PROGRAMES EMCORD I EMCORP 2017

EMCORD 2017

Programa de subvencions Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 23 de juny de 2017 del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de l'Ordre 10/2017, de 8 de maig (DOGV de 10.05.2017).

 

- Destinat a persones aturades que, havent estat objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figuren inscrites com a demandants d'ocupació als centres SERVEF d'Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540.

- Durada del contracte: 6 mesos a jornada completa

- Inici del contracte: Final del mes de desembre 2017

 

PERFILS EMCORD

 

ACTA PROVISIONAL EMCORD

RECTIFICACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DE L’ACTA PROVISIONAL EN LA TITULACIÓ CFGS FAMILIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DEL PROGRAMA EMCORD 201

NOTA INFORMATIVA

 

ACTA DEFINITIVA EMCORD (18/12/2017)

NOTA INFORMATIVA ACTA DEFINITIVA (18/12/2017)

 

Més informació

 

EMCORP 2017

Programa de subvencions d'Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 21 de juny de 2017 del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones aturades de com a mínim 30 anys d'edat per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de l'Ordre 10/2017, de 8 de maig (DOGV de 10.05.2017)

 

- Destinat a persones aturades de com a mínim 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació als centres SERVEF d'Ocupació  de la Generalitat.

- Durada del contracte: 6 mesos a jornada completa

- Inici del contracte: Final del mes de desembre 2017

 

PERFILS EMCORP

 

ACTA PROVISIONAL EMCORP (04/12/2017)

NOTA INFORMATIVA (04/12/2017)

 

ACTA DEFINITIVA EMCORP (13/12/2017)

NOTA INFORMATIVA (13/12/2017)

 

Més informació