d'un projecte empresarial, com són el model de negoci, l'estudi de mercat, el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, elecció de la forma jurídica i aspectes fiscals i de finançament, entre altres.

 

Dates:

    Del dilluns 25 al divendres 29 de setembre

Horari:

    De 9.30 a 13.30 hores

Duració:

     20 hores

Lloc:

   CMOF Emili Baró

   Carrer Emili Baró 89 de València

 

INSCRIPCIÓ TANCADA

Les inscripcions s'atendran segons el seu orde de recepció, i hi ha 20 places.

El curs és de caràcter gratuït.

 

PROGRAMA

Dia 1, duració 4 hores.

  • Presentació del model de negoci.
  • El mètode Canvas. Lean Start Up.

En esta sessió la persona participant aprendrà com transformar una idea en un projecte de negoci. Coneixerà els fonaments bàsics del mètode Canvas i la seua versió per a persones emprenedores,”Lean Start Up”.

 

Dia 2, duració 4 hores.

  • Estudi de mercat.
  • Pla de màrqueting i vendes.

L'objectiu d´esta sessió és familiaritzar la persona assistent amb l'entorn competitiu del seu projecte avaluant els seues possibilitats d'èxit. Mètode DAFO. Aprendrà qué és Màrqueting i els ferramentes per a desenvolupar estratègies de venda, amb especial atenció al màrqueting digital.

 

Dia 3, duració 4 hores.

  • Pla de recursos humans.
  • Pla d'operacions.

El pla de RH ens ensenya com administrar i gestionar adequadament equips de persones per a aconseguir els objectius de l'empresa. El pla d'operacions ens introduirà en funcions bàsiques per a l'empresa, com ara compres, logística, control d'inventaris i fabricació.

 

Dia 4 duració 4 hores.

  • Estructura jurídica de l'empresa.
  • Aspectes fiscals, fiscalitat de l'empresa.
  • Finançament de l'empresa.

Esta sessió ajudarà a conéixer les possibilitats que existixen per a decidir l'estructura legal que més li convé al seu pla d'empresa, així com els conseqüències fiscals de la seua decisió. Repassarem breument les diferents possibilitats de finançar el projecte.

 

Dia 5, duració 4 hores.

  • Pla econòmicfinancer.

S'aprendrà a avaluar els inversions inicials i les despeses de primer establiment, l'estructura de costos i despeses, fixes i variables i el càlcul del Punt Mort o Llindar de Rendibilitat per mitjà de la utilització d'un full de càlcul que els facilitarà la tasca. Valoració i estimació de les vendes de béns i/o servicis que la seua empresa oferirà a la seua clientela potencial. Elaboració de plans alternatius segons diferents hipotesi.