Anem! Accions d'ocupació jove

 

"Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020"

 

 

EMPUJU 2020

PROGRAMA D’INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (AVALEM JOVES)

 

 

NOTA INFORMATIVA SIGNATURA CONTRACTE EMPUJU (21/12/2020)

ACTA SELECCIÓ EMPUJU 2020 (16/12/2020)

NOTA INFORMATIVA ACTA SELECCIÓ EMPUJU 2020 (16/12/2020)

NOTA INFORMATIVA LLISTATS BAREMACIÓ EMPUJU 2020 (10/(12/2020)

LLISTAT BAREMACIÓ EMPUJU 2020 (10/12/2020)

MODEL AL·LEGACIÓ (10/12/2020)

AUTOBAREMACIÓ EMPUJU 2020 (26/11/2020)

FITXA DADES PERSONALS EMPUJU 2020 (26/11/2020)

INSTRUCCIONS CANDIDATURES EMPUJU 2020 (26/11/2020)

LABORA INSTRUCCIÓ EMPUJU 2020 (26/11/2020)

REBUIG OFERTA (26/11/2020)

SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA (26/11/2020)

PERFILS DEMANDATS (23/11/20)

 

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Formació i Ocupació, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació en el municipi de València, realitzarà contractacions de persones joves mitjançant una contractació laboral temporal, a jornada completa, durant un període de dotze mesos.

Dirigit a persones joves, majors de 16 anys, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries de SNGJ.

Programa cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE)

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DE L'AUTOBAREMACIÓ A PRESENTAR:

□ DNI/NIE

□  CERTIFICAT DEL GRAU DE DISCAPACITAT DE LA PERSONA PRESELECCIONADA (si escau).

□ RESOLUCIÓ JUDICIAL O INFORME DELS SERVEIS SOCIALS EN EL CAS DE DONA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DOMÈSTICA (si escau).

□ CERTIFICAT DELS SERVEIS SOCIALS PÚBLICS DE SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL. (si escau)

□ INFORME DE VIDA LABORAL I CONTRACTES DE TREBALL

□ ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA O PRÀCTIQUES FORMATIVES. (Si escau. Només per a ofertes d'ocupacio vinculades a titulacions acadèmiques o certificats de professionalitat)

□ ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ ACADÈMICA