V Pacte per a L'Ocupació a la Ciutat de València

 

V Pacte per a L'Ocupació a la Ciutat de València

 

El Pacte per a l’Ocupació és un instrument fonamental que ha servit per a posar en marxa nombrosos projectes, plans i accions de foment de l’ocupabilitat des que arrancà l’any 2001. No obstant això, la delicada situació econòmica i social actual ha fet necessària una resposta conjunta i coordinada dels interlocutors socials més representatius. Això s’ha traduït en l’aprovació del conveni de col·laboració, en el marc del V Pacte per a l’Ocupació vigent fins a desembre de 2017, entre l’Ajuntament de València i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) i la Unió Sindical Obrera Comunitat Valenciana (USO-CV), per a la creació d’ocupació i el foment de la iniciativa empresarial.

La seua finalitat és servir com a marc de diàleg i cooperació per a afavorir totes les actuacions integrals de creació d’ocupació i convertir-se en una estratègia que aglutine totes les polítiques a escala local, perquè així es maximitze la seua eficiència i es puguen desenvolupar noves i múltiples accions dirigides al creixement i la innovació tecnològica.

Els objectius del V Pacte per a l’Ocupació estan inspirats en les recomanacions i línies d’actuació de l’estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador Europa 2020, i en les directrius integrades de la UE.

 

Objectius

Té com a missió principal la consecució d’ocupació per a totes les dones i homes de la ciutat de València, i especialment en els seus sectors més característics, potenciats per una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per a poder aconseguir esta meta, s’han plantejat els objectius següents:

1. Aprofundir en el coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat de València per mitjà de l’estudi i l’anàlisi continuada del mercat de treball, de les noves oportunitats per a la creació d’ocupació i de les millors pràctiques per a la inserció laboral, així com de les mancances i necessitats per a la creació i el desenvolupament de les empreses.

2. Posada en marxa i execució de projectes, accions i programes dirigits a la creació d’ocupació i al foment de la iniciativa empresarial, tant a través de l’autoocupació com per mitjà de la creació i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses, o estimular l’augment de la grandària empresarial a través de la cooperació, l’associacionisme, etc.

3. Contribuir a la generació de nova ocupació potenciant l’ocupabilitat, així com a la consolidació de l’ocupació existent, i millorar la seua qualitat i estabilitat, tant en l’àmbit de la contractació pública com en el sector privat.

4. Afavorir la col·laboració i coordinació de les diverses actuacions dutes a terme per les entitats firmants en matèries d’orientació, formació i promoció de l’ocupació, amb la finalitat d’adaptar-lo a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de València.

5. Desenvolupar, en l’àmbit de la ciutat de València, els diferents programes, línies d’acció i ajudes de la Generalitat Valenciana, de l’Administració estatal i la Unió Europea, que tinguen com a objectiu la promoció de l’ocupació i el desenvolupament empresarial, la millora de les condicions de vida i de treball, una adequada protecció social, el diàleg amb els interlocutors socials, el desenvolupament dels recursos humans i formatius que garantisquen un nivell d’ocupació elevat i durador, i la lluita contra l’exclusió social i la pobresa. Les directrius d’ocupació tenen en compte la necessitat d’aplicar polítiques destinades a recuperar i millorar els índexs d’ocupació, millorar la qualitat i la productivitat en el treball i reforçar la cohesió social i territorial.

6. Facilitar l’entrada de la joventut en el mercat de treball i la seua mobilitat laboral.

7. Garantir que les idees emprenedores es puguen convertir en productes i servicis que generen creixement i ocupació.

8. Promoure l’accés de les persones amb discapacitat al mercat de treball i millorar la seua ocupabilitat i integració laboral, amb especial atenció a les dones i a les persones amb dificultats severes d’accés al mercat de treball.

9. Fomentar i orientar sobre el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

 

Text del V Pacte per a l’Ocupació en la ciutat de València 2015-2017