Accions puntuals de temàtica emprenedora

Puntualment, València Emprén organitza tallers, jornades i accions formatives i/o divulgatives de temes d’interés per a les persones emprenedores.