T'Avalem Garantía Juvenil

Projectes aprovats T'Avalem per l'exercici 2017

 

Bases Reguladores: Orde 24/2016 de 2 de novembre de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en el desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Garantia Juvenil per a l'exercici 2017.

 

Resolució de la Direcció General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, núm. 2016/9326, de data 21 de novembre, publicada el 24/11/2016 s'aprova la convocatòria de l'esmentat programa i en aplicació de les esmentades bases.

 

Duració: els projectes T'Avalem tindran una duració de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se’l contracta per l'entitat municipal per mitjà d'un contracte per a la formació per un import del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada moment.

 

Persones Destinatàries:

 

Les persones destinatàries d'este programa seran jóvens majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T'Avalem:

 

a) Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil , que constituïx el sistema oficial d'informació i seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya, i com a tal, la llista única de demanda i el suport per a la inscripció de les persona interessades en les accions executades en el context de la Garantia Juvenil.

b) Els arreplegats en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

c) Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

d) Els previstos en l'art. 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (en avant RD 34/2008), per a l'accés a la formació.

 

Projectes aprovats a l'Ajuntament de València:

 

FOTAV 2017/7/46   T'AVALEM DINAMITZANT LA CIUTAT. Total 20 alumnes

 

Els certificats de professionalitat inclosos en el projecte formatiu són:

 

  • (SSCB0109) Dinamització Comunitària, Nivell 3: 10 alumnes/vos
  • Itinerari formatiu nivell 2 més nivell 3: (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil + (SSCB0110) Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals: 10 alumnes/vos

 

Iniciat el procés de selecció de l'equip directiu, docent i administratiu i de l'alumnat. Més informació als següents links:

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

Acta de baremació Direcció (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Auxiliar Administratiu/va (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Docent Dinamizació Comunitaria (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Docent Dinamizació Actividades de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Docent de Suport  (data de publicació: 18/05/2017)

Acta d'Entrevista de Personal de Professorat de Suport

Acta d'Entrevista de Personal Auxiliar Administratiu

Acta d'Entrevista de Docent de Dinamització Comunitària

Acta d'Entrevista de Docent d'Activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil

2ª acta baremació Personal Auxiliar Administratiu

2a acta baremació Personal Direcció

1a acta  entrevista Direcció

2a acta entrevista Personal Auxiliar Administrativo/a

2a acta  entrevista Direcció

2a acta  entrevista Docent de Suport

Acta final Personal Auxiliar Administratiu

Acta final Direcció

Acta final Personal Docent dinamització activitats infantils + dinamització activitats culturals

Acta final rectificada Personal Docent dinamització activitats infantils + dinamització activitats culturals

Acta final Docent dinamització comunitària

Acta final Docent de suport

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Comunicació selecció oferta

- Bases generals

- Perfils i ocupacions

- Anex 1: relació llocs de treball

- Sol·licitud general i anex Curriculo Vitae

- Baremació per a la selecció de professionals

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT

Acta selecció alumnat Dinamització Comunitària (data de publicació:19/05/2017)

Acta selecció alumnat dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil + dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals(data de publicació:19/05/2017)

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Bases generals

- Anex 1: places alumnat

- Anex 2: baremació per a la selecció

- Anex 3: declaració responsable de ser beneficiari del sistema nacional de garantia juvenil

- Declaració responsable de ser una persona amb baixa qualificació

 

FOTAV 2017/8/46   T'AVALEM ATENCIÓ A LA CIUTADANIA: Total 10 alumnes

 

El certificat de professionalitat inclòs en el projecte formatiu és:

 

  • (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant (10 alumnes) Nivell 3.

 

Iniciat el procés de selecció de l'equip directiu, docent i administratiu i de l'alumnat. Més informació als següents links:

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

Acta de baremació Direcció (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Auxiliar Administratiu/va (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Docent Promoció Turística i Atenció al Visitant (data de publicació: 18/05/2017)

Acta de baremació Docent d'anglés (data de publicació: 23/05/2017)

Acta d'Entrevista de Personal Docent del CP Promoció Turística i Atenció al Visitant

Acta d'Entrevista de Personal Auxiliar Administratiu 

Acta de Puntuació final de Docent del CP Promoció Turística i Atenció al Visitant

2ª acta baremació Personal Auxiliar administratiu

Acta entrevista Direcció

2a acta entrevista Personal Auxiliar Administratiu

Acta final Personal Auxiliar Administratiu

Acta final Direcció

Acta entrevista Docent d'Anglés

Acta final Docent d'Anglés

Acta final rectificada de Docent d'Anglés

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Comunicació selecció oferta

- Bases generals

- Perfils i ocupacions

- Anex 1: relació llocs de traball

- Sol·licitud general i anex Curriculo Vitae

- Baremació per a la selecció de professionals

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT

Acta selecció alumnat Promoció Turística Local e Informació al Visitant (data de publicació:19/05/2017)

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Bases generals

- Anex 1: places alumnat

- Anex 2: baremació per la selecció

- Anex 3: declaració responsable de ser beneficiari del sistema nacional de garantia juvenil

- Declaració responsable de ser una persona amb baixa qualificació

 

FOTAV 2017/6/46 T'AVALEM ESPORT I SALUT: 20 alumnes

 

Els certificats de professionalitat inclosos en el projecte formatiu són:

 

  • (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (10 alumnes) Nivell 3.
  • (AFDP0109) Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques (10 alumnes) Nivell 2.

Iniciat el procés de selecció de l'equip directiu, docent i administratiu i de l'alumnat. Més informació als següents links:

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

Acta de baremació Direcció (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Auxiliar Administratiu/va (data de publicació: 18/05/2017)

Acta baremació Docent de Suport (data de publicació: 18/05/2017)

Acta de Baramació Docent de Socorrisme en activitats aquàtiques (data de publicació: 23/05/2017)

Acta de Baremació Docent d'Animació física esportiva i recreativa (data de publicació: 23/05/2017)

Acta d'Entrevista de Personal de Professorat de Suport

Acta d'Entrevista de Personal Auxiliar Administratiu

2ª acta baremació Personal Auxiliar Administratiu

2a acta entrevista Personal Auxiliar Administratiu

1a Acta entrevista Personal de Direcció

2a acta baremació Personal de Direcció

2a acta entrevista Personal de direcció

Acta final Personal Auxiliar Administratiu

Acta final Personal de Direcció

Acta entrevista Docent animació física esportiva i recreativa

Acta entrevista Docent socorrisme en activitats aquàtiques

Acta entrevista Docent de suport

Acta final Docent de suport

Acta final Docent Animació física esportiva

Acta final Docent Socorrisme en Activitats Aquàtiques

 

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Comunicació selecció oferta

- Bases generals

- Perfils i ocupacions

- Anex 1: relació llocs de traball

- Sol·licitud general i anex Curriculo Vitae

- Baremació per a la selecció de professionals

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT

Acta selecció alumnat Animació Física Esportiva i Recreativa (data de publicació: 19/05/2017)

Acta selecció alumnat Socorrisme en Activitats Aquàtiques (data de publicació: 19/05/2017)

 

- IMPORTANT: COM ÉS EL PROCÉS DE SELECCIÓ

- Bases generals

- Anex 1: places alumnat

- Anex 2: baremació per la selecció

- Anex 3: declaració responsable de ser beneficiari del sistema nacional de garantia juvenil

- Declaració responsable de ser una persona amb baixa qualificació

 

Per a accedir a la selecció com a alumnat: les persones interessades han de sol·licitar en el seu centre servef la formació específica de les especialitats sol·licitades a més de reunir els requisits  especificats. La selecció d'alumnat es tramitarà per mitjà d'oferta de servicis formatius.