T'Avalem Garantía Juvenil

PROJECTES T'AVALEM  presentats en l'exercici 2018 pendents d'aprovació (Dirigits a jóvens de 16 a 30 anys)

 

Normativa:

 

Ordre 24/2016 de 2 de novembre, modificada per l'Ordre 1/2018, de 18 de gener, de la Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T’Avalem en el desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

Durada: Els projectes T’Avalem tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball. A l'alumnat se'ls contracta per l'entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment.

Persones destinatàries: Les persones destinatàries d'aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els requisits mínims que disposa les bases per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T’Avalem, entre uns altres l'estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que constitueix el sistema oficial d'informació i seguiment sobre la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya.

 

Pendent de convocatoria.

 

 

Enllaç per a seguir informat

http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos