Curs formatiu “Pla d'empresa, emprén amb èxit"

A fi d'afavorir a les persones emprenedores interessades a iniciar una activitat empresarial, des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València es realitzarà, junt amb l'Associació SECOT, un curs gratuït que proporcione a qui assistisca una explicació dels fonaments bàsics i necessaris per a la posada en marxa d'un projecte empresarial, com són el model de negoci, l'estudi de mercat, el pla de màrqueting, el pla de recursos humans, elecció de la forma jurídica i aspectes fiscals i de finançament, entre altres.

 

Dates

Des del dilluns 21 fins al divendres 25 d'octubre de 2019

 

Horari

De 09.30h a 13.30h

 

Duració

20 hores

 

Lloc

CMOF Lleons

Carrer Lleons 9, 46021 - València

 

TERMINI INSCRIPCIÓ

INSCRIPCIÓ OBERTA: Des del dilluns 14 fins al dimecres 16 d'octubre de 2019

 

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES 

Divendres 18 d'octubre de 2019

 

Les inscripcions s’atendran segons el seu ordre de recepció, i hi ha 20 places.

S’exigirà un nombre mínim de participants per a la realització del curs.

 

El curs és de carácter gratuït.

 

PROGRAMA

 

Dilluns 21, duració 4 hores

 

Presentació del model de negoci.

El mètode Canvas. Lean Start Up.

 

En esta sessió la persona participant aprendrà com transformar una idea en un projecte de negoci. Coneixerà els fonaments bàsics del mètode Canvas i la seua versió per a persones emprenedores, “Lean Start Up”.

 

Dimarts 22, duració 4 hores

 

Estudi de mercat.

Pla de màrqueting i vendes.

 

L’objectiu d’esta sessió és familiaritzar la persona assistent amb l’entorn del seu projecte avaluant les seues possibilitat d’éxit. Mètode DAFO. Aprendrà qué és Màrqueting i les ferramentes per a desenvolupar estratègies de venda, amb especial atenció al màrqueting digital.

 

Dimecres 23, duració 4 hores

 

Pla de recursos humans.

Pla d’operacions.

 

El pla de RH ens ensenya com administrar i gestionar adequadament equips de persones per a aconseguir els objectius de l’empresa. El pla d’operacions ens introduirà en funcions bàsiques per a l’empresa, com ara compres, logística, control d’investaris i fabricació.

 

Dijous 24, duració 4 hores

 

Estructura jurídica de l’empresa.

Aspectes fiscals, fiscalitat de l’empresa.

Finançament de l’empresa.

 

Esta sessió ajudarà a conéixer les possibilitats que existixen per a decidir l’estructura legal que més li convé al seu pla d’empresa, així com les conseqüències fiscals de la seua decisió. Repassarem breument les diferents possibilitats de finançar el projecte.

 

Divendres 25, duració 4 hores

 

Pla econòmic financer.

 

S’aprendrà a avaluar les inversions inicials i les despeses de primer establiment, l’estructura de costos i despeses, fixes i variables i el càlcul del Punt Mort o Llindar de Rendibilitat per mitjà de la utilització d’un full de càlcul que els facilitarà la tasca. Valoració i estimació de les vendes de béns i/o servicis que la seua empresa oferirà a la seua clientela potencial. Elaboració de plans alternatius segons diferents hipotesi.