Plans d'ocupació municipals

Pla d'ocupació València Activa Treball II 2016

PLA FINALITZAT

 

Què es pretén?

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Ocupació i Emprenedoria, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació per a l'ocupació a la ciutat de València, ha considerat iniciar un pla de xoc, el “Pla València Activa Treball II 2016”.

 

Aquest pla contempla la contractació de professionals per cobrir necessitats urgents i inajornables amb els següents perfils: 

 

Tècnic/a en Activitats Físiques i Esportives (TAFAD)

Tècnic/a en Animació Sociocultural (TASOC)

Agent Censal

Coordinació

Personal Tècnic Superior (ADE, Biologia, Community Manager, Psicologia, RRLL).

 

Totes les persones contractades treballen en ocupacions adequades per cobrir necessitats urgents i inajornables no contemplades entre les funcions habituals prestades pel personal dels respectius servicis, restringides a la realització de projectes concrets previstos pels diferents serveis municipals sol·licitants de caràcter específic amb termini concret d'execució i finalització.

 

A qui està dirigit?

A 46 persones aturades de la ciutat de València, inscrites en l'Agència d'Ocupació de L'Ajuntament i en el SERVEF, empadronades a la ciutat de València a la data de l'aprovació del Pla i que compleixen amb els perfils sol·licitats.

 

Durada i Horari:

• Durada del contracte: 6 mesos, del 15 de novembre de 2016 al 14 de maig de 2017.

• Jornada Laboral: 35 hores setmanals.

• Horari: de 08:00 h a 14:00 h, preferentment.

 

On es realitza?

Servicis de Majors; Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme; Esports; Parcs i Jardins, i Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de València.

 

Bases de selecció

Anunci perfils

Llistat definitiu