T'Avalem Garantía Juvenil

PROJECTES T'AVALEM  presentats en l'exercici 2018 pendents d'aprovació (Dirigits a jóvens de 16 a 30 anys)

 

Normativa:

 

Ordre 24/2016 de 2 de novembre, modificada per l'Ordre 1/2018, de 18 de gener, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T’Avalem en el desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

Resolució de la Direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, de data 29 de desembre de 2017, nº 8218, publicada el 23/01/2018 per la qual s'aprova la convocatòria del citat programa per a l'exercici 2018 i en aplicació de les citades bases.

Durada: Els projectes T’Avalem tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Persones destinatàries: Les persones destinatàries d'aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els requisits mínims que disposa les bases per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T’Avalem, entre uns altres l'estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constitueix el sistema oficial d'informació i seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 

S'han presentat en el SERVEF els següents projectes que estan pendents d'aprovació per tal organisme:

 

1).- T’AVALEM “ACTIVA’T” ( FOTAV/2018/16/45)

  •  
  • (AFDA0211) Animació Físic Esportiva i Recreativa (590 HORES), de les quals 470 hores són de formació teòric-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). Nivell 3
  •  
  • Itinerari formatiu nivell 2 més nivell 3: (SSCB0209) Dinamització d'activitats de temps lliure, educatiu, infantil i juvenil (310 hores) + (SSCB0110) Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (480). (10 alumnes/as)
  • Total: 20 alumnes/as

 

2º.- T’AVALEM “TURINFORMA” ( FOTAV/2018/17/46)

 

  • (HOTI0108) Promoció Turística local i informació al visitant (690 HORES), de les quals 570 hores són de formació teòric-pràctica i 120 hores són pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació. (10 alumnes/as). Nivell 3.
  •  
  • (SEAG0109) Interpretació i Educació Ambiental: 500 hores. (420 de teoria pràctica més 80 de pràctiques no laborals que queden incloses en el contracte per a la formació). (10 alumnes). Total hores projecte: 1920. Nivell 3.