Càpsules per a emprendre

Si estàs pensant en crear una nova empresa però no tens clar com dur a terme el teu pla de negoci, aquest és el curs ideal per a tu, perquè en un temps reduït t'ensenyarem a realitzar-lo i executar-lo.

Si pel contrari ja tens el teu pla d'empresa o ja has iniciat la teua marxa empresarial, però creus que necessites aprofundir en alguna altra àrea determinada, aquest també és el curs ideal per a tu, perquè podràs triar entre realitzar el curs complet o únicament la càpsula que t'interesse.

Ens referim a les "Càpsules per a emprendre", una iniciativa de l'Ajuntament de València, que imparteix la Cambra de Comerç de València, on oferim una formació a mida de 7 setmanes de duració en matèries bàsiques i necessàries per a portar a bon terme les idees o projectes d'emprenedoria.

El programa té caràcter modular independent, pots optar per realitzar totes les càpsules o únicament les que et resulten d'interès.

El nombre màxim de participants en cada càpsula serà de 20 persones, i s'exigirà un nombre mínim de participants per a la realització del curs.

 

Lloc:

CMOF Lleons

C/ Lleons 9

46022 València

Horari:

De dimarts a divendres de 10:00h a 13:00h.

Durada:

12 hores per mòdul excepte la càpsula VII 9 hores.

 

Per a inscriure't, polsa durant el periode d'inscripció en cada una de les càpsules que t'interessen i ompli el formulari:

 

PRIMERA FASE 2019 

FINALITZADA

------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEGONA FASE 2019

 

CÀPSULA I. Pràctic de gestió laboral, alta en RETA i alta treballadors/es. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 6 al 12 de setembre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 13 de setembre de 2019

REALITZACIÓ: del 17 al 20 de setembre de 2019

Contingut:

- Característiques del treballador autònom.

- TRADE (treballador autònom econòmicament dependent).

- Enquadrament en la Seguretat social. Règim General o Règim Especial de treballadors autònoms (RETA).

- Protecció social i acció protectora.

- Retribució i costos de seguretat social.

- Responsabilitat empresarial.

 

CÀPSULA II. Pràctic d'obligacions fiscals i tributàries del negoci. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 13 al 19 de setembre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 20 de setembre de 2019

REALITZACIÓ: del 24 al 27 de setembre de 2019

Contingut:

- Introducció.

- Inici de l'activitat davant de l'Administració. Tributària.

- Principals obligacions formals.

- Pagaments a compte.

- El IRPF.

- Impost sobre el Valor Afegit.

  

CÀPSULA III. Màrqueting. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 20 al 26 setembre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 27 de setembre de 2019

REALITZACIÓ: de l’1 al 4 d'octubre de 2019

Contingut:

- Pla de màrqueting. Segmentació i anàlisi de mercat.

- Comunicació i vendes en Internet.

- Màrqueting en xarxes socials.

- SEM: Search Engine Màrqueting.

- Com anunciar-se en google: conceptes bàsics.

- Introducció a Google Analytics: què és i per a què servix.

- Introducció al SEU: conceptes i ferramentes.

 

CÀPSULA IV. Definició de models de negoci i gestió d'empresa. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 4 al 10 d’octubre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 11 d’octubre de 2019

REALITZACIÓ: del 15 al 18 d’octubre de 2019

Contingut:

- Concepte de model de negoci.

- Mètode del “Llenç de Disseny”.

- Com construir un model de negoci.

- Elements d'un pla de negoci:

 • - Dades bàsiques del projecte empresarial.
 • - Anàlisi DAFO dels promotors.
 • - Definició del producte o servici.
 • - Anàlisi del mercat.

- Aprendre a fer el teu propi pla d'empresa.

 

CÀPSULA V. Gestió economico-financera. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 11 al 17 d’octubre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 18 d'octubre de 2019

REALITZACIÓ: del 22 al 25 d'octubre de 2019

Contingut:

- El pla financer de l'empresa.

- Previsions de tresoreria.

- Expansió i desenvolupament empresarial.

- Exportació.

 

CÀPSULA VI. Presentacions eficaces. (9h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 18 al 24 d’octubre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 25 d’octubre de 2019

REALITZACIÓ: del 29 al 31 d’octubre de 2019

Contingut:

- Elevator Pitch.

- Construcció i proposta de valor:

 • - A què ha de respondre.
 • - Tècniques de comunicació aplicades a la persuasió.
 • - Consells per a l'ús de l'Elevator Pitch.

 

CÀPSULA VII. Habilitats comercials per a la venda. (12h)

INSCRIPCIÓ OBERTA del 25 al 30 d’octubre de 2019

COMUNICACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES (per mail): 31 d’octubre de 2019

REALITZACIÓ: del 5 al 8 de novembre de 2019

Contingut:

- Conéixer el client.

- Comunicació cap al client. L'escolta activa.

- Fases del procés de venda:

 • - Presa de contacte.
 • - Detecció de necessitats concretes.
 • - Argumentació a mesura.
 • - Tractament d'objeccions: tècniques i tipus.
 • - Tècniques de tancament: aconseguir l'acord.

- Seguiment. Màrqueting relacional.