Creació de l'empresa

Amb el procediment telemàtic, s'afavorix i s'agilitza la tramitació per a crear una empresa o donar-se d'alta com a persona física (autònom/a) ja que la persona emprenedora només ha d'anar presencialment al PAE i a la Notaria (en cas de tramitar una societat), evitant així desplaçar-se per a realitzar la resta de tràmits.

 

Des del PAE de València Emprén podem ajudar-te amb esta tramitació omplint el DUE, Document Únic Electrònic. Per a fer-ho, hauràs de sol·licitar cita prèvia que pots fer tant presencialment en les nostres instal·lacions com per telèfon o correu electrònic.

 

Per a la tramitació telemàtica caldrà que ens portes uns documents:

 

• En cas de tramitar l'alta com a persona física (autònom/a), la documentació que has d'aportar és:

 

-Fotocòpia i original del DNI i d'un document on conste el teu número de la Seguretat Social, per exemple la targeta SIP

-Epígraf(s) del IAE on desitges enquadrar-te i CNAE (Codi Nacional d'Activitat Econòmica); açò ho pots obtindre telefonant a l'Agència Tributària 901 33 55 33

-Número de compte bancari on domiciliar el pagament del Règim Autònom de la Seguretat Social

 

• En cas de tramitar la constitució d'una Societat Limitada hauràs d’aportar-nos:

 

-Certificat Negatiu de Denominació Social, nom de l'empresa a constituir. Ho has de registrar prèviament en la web del Registre Mercantil Central.

-Fotocòpia i original del DNI i d'un document on conste el teu número de la Seguretat Social (per exemple la targeta SIP) de totes les persones sòcies.

-En el cas de socis/es casats/des serà necessari aportar també DNI del o de la cònjuge i règim matrimonial.

-Domicili de l'empresa i metres del local on es va a desenvolupar l'activitat.

-Epígraf(s) del IAE on desitges enquadrar l'empresa i CNAE (Codi Nacional d'Activitat Econòmica); açò ho pots obtindre telefonant a l'Agència Tributària 901 33 55 33

-Número de compte bancari on domiciliar el pagament del Règim Autònom de la Seguretat Social. En el cas que ja estigues d'alta en el RETA serà necessari el mateix número de compte on tens domiciliat el pagament.

 

Contacte:

C/Amadeu de Savoia, nº11, nau oest, 1er pis

46010 València

Tlf. 96 208 36 56 / 96 208 36 57

emprende@valencia.es

Contacta amb Valènciactiva