'ACTIVA JOVE VLC 2017-18'

 

'ACTIVA JOVE VLC 2017-18'

El Projecte “ACTIVA JOVE VLC 2017-18”, que presenta l'Ajuntament de València, inspirat en les orientacions i recomanacions pertinents en el marc de l'Estratègia Europea d'Ocupació, té com a finalitat oferir una formació específica i pràctiques no laborals, amb la finalitat de reforçar l'emprenedoria i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació i formació.

 

Persones destinatàries:

90 persones joves desocupades d'entre 16 i 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El programa, d'un any de durada i remunerat amb una beca de 159 € mensuals per a l'alumnat, consta de:

 

Requisits:

Estar en possessió del títol de batxiller.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del certificat de professionalitat al que desitja accedir.
Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tenir les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

Desenvolupament de 6 certificats de professionalitat:

1. Gestió de processos en servei en restauració (Cambrer/a) (530 h)- NIVELL 3

2. Adreça en restauració (750 h)- NIVELL 3

3. Assistència a l'adreça I (530 h)- NIVELL 3

4. Assistència a l'adreça II (530 h)- NIVELL 3

5. Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (470 h)- NIVELL 2

6. Activitats auxiliars en floristeria (390h) NIVELL 1

 

Mòdul de pràctiques no professionals incloses en els CP

Formació transversal :

1. Foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

2. Foment de les noves tecnologies

3. Formació en anglés

 

Tutories i orientació laboral

Compromís d'inserció

 

BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL “ACTIVA JOVE VLC 2017-18”

ACTA PROVISIONAL GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ACTA PROVISIONAL ORIENTACIÓ

ACTA PROVISIONAL T.ORIENTACIÓ

 

Període de reclamacions PROCESO SELECTIU PERSONAL TÉCNIC PROYECTE  ACTIVA JOVE VLC: 05/12/2017-11/12/2017 ambdós inclòs.

Les reclamacions es realitzaran en el formulari corresponent que està a la seua disposició en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria sito en C /Amadeu de Savoia, nº11, nau oest, 1er pis - 46010 València